Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 19 – 25 listopada 2012 r.

Kosowo: 19 – 25 listopada 2012 r.

Eksperci BŚ ocenią kosowski sektor bankowy pod kątem ochrony konsumentów

Szczegółowa ocena usług, które oferują banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w Kosowie, pod kątem ochrony konsumentów – to główny cel misji ekspertów Banku Światowego, którzy przybyli do Kosowa 19 listopada. Projekt „Ocena Diagnostyczna Ochrony Konsumentów oraz Edukacji Finansowej” jest realizowany przy współpracy Centralnego Banku Kosowa (BQK) i będzie trwał do 30 listopada br. Początkowo projekt skupi się na systemie bankowym, branży ubezpieczeniowej oraz instytucjach mikrofinansowych, później jednak obejmie także rejestr kredytów i system emerytalny. Ocena diagnostyczna obejmie następujące obszary: przepisy ustawowe, regulacje i praktyki, przejrzystość i ujawnienie informacji, praktyki biznesowe instytucji finansowych, mechanizmy składania skarg i rozwiązywania sporów, a także świadomość i edukacja konsumentów.

 

Rząd rozpoczął już działania, aby spełnić warunki członkostwa w EBOiR

Uiszczenie kwoty członkowskiej w wysokości 1,05 mln EUR oraz ratyfikacja umowy przez parlament Kosowa – to główne warunki, które do 17 grudnia br. rząd Kosowa musi spełnić, aby stać się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Doradca w Ministerstwie Finansów, Menderes Ibra zapewnił, iż rząd rozpoczął już odpowiednie działania, aby dokonać wpłaty członkowskiej. Podkreślił także, że członkostwo w EBOiR w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju gospodarczego oraz wpłynie na jakość życia obywateli Kosowa. Podobnie twierdzą eksperci w dziedzinie ekonomii, a także dyrektor Centrum Badań Strategicznych i Społecznych (STRASS), Ibrahim Rexhepi, który podkreślił, iż oprócz korzyści finansowych, Kosowo zyska także uznanie na arenie międzynarodowej, co w przyszłości może przyczynić się do uzyskania uznania niepodległości przez pozostałe państwa członkowskie.

 

Przedłużono termin składania ofert w sprawie prywatyzacji PTK

Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK (Poczta i Telekomunikacja Kosowa) przedłużyła termin składania ofert dla potencjalnych inwestorów do 15 stycznia 2013 roku. Według komunikatu prasowego wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, decyzja ta jest związana z nagłym zainteresowaniem ze strony instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) czy International Finance Corporation. Komisja ds. Prywatyzacji PTK jest zdania, że tak poważne zaangażowanie tych instytucji oraz wsparcie firm wstępnie zakwalifikowanych jest dodatkową gwarancją dla powodzenia projektu.

 

Kusari-Lila na forum ekonomicznym w Wiedniu

Kosowo jest silnie zaangażowane w pracę nad integracją z Unią Europejską – powiedziała wicepremier i minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila na dziewiątym forum ekonomicznym w Wiedniu, które ma na celu rozwój współpracy pomiędzy krajami Europy Południowo-Wschodniej i Austrią. Wicepremier mówiła o sukcesach w sferze ekonomicznej Kosowa, które w ciągu ostatnich 5 lat zanotowało średnio 5-procentowy wzrost PKB. Zwróciła także uwagę na potrzebę wdrażania jak najlepszej polityki gospodarczej, eliminacji barier utrudniających prowadzenie biznesu oraz zachęcania przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój, co wpłynie wzrost atrakcyjności regionu dla inwestorów zagranicznych, a tym samym na zwiększenie ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wicepremier zapowiedziała również, że Kosowo zobowiązuje się do polepszenia klimatu inwestycyjnego poprzez reformy, które obejmą administrację publiczną.

 

Siódme zebranie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego

Realizacja konkretnych reform gospodarczych była tematem VII zebrania Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego Kosowa (KKZHE), w którym wziął udział premier, Hashim Thaçi. Na środowym spotkaniu dyskutowano o skróceniu listy licencji i pozwoleń, wprowadzeniu obowiązku zakupu produktów krajowych przez kosowskie instytucje, zmianach w ustawie o świętach państwowych, a także znaczeniu statystyk i informacji. Oprócz wymienionych kwestii, zebrani omówili także decyzję Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) o członkostwie Kosowa w tej instytucji. Poza tym premier Thaçi, podkreślił ogromną rolę rady, która, jak zaznaczyła Kusari-Lila, jest mechanizmem, który pomaga w ożywieniu dialogu i partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Konferencja „Przejrzystość sprawozdań finansowych i koszt kapitału”

Wpływ sprawozdań finansowych na wzrost inwestycji zagranicznych w kraju, konieczność wprowadzenia najlepszych praktyk międzynarodowych w raportowaniu, to główne kwestie poruszane na wtorkowej konferencji „Przejrzystość sprawozdań finansowych i koszt kapitału”, zorganizowanej przez przedsiębiorstwo Baker Tilly Kosovo, przy współpracy z Amerykańską Izbą Gospodarczą w Kosowie (Oda Ekonomike Amerikane, OEA) .

 

Zyski banków komercyjnych spadły o ok. 30%

Wartość netto zysków banków komercyjnych w Kosowie, w pierwszych 9 miesiącach br., wyniosła 17,2 mln EUR, czyli o 5 mln EUR mniej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie, wynika z danych statystycznych opublikowanych w piątek przez Bank Centralny Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK). Spadek dochodów jest wynikiem szybkiego wzrostu wydatków w porównaniu z przychodami. Ponadto, w porównaniu z ubiegłym rokiem,  o 28 % zwiększyły się koszty rezerw na pokrycie strat kredytowych. (telegrafi.com)

 

Debata na temat całkowitego zakazu palenia w pomieszczeniach zamkniętych

We wtorek, 20 listopada br., odbyła się debata, dotycząca nowej ustawy, która ma wprowadzić całkowity zakaz palenia w pomieszczeniach zamkniętych, likwidując dotychczasowe 30% powierzchni lokalu przeznaczone dla osób palących. Projekt ustawy został pozytywnie oceniony przez uczestników spotkania, jednakże wyrazili swoje obawy odnośnie do jego realizacji. Całkowity zakaz palenia ma obowiązywać na terenie zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w pomieszczeniach zakładów pracy, w pomieszczeniach obiektów kultury, w środkach pasażerskiego transportu publicznego, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci oraz w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

 

Powstanie Albańskie Centrum Studiów Strategicznych

W Muzeum Ligii Prizreńskiej podpisano akt założycielski Albańskiego Centrum Studiów Strategicznych (Qendra Shqiptare të Studimeve Strategjike, QSHSS). Instytucja ma zrzeszać przedsiębiorców i ekspertów z wszystkich terytoriów, zamieszkanych przez Albańczyków, którzy wspólnie będą opracowywać ogólnonarodowe projekty rozwojowe. QSHSS poprzez działalność na rzecz identyfikacji, rozwoju, promocji i jedności projektów rozwojowych, będzie miał duży wpływ na rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia wszystkich obywateli albańskich, ze szczególnym naciskiem na ich integrację i współpracę gospodarczą.

 

Szkolenie dla doradców rolniczy

30 studentów Wydziału Rolnictwa wzięło udział w szkoleniach dla doradców rolniczych, zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Edukacji, w ramach projektu TAGAK, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii. Uczestnicy szkoleń, prowadzonych od października, mieli okazję zdobyć z zakresu technicznych i terenowych usług doradczych, które mają zapewnić rozwój sektora rolniczego w Kosowie, wzrost produkcji oraz tworzenie nowych miejsc pracy. (orainfo.com)

 

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE