Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 21 – 27 listopada 2011 r.

Kosowo: 21 – 27 listopada 2011 r.

27 listopada 2011 r.

Minister Mujota na spotkaniu ministrów krajów członkowskich SEETO

Dziś w Antwerpii (Belgia) rozpoczęło się siódme doroczne spotkanie ministrów transportu krajów należących do Obserwatora Transportu Europy Południowo-Wschodniej (SEETO), której członkami są wszystkie kraje Europy Południowo-Wschodniej. SEETO jest regionalną organizacją transportu, założoną w 2004 r. Tegoroczne spotkanie ministrów krajów SEETO odbędzie się 28 i 29 listopada. (kosova.info)

 

Rośnie handel między Albanią i Kosowem

Eksport albański do Kosowa wzrósł o 40% w okresie od stycznia do października; najmocniej od lipca, gdy Prisztina nałożyła tymczasowe embargo na produkty z Serbii. Mimo iż embargo zniesiono kilka tygodni później, eksport Albanii do Kosowa nadal wzrastał i osiągnął maksimum w październiku – 12,4 mln euro. W sumie Albania wysłała do Kosowa towar o wartości 85,6 mln euro w tym roku (dla porównania, w zeszłym roku w takim samym okresie wyeksportowała do Kosowa „jedynie” 61 mln euro). Także eksport Kosowa do Albanii wzrósł w tym roku do 32 mln euro (23 mln euro w okresie styczeń-październik 2010). (ekonomia-ks.com)

 

26 listopada 2011 r.

W EBOR w 2011, czy 2012?

Niezależnie od oświadczeń przedstawicieli władz, iż do końca tego roku Kosowo zostanie członkiem Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju [EBOR, alb. BERZH – Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, przyp.red.], szanse na to są niewielkie. Członkami EBOR jest obecnie 61 krajów i dwie instytucje finansowe. Republice Kosowa do członkowstwa brakuje co najmniej 2/3 głosów krajów należących do BERZH. (kosova.info)

 

25 listopada 2011 r.

Mieszkańcy Kosowa – biedni, ale z oszczędnościami w bankach

Wartość oszczędności lub depozytów klientów ośmiu banków komercyjnych w Kosowie osiągnęła 2 mld 100 mln euro, podaje w raporcie Centralny Bank Kosowa. Eksperci ekonomiczni w Prisztinie twierdzą, iż niezrozumiały jest ten wzrost depozytów krajowych, biorąc pod uwagę dużą liczbę bezrobotnych i wysoki stopień ubóstwa. Znaczna część społeczeństwa nie ma z czego oszczędzać, gdyż średnia pensja w Kosowie waha się od 150 – 350 euro miesięcznie. Część tych środków może pochodzić z przekazów pieniężnych od emigrantów oraz z nieruchomości; źródło pozostałej części jednak trudno wyjaśnić. (rel)

 

KIG rozpoczyna kampanię przeciwko pracy dzieci

Kosowska Izba Gospodarcza [OEK – Oda Ekonomike e Kosovës – przyp.red.] rozpoczęła kampanię na rzecz zapobiegania ciężkiej pracy dzieci. W październiku tego roku rząd Kosowa przyjął dwa dokumenty –dokument dotyczący strategii narodowej oraz plan działania przeciwko zatrudnianiu dzieci. (ekonomia-ks.com)

 

24 listopada 2011 r.

Integracja z UE poprzez rozwój gospodarczy

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw twierdzą, iż w Kosowie nadal brakuje podstawowej infrastruktury, co pozwoliłoby na prawidłowy rozwój sektora MŚP. Główne problemy to niewystarczające zaopatrzenie w energię elektryczną oraz wodę. Barierą jest też ograniczony dostęp do kredytów. (rel)

 

23 listopada 2011 r.

Plan uwolnienia przestrzeni publicznej od nielegalnych handlarzy

Przedstawiciele gminy Prisztina, Ministerstwa Handlu, policji kosowskiej oraz przedsiębiorstwa „Tregu”, spotkali się dziś, aby opracować wspólny plan usunięcia z ulic nielegalnych sprzedawców, oraz stworzenia warunków do tego, aby mogli oni sprzedawać swoje towary w obrębie targowisk. (kosova.info)

 

Kosowski Urząd Celny przyjął dofinansowanie z francuskiego funduszy MILDT

Dziś KUC otrzymał ostatnią część pieniędzy z funduszu MILDT [Francuska Misja Międzyministerialna do Zwalczania Narkotyków i Uzależnień od Narkotyków – przyp. red.]. Połowę pieniędzy z funduszu MILDT przeznaczono na specjalistyczne szkolenia dla celników z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod pracy oraz przestrzegania prawa, natomiast drugą połowę wsparcia stanowił specjalistyczny sprzęt do pracy. (ekonomia-ks.com)

 

22 listopada 2011 r.

Kosowo przewodzi w tygodniu w CEFTA

Dziś w Paryżu rozpoczął się Tydzień CEFTA pod przewodnictwem Ministerstwa Handlu i Przemysłu Kosowa. Celem obecnej sesji są negocjacje w sprawie liberalizacji handlu między krajami członkowskimi CEFTA. (kosova.info)

 

21 listopada 2011 r.

W przyszłym roku rozpocznie się wdrażanie systemu papierów wartościowych

Od przyszłego roku po raz pierwszy w Kosowie ruszy sprzedaż papierów wartościowych. Projekt ma wsparcie MFW. Wartość papierów wartościowych ma wynosić ok. 74 mln euro. (ekonomia-ks.com)

 

Opracowała: K.D.

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE