Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 2 – 8 stycznia 2012 r.

Kosowo: 2 – 8 stycznia 2012 r.

8 stycznia 2012 r.

Potrzebna większa ochrona gruntów rolnych przed nielegalną zabudową

Stanowi to nadal główny problem inspektoratu w gminie Vitia. Mimo zwiększonego zaangażowania we wprowadzaniu w życie Planu Rozwoju Gminnego i Miejskiego oraz Rozporządzenia gminnego dotyczącego ochrony ziem uprawnych, nadal degraduje się je poprzez nielegalną zabudowę na obszarach zabronionych. (kosova.info)

Operatorzy komórkowi nadużywają danych osobowych

Sieć telefonii komórkowej „Vala” wiedzie prym w wykorzystywaniu danych osobowych klientów. Nielepiej jednak wypadli pozostali operatorzy: „Ipko”, „Z mobile” oraz PTK. Agencja Ochrony Danych Osobowych [Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, przyp. red] stwierdziła, że to właśnie operatorzy telefonii komórkowych najbardziej nadużywają udostępnianych im danych osobowych. Agnecja wyznaczyła termin do 15 lutego na zniszczenie danych, pod groźbą wszczęcia procedury karnej. (rtk)

 

7 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorstwa zagrożone reprywatyzacją

Piętnastego marca tego roku mija ostateczny termin wypełnienia zobowiązań przez przedsiębiorstwa państwowe sprywatyzowane metodą spin-offu względem Kosowskiej Agencji Prywatyzacji. W przeciwnym razie trafią z powrotem w ręce Agencji. Od początku procesu prywatyzacji do dziś sprywatyzowano 306 przedsiębiorstw publicznych, z których powstało ponad 670 nowych firm. (rel)

KEK w tym roku wyda kilka milionów więcej na import energii

Kosowska Korporacja Energetyczna [KEK, przyp.red.] wyda w 2012 r. 32 mln EUR z budżetu własnego na zakup energii elektrycznej. Pozostałe 13 mln EUR przekaże na ten cel rząd Kosowa. W ciągu dwóch ostatnich lat wydano kilka milionów mniej niż wynosi planowana suma tylko na rok 2012, która wynosi 45 mln EUR. (kosova.info)

 

6 stycznia 2012 r.

Emerytury dla Kosowian będą wypłacone z opóźnieniem

W grudniu 2009 r. rząd szwjacarski podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu wypłaty emerytur oraz dodatków rodzinnych w Kosowie. Tą decyzją anulowano Porozumienie o Ubezpieczeniach Społecznych. Jak się okazało, była to decyzja bezprawna, co stwierdził także Federalny Sąd Administracyjny w Szwajcarii dnia 22 grudnia 2011 r. Tym samym Porozumienie musi być nadal realizowane, dopóki Federalny Urząd Ubezpieczeń Społecznych nie podpisze nowego Porozumienia z Republiką Kosowa. (kosova.info)

Negatywny bilans handlowy

Przedstawiciele Organizacji Ekonomicznej w Kosowie oraz eksperci ekonomiczni nie spodziewają się w 2012 r zmian w bilansie handlowym dla Kosowa. Są zdania, iż bez poprawy polityki fiskalnej oraz stymulacji produkcji krajowej, nie może być mowy o poprawie eksportu i importu w Kosowie. (rel)

 

5 stycznia 2012 r.

Oczekiwane przywrócenie preferencji rynkowych

Początek tego roku okazał się znaczący w całkowitym znormalizowaniu stosunków handlowych Kosowa z krajami regionu, poprzez przywrócenie środków preferencyjnych przez UE. Dzięki temu wszystkie firmy produkcyjne będą miały możliwość eksportu swoich produktów do Unii Europejskiej. (rel)

Taksówkarze zablokowali wjazd na lotnisko

Około 60 taksówkarzy z Gminy Prisztina i Fushë-Kosova zablokowali dziś wjazd na Lotnisko w Prisztinie. Tym samym chcieli zaprotestować przeciwko decyzji gminy Lipjan, która zakzała im zabieranie pasażerów na Międzynarodowym Lotnisku „Adem Jashari” w Prisztinie. (rtk)

 

4 stycznia 2012 r.

UE przywraca środki rynkowe z Kosowem

Przywrócono autonomiczne środki rynkowe, dzięki którym eksporterzy z Kosowa mają zapewniony wolny dostęp do rynków UE. Środki te mają zastosowanie względem wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich i zezwalają na eksport niemal wszystkich towarów pochodzących z tego regionu. (rtk)

Drożeje tytoń

Ponad 7 mln EUR dodatkowych przychodów przyniesie rządowi Republiki Kosowa decyzja o podniesieniu cen akcyzy na tytoń. Od 1 stycznia 2012 r. akcyza wzrosła o 2 EUR. Do tej pory akcyza za jeden kilogram papierosów importowanych wynosiła 25 EUR, natomiast za jedną paczkę papierosów wzrosła o 4 centy. Cena tytoniu na rynku wzrosła trzy- lub czterokrtonie w porównaniu ze wzrostem akcyzy. Do tej pory paczka papierosów „Lucky Strike” kosztowała 1,20 EUR. Natomiast obecnie cena waha się od 1,40 EUR do 1,50 EUR. (zëri)

 

3 stycznia 2012 r.

W 2012 r. cena energii elektrycznej może wzrosnąć

Ceny energii elektrycznej mogą wzrosnąć, podają pracownicy KEK-u. Rzecznik KEK-u, Viktor Buxhala twierdzi, że mając na uwadze fakt, iż w 2012 r. rząd nie będzie subwencjonował KEK-u, już na początku roku korporacja nie jest w stanie opłacić produkcji i wydatków operacyjnych za pomocą istniejących taryf.  (kosova.info)

 

2 stycznia 2012 r.

Niesprywatyzowanie PTK: zwycięstwo czy porażka?

Jedną z najbardziej dyskutowanych kwestii w 2011 r. w Kosowie była prywatyzacja. Poczta i Telekomunikacja Kosowa, jako najbardziej dochodowa firma w kraju, podniosła debatę na temat prywatyzacji, wzmocnioną w 2010 r. w Parlamencie Kosowskim, w związku z uchwaleniem strategii prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Partia rządząca głosowała za sprzedażą, opozycja – przeciwko. W konkursie na sprzedaż 75% akcji PTK wzięły udział firmy z Chorwacji, Austrii, Albanii, Egiptu i Jemenu. W czerwcu, władze wyeliminowały trzy firmy, pozostawiając jedynie Telekom chorwacki oraz Telekom austriacki. W październiku, gdy rząd spodziewał się ogłoszenia zwycięskiej firmy, z konkursu wycofał się chorwacki Telekom, co w rezultacie spowodowało unieważnienie prywatyzacji PTK. Wkrótce ma rozpocząć się nowy przetarg. (rel)

 

Opracowała: Karolina Dargiel

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE