Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 20 – 26 lutego 2012 r.

Kosowo: 20 – 26 lutego 2012 r.

 

26 lutego 2012 r.

Kryzys w strefie euro utrudnia znalezienie pracy

Władze Kosowa przygotowują młodzież do rynku pracy, pomagając im w znalezieniu pracy sezonowej w Kosowie oraz w innych krajach, twierdzą przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Mimo to podkreślają, że kryzys w strefie euro będzie miał negatywny wpływ na sezonowe zatrudnienie Kosowian. Obecnie ministerstwo ma podpisaną umowę m.in. na pracę sezonową studentów w Niemczech. (rel)

 

25 lutego 2012 r.

Polityka wkracza do gospodarki

Mimo że liderzy partii w ramach instytucji są odpowiedzialni za tworzenie polityki, na podstawie której działa wolny rynek, w Kosowie politycy mają wpływ także na sektor prywatny, twierdzą eksperci ekonomiczni w Prisztinie. Wpływ polityki na firmy prywatne w Kosowie jest zbyt duży. (rel)

 

24 lutego 2012 r.

Mitrovica – wzorowa pod względem traktowania przedsiębiorców

Związek Kosowskich Gmin (Asociacioni i Komunave të Kosovës, przyp. red.) wybrał gminę Mitrovica jako najlepszą w Kosowie, w kwestii skracania procedur rejestracyjnych dla firm. Urzędnicy gminy mówią, że obecnie gmina Mitrovica stała się w punktem odniesienia dla Kosowa, jeśli idzie o krótkie procedury rejestracyjne, a wszystko dzięki zakładaniu punktów typu „One stop shop”, gdzie w jednym miejscu można załatwić wszystkie formalności związane z założeniem działalności gospodarczej. (kosova.info)

 

23 lutego 2012 r.

Ejup Qerimi został szefem PTK

Zarząd PTK (Kosowska Poczta i Telekomunikacja, przyp. red.) jednogłośnie wybrał Ejupa Qerimi na stanowisko Dyrektora Wykonawczego PTK. Z końcowej listy sześciu kandydatów zwyciężył Qerimi. PTK podało do wiadomości, iż wybory odbyły się w jawnym procesie, zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw publicznych. (kosova.info)

 

22 lutego 2012 r.

Zyski z MFW i BŚ

W maju 2009 r. Kosowo zostało członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, natomiast w czerwcu tego samego roku Republikę Kosowa przyjęto także do Banku Światowego. Po trzech latach eksperci ekonomiczni krytykują rząd Kosowa, według nich Kosowo nie wykorzystało wystarczająco tej sytuacji. Oczekiwano, iż przystąpienie Kosowa do obu instytucji finansowych jest szansą zwiększenia wiarygodności Kosowa w oczach inwestorów oraz przekonania społeczności międzynarodowej, iż warto inwestować w Kosowie. (rel)

 

21 lutego 2012 r.

Rośnie zapotrzebowanie na szybki Internet

Wzrosły oczekiwania kosowskich konsumentów dotyczące Internetu, m.in. dlatego, że Kosowska Telekomunikacja (Telekomi i Kosovës, przyp. red.) ostatnio podnosi jakość swoich produktów. Od 10 stycznia 2012 r. wszyscy konsumenci Kosowskiej Telekomunikacji używają cztery razy szybszego Internetu. Klienci, którzy do tej pory posiadali Internet o szybkości 512 Kbps, teraz korzystają już z 2 Mbps, natomiast ci, którzy mieli 1 Mbps, dziś mogą używać Internetu o szybkości 4 Mbps. (ekonomia-ks.com)

 

20 lutego 2012 r.

Serbia (nie) wpływa na zaopatrzenie Kosowa w energię

Kosowo nie importuje energii elektrycznej z Serbii, i nie może to wpłynąć na stan zaopatrzenia w prąd w kraju, stwierdził Viktor Buzhala, rzecznik w Kosowskiej Korporacji Energetycznej (KEK, przyp.red.) po decyzji Serbskiej Korporacji Energetycznej, dotyczącej zakazu eksportu energii do krajów regionu. Obecnie KEK kupuje energię od przedsiębiorstw komercyjnych, a nie bezpośrednio od producentów lub dystrybutorów regionalnych. 90% energii (800 megawatogodzin) pochodzi z produkcji krajowej, natomiast 250 megawatogodzin importuje się z firm kontraktowych. (kosova.info)

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE