Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 21 – 27 maja 2012 r.

Kosowo: 21 – 27 maja 2012 r.

27 maja 2012 r.

 

10 mln EUR za sprzedaż koncentratów cynku i ołowiu

 

Huta cynku i ołowiu „Trepça” podpisała kontrakt ze szwajcarskim przedsiębiorstwem „Glencore International”, na sprzedaż 5 tys. ton koncentratów cynku i ołowiu. Ta sama firma, w grudniu ubiegłego roku, zakupiła od huty rudy cynku i ołowiu. Za jedną tonę koncentratu ołowiu „Glencore International” zapłaci 2,1 tys. EUR, a za koncentraty cynku – 591 EUR. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży, zarząd huty planuje przeznaczyć na inwestycje kapitałowe. (koha.net)

 

 

26 maja 2012 r.

 

EULEX bada projekt „Droga nr 7”

 

EULEX bada projekt „Droga nr 7” (odcinek Morinë-Merdarë na autostradzie Vermicë-Merdarë), wykonawcą której jest amerykańsko-tureckie konsorcjum „Bechta & Enka”.  Przetarg na budowę odbył się w czasie działalności, nieistniejącego już, Ministerstwa Transportu i Telekomunikacji, na czele z Fatmirem Limajem, przeciwko któremu EULEX prowadził śledztwo antykorupcyjne. „Droga nr 7” jest częścią tzw. „Drogi Narodu”, która łączy się z autostradą w Albanii. (gazetaexpress.com)

 

 

25 maja 2012 r.

 

Wielka Brytania oferuje wsparcie dla kolei

 

Brytyjski ambasador w Prisztinie, Ian Cliff na spotkaniu z ministrem infrastruktury, Fehmim Mujotą zadeklarował, że Wielka Brytania jest gotowa wesprzeć modernizację systemu kolejowego w Kosowie oraz inne projekty strategiczne ważne dla kraju. Ambasador zaoferował także pomoc w  szkoleniu profesjonalnej kadry. (kosovapress.com)

 

 

British Airways – nie będzie lotów z Kosowa

 

Brytyjskie linie lotnicze British Airways postanowiły zawiesić wszystkie loty z Prisztiny, które odbywały się 5 razy w tygodniu. Powodem decyzji jest brak porozumienia z koncesjonariuszem lotniska „Adem Jashari”, turecką spółką „Limak” w sprawie dostawcy paliwa lotniczego. Koncesjonariusz lotniska podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy firmie „British Petroleum” i podpisaniu nowej z kosowską firmą „Ex Fis”, co brytyjskie linie lotnicze uznały za bezzasadne. (zeri.info)

 

 

Słoweńsko-Kosowski Fundusz Emerytalny inwestuje w papiery wartościowe

 

Słoweńsko-Kosowski Fundusz Emerytalny, działający w Kosowie od 2006 r., postanowił zainwestować w papiery wartościowe Republiki Kosowa. Ponadto zapowiedział, że zrobi to ponownie w przyszłości, dając tym samym duży wkład w rozwój jej rynku kapitałowego. (koha.net)

 

 

1,6 mln EUR grantu dla gmin kosowskich

 

Biuro UE w Kosowie, w ramach projektu „Piękne Kosowo”, przekazało grant w wysokości 1,6 mln EUR, który zostanie przeznaczony na 14 projektów w gminach kosowskich. Obejmują one szeroki zakres: budowę parków i chodników, renowację ośrodków dla młodzieży i ośrodków sportowych, czyszczenie i naprawę cmentarzy, odnowienie fasad budynków użyteczności publicznej i ochronę dziedzictwa kulturowego. Pierwsza transza grantu pozwoliła na utworzenie 600 miejsc pracy, dzięki drugiej ma powstać następne 600. (kosova-sot.info)

 

 

24 maja 2012 r.

 

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

 

Transport, środowisko, energetyka i rozwój regionalny były głównymi tematami omawianymi na spotkaniu przedstawicieli rządu Kosowa i Komisji Europejskiej. Rząd zaprezentował swoje dotychczasowe osiągnięcia i plany reform w tych sektorach, mające na celu spełnienie standardów europejskich. Omówiono m.in. rozwój sieci monitoringu powietrza, budowę „Drogi nr 7” i nowych elektrowni cieplnych oraz projekty ustaw dotyczące wody pitnej i utylizacji śmieci. Poruszono także kwestię rozwoju sieci kolejowej oraz potrzeby znalezienia alternatywnych źródeł energii. (ekonomia-ks.com)

 

 

Ostateczna decyzja w sprawie bloku A2

 

Rząd Kosowa postanowił odnowić blok A2 w elektrowni Kosowo A. KEK powołał już specjalną komisję, która za kilka dni ogłosi przetarg. Odnowa bloku obejmie naprawę lub wymianę wszystkich urządzeń. Zarząd KEK-u utrzymuje, że dzięki wznowieniu działalności tego bloku spadną ceny energii, a jednostka będzie w stanie generować energię elektryczną do 7 tys. godzin rocznie. (zeri.info)

 

 

Kosowski rynek telekomunikacyjny zanotował 7,65% wzrostu

 

Urząd Regulacji Telekomunikacji (ART) podał do wiadomości, że w 2011 r. rynek telekomunikacyjny zanotował 7,65% wzrostu, osiągając łączną wartość 239 mln EUR. Najwyższy wzrost (9,94%) zanotował rynek telefonii komórkowej, stanowiący 83,19% całego rynku telekomunikacyjnego. Jeśli chodzi o wartość przychodów, na drugim miejscu uplasował się rynek telefonii stacjonarnej, stanowiący 8,37% całego rynku telekomunikacyjnego. Natomiast rynek internetowy osiągnął 4,93% jego wartości, notując przy tym spadek. Ogólne inwestycje operatorów telekomunikacyjnych wyniosły ponad 38 mln EUR, czyli 24,33% więcej niż w roku 2010. (ekonomia-ks.com)

 

 

23 maja 2012 r.

 

Protest pracowników KEK-u

 

Pracownicy Korporacji Energetycznej Kosowa protestowali przed budynkiem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego. Protestujący domagali się godnego traktowania, dialogu z instytucjami rządowymi, zaprzestania szantażu i gróźb, które według nich, stosuje zarząd KEK-u oraz rząd, a także zapewnienia miejsc pracy po prywatyzacji niektórych sektorów Korporacji. (telegrafi.com)

 

 

Konferencja „Biznes i inwestycje w Kosowie”

 

Ambasada Republiki Kosowa we Francji, przy współpracy z Francuską Agencją ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw (Ubifrance) zorganizowała w Paryżu konferencję „Biznes i inwestycje w Kosowie”, poświęconą promocji możliwości inwestycyjnych Kosowa. W konferencji wzięło udział 60 przedstawicieli średnich i dużych firm z Francji, francuskich stowarzyszeń gospodarczych i instytucji oraz  personelu dyplomatycznego innych krajów w Paryżu.Podobne konferencje zostaną zorganizowane w wielu krajach Unii Europejskiej oraz USA i w innych krajach na świecie. (koha.net)

 

 

Siedem firm objętych wsparciem inkubatora ICK

 

Z 60 wniosków internetowych wysłanych od końca lutego do końca kwietnia, Innovation Centre Kosovo (ICK) wybrało 9, których twórcy otrzymali możliwość zaprezentowania swoich pomysłów. Spośród nich komisja wybrała 7, które zostaną objęte wsparcie inkubatora ICK. Aplikacje dotyczyły wielu dziedzin, jednak głównymi kryteriami były innowacja i technologia. 23 maja otwarto kolejną turę przyjmowania wniosków, która potrwa do 23 czerwca 2012 r. (ekonomia-ks.com)

 

 

Współpraca gospodarcza z Malezją

 

Kosowska Izba Gospodarcza podpisała memorandum o współpracy z Albańsko-Malezyjską Izbą Gospodarczą, która został założona w 2010 r. Głównym celem memorandum jest rozszerzenie współpracy na linii Kuala Lumpur-Tirana o możliwości, które oferuje Kosowo. W tym celu, w ramach Izby, został stworzony departament dla Kosowa. Ponadto kosowscy politycy mają nadzieję, że dzięki temu, iż Izba ma swoje przedstawicielstwo w Indonezji, możliwe jest przyspieszenie uznania Kosowa przez ten kraj. (ekonomia-ks.com)

 

 

22 maja 2012 r.

 

Zmiany w ustawie o depozytach

 

Rząd Kosowa rozpoczął prace nad zmianami w ustawie o ochronie depozytów, która obecnie  jest zagwarantowana do kwoty 2 tys. EUR. Celem zmian jest wzrost bezpieczeństwa systemu bankowego i zaufania obywateli, dzięki czemu zwiększy się liczba osób korzystających z usług banków komercyjnych. Ponadto jest to także jeden z wymogów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. (telegrafi.com)

 

 

Oferty na prywatyzację KEDS

 

Konsorcjum przedsiębiorstw tureckich Limak i Çalik oraz kompania Elsewedy z Egiptu złożyły w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego, oferty dotyczące prywatyzacji Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK, znanego również jako KEDS. Złożone oferty zostaną ocenione przez specjalnie powołaną w tym celu komisję, po czym nastąpi publiczne ich otwarcie i ogłoszenie zwycięzców. (gazetaexpress.com)

 

 

21 maja 2012 r.

 

Tylko 5 dni od momentu rejestracji firmy do jej otwarcia

 

Minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila spotkała się z członkami Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Kosowie (OEAK), aby opowiedzieć im o reformach przeprowadzanych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Kosowie. Członkowie Izby mieli natomiast możliwość opowiedzenia o swoich obawach i wyzwaniach, z którymi muszą się zmierzyć. Minister zwróciła uwagę na konieczności wzmocnienia sektora prywatnego, gdyż bez tego nie jest możliwe stworzenie stabilnej gospodarki. Ponadto poinformowała obecnych, że Ministerstwo Handlu i Przemysłu skupiło się obecnie na uproszczeniu procedur rejestracji działalności gospodarczej, dzięki czemu ograniczono czas oczekiwania od momentu rejestracji firmy do jej otwarcia z 53 do 5 dni. (kosova.info)

 

 

Opracowały: Sylwia Zapalska i Maria Reptowska

About Maria Reptowska

KOMENTARZE