Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 16 – 22 stycznia 2012 r.

Kosowo: 16 – 22 stycznia 2012 r.

22 stycznia 2012 r.

Opłaty graniczne ciążą mieszkańcom Luginy e Preshevës

Wysokie opłaty, jakie muszą płacić mieszkańcy Luginy e Preshevës za przekraczanie granicy z Presheva do Kosowa, powodują dużo problemów i wywołują duże niezadowolenie wśród mieszkańców rejonu, twierdzi przedstawiciel społeczności albańskiej z Luginy e Preshevës. Umowa osiągnięta między Prisztiną a Belgradem, dotycząca swobodnego przepływu ludzi, sprawiła duże kłopoty Albańczykom z Luginy e Preshevës. Liczba aut wjeżdżających do Republiki Kosowa zmniejszyła się niemal o 75%. Belgrad wyznaczył opłatę w wysokości 100 EUR dla Kosowian, którzy chcą wjechać do Serbii. Prisztina szybko zareagowała na to – auta na serbskich tablicach rejestracyjnych wjeżdżające do Kosowa na okres 15 dni, muszą teraz zapłacić od 60 do 145 EUR, w zależności od typu samochodu. (kosova.info)

 

MTP zaprezentowało przedsiębiorstwom nową ustawę

Ministerstwo Handlu i Przemysłu we współpracy z Kosowską Izbą Handlową i Kosowskim Sojuszem na Rzecz Biznesu organizuje dziś konferencję dla kosowskich przedsiębiorców, której celem jest przedstawienie reform uchwalonych przez Ministerstwo. Rząd ocenił, że w 2011 roku nastąpił wzrost eksportu w porównaniu z rokiem 2010. Mimo iż rok 2012 może być trudny dla krajów strefy euro, rząd ma nadzieję podwyższyć w tym czasie w Kosowie inwestycje zagraniczne oraz przyczynić się do wzrostu produktu krajowego. (kosova.info)

 

21 stycznia 2012 r.

Konferencja dla inwestorów ośrodka turystycznego „Brezovica”

W przyszłym miesiącu Ministerstwo Handlu i Przemysłu planuje zorganizować konferencję przeznaczoną dla inwestorów, chcących umieścić swój kapitał w kompleksie „Brezovica”. W tym samym czasie Komisja Europejska opublikuje plan rewitalizacji tego ośrodka. Prywatyzacja „Brezovicy” w gminie Shtërpce odbędzie się prawdopodobnie w tym roku. Brezovica jest jednym z największych przedsiębiorstw kosowskich, które do tej pory nie zostało sprywatyzowane. (ekonomia-ks.com)

 

20 stycznia 2012 r.

Poprawa w polityce fiskalnej

W celu poprawy działalności firm prywatnych w Kosowie, władze wprowadziły zmiany w polityce fiskalnej, ocenia Menderes Ibra, doradca w Ministerstwie Finansów. Zmiany zostały wprowadzone po interwencji przedstawicieli społeczności przedsiębiorców. Jednym z wniosków było obniżenie podatku VAT oraz zniesienie podatku celnego za produkty nieprzetworzone. Dziś VAT wynosi 16% na wszystkie towary w Kosowie, bez względu na ich pochodzenie. (rel)

 

19 stycznia 2012 r.

UBT podpisał umowę współpracy z IPKO

Poza wymianą doświadczeń akademickich dotyczących praktyki w sektorze telekomunikacji, dla studentów Uniwersytetem Rolniczym w Tiranie [Universiteti Bujqësor i Tiranës – UBT, przyp. red.], IPKO będzie oferować także trzy specjalne produkty darmowej komunikacji komórkowej dla studentów i pracowników UBT, zniżki na smartfony, na raty, bez odsetek oraz darmowy internet bezprzewodowy na terenie uniwersytetu. (kosova.info)

 

Minister Rolnictwa weźmie udział w Zielonym Tygodniu w Berlinie

Delegacja Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Wsi [MBPZhR – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, przyp. red.] pod przewodnictwem ministra Stavileci, wyjechała dziś do Niemeic, aby wziąć udział w Zielonym Tygodniu w Berlinie – wystawie międzynarodowej na temat żywności, rolnictwa i sadownictwa. W imprezie bierze udział około 70 ministrów z całego świata, którzy spotkają się też na Szczycie Ministrów Rolnictwa w Berlinie, Światowym Forum Żywności oraz różnych panelach dyskusyjnych. Impreze potrwa od 20 do 29 stycznia. (kosova.info)

 

18 stycznia 2012 r.

Serbia powoli traci rynek kosowski

Kosowa coraz częściej importuje towary z Albanii, Chin i Turcji, jednak bezrobocie utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, czytamy w najnowszej analizie gospodarczej Komisji Europejskiej. Import w Kosowie w ciągu 11 miesięcy zeszłego roku wzrósł o 15%. Największy wzrost zanotowano dla produktów albańskich – o 36%. Z Turcji Kosowo importowało w zeszłym roku 23%, z Chin – 29%, natomiast z Serbii – jedynie 5% wszystkich towarów z zagranicy. Poziom inflacji w 2011 r. wyniósł 4,2%. Zagraniczne firmy zainwestowały w Kosowie 127 mln EUR. (ekonomia-ks.com)

 

Wsparcie projektu ustawy dla banków i instytucji mikrofinansowych

Komisja Budżetowa i Finansowa Parlamentu Kosowa wsparła dziś trzy projekty uchwał: projekt poprawek komisji funkcjonalnej, raport pracy komisji za okres marzec – grudzień 2011, oraz wyznaczyła roboczą grupę do stworzenia projektu uchwały dotyczącej gier losowych. (ekonomia-ks.com)

 

17 stycznia 2012 r.

Sukcesem zakończyła się pierwsza sprzedaż papierów wartościowych

Dziś Ministerstwo Finansów Republiki Kosowa z powodzeniem sprzedał trzymiesięczne bony skarbowe Republiki Kosowa o wartości 10 mln EUR. Bony Skarbowe zostały sprzedane ze stopą zwrotu w wys. 3,5%. Na aukcji pojawiło się więcej ofert kupna niż suma ogłoszona przez Ministerstwo Finansów. Banki komercyjne wykorzystały nowy system handlu elektronicznego do przedstawienia swoich ofert oraz ofert swoich klientów. Centralny Bank Kosowa czuwał nad prawidłowym przebiegiem dzisiejszej sprzedaży, która jest pierwszą z zaplanowanych w 2012 r. aukcji Bonów Skarbowych. Ministerstwo Finansów w postaci Papierów Wartościowych wyemituje w sumie 74 mln EUR. (kosova.info)

 

Około 1000 firm upadło w 2011 r.

W Kosowie tylko w przeciągu 2011 r. upadło około 1000 firm, podało do wiadomości kosowskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu. Eksperci oceniają, że przyczyną upadłości jest zbyt mały kapitał oraz brak dostępu do uregulowanej infrastruktury prawnej.

 

16 stycznia 2012 r.

W szkołach wprowadzono edukację ekologiczną

Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego we współpracy z USAID zainicjowało kampanię zwiększenia świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Brak świadomości ekologicznej jest dużym problemem w Kosowie. USAID szkoli obecnie nauczycieli, którzy będą nauczać przedmiotu wychowania ekologicznego w szkołach podstawowych. (kosova.info)

 

Opracowała: Karolina Dargiel

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE