Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 21 – 27 stycznia 2013 r.

Kosowo: 21 – 27 stycznia 2013 r.

Źródło: europa.eu

Forum gospodarcze na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

W czwartek, 24 stycznia br. w Prisztinie, odbyło się forum gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, podczas którego zaprezentowano główne punkty realizacji projektu „Program na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw”, który jest współfinansowany przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA). Projekt na rzecz rozwoju MŚP, mający na celu realizację 3 głównych punktów: wzrost gotowości inwestycyjnej, promowanie profesjonalnych szkoleń przedsiębiorców oraz pomoc w adaptowaniu standardów technicznych, w celu zwiększenia konkurencyjności eksportowanych towarów, będzie realizowany w ciągu najbliższych 3 lat.

 

Realizacja pierwszych inwestycji w Brezovicy już w tym roku

Na spotkaniu Międzyministerialnego Komitetu Sterującego zatwierdzono wszczęcie procedur zamówień publicznych poprzez publikację zaproszenia do wyrażenia zainteresowania do inwestowania w projekt rozwoju ośrodka w Brezovicy. Poza tym zatwierdzono, że gmina Shtërpca razem z Ministerstwem Planowania Przestrzennego zajmą się zniesieniem moratorium na budowy w pobliżu ośrodka oraz wydawaniem nowych pozwoleń na budowy w tej strefie. Komisja będzie natomiast koordynowała działania wszystkich właściwych ministerstw w celu pomocy gminie Shtërpca w rozwiązaniu problemu braku energii elektrycznej i regulacji wyciągów narciarskich. Tymczasem publikacja zaproszenia do wyrażenia zainteresowania ukaże się 31 stycznia w kosowskich dziennikach oraz „Financial Times”, a 2 i 9 lutego w czasopiśmie „The Economist”.

 

Ministerstwo Rolnictwa wesprze sektor niedrzewnych produktów leśnych

W tym roku po raz pierwszy Ministerstwo Rolnictwa wesprze sektor niedrzewnych produktów leśnych, przeznaczając na to 500 tys. EUR. Dzięki dotacjom, wsparcie otrzymają zarówno rolnicy, którzy zajmują się zbieraniem i uprawą produktów, jak i ci, którzy je skupują, obrabiają i eksportują. Okres składania wniosków o otrzymanie wsparcia rozpoczął się 17 stycznia i potrwa do końca lutego. Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło na dotacje 500 tys. EUR.

 

Dotacje dla producentów mleka i mięsa

Producenci mleka, mięsa wołowego, baraniego i koziego oraz przetwórcy produktów mlecznych z gmin Prizren, Prisztina i Mitrovica, będą mogli otrzymać dotację od Ministerstwa Rolnictwa, w ramach specjalnego programu dla słabo rozwiniętych obszarów wiejskich. Celem programu jest zwiększenie wydajności produkcji oraz poprawa jakości produktów zwierzęcych. Wnioski o otrzymanie dotacji można składać do 2 marca br. Na granty przeznaczono 1 mln EUR

 

Kusari-Lila na kongresie ekonomicznym w Wiedniu

Kosowo należy wciąż do najbardziej odizolowanych państw Bałkanów Zachodnich, mimo że jest silnie zaangażowane w pracę nad integracją z państwami bałkańskimi i Unią Europejską – powiedziała wicepremier i minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila na kongresie ekonomicznym w Wiedniu, które ma na celu rozwój współpracy pomiędzy państwami bałkańskimi a Unią Europejską. W kongresie wzięli udział przedstawiciele 15 państw europejskich, w tym m.in. prezydent Republiki Czeskiej, Vaclav Klaus oraz były komisarz ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej, Franz Fischler.

 

Albania i Kosowo potrzebują strategii współpracy gospodarczej

Zbyt niska w stosunku do potencjału i potrzeb wymiana handlowa między Albanią a Kosowem stwarza potrzebę opracowania wspólnej strategii w celu jej intensyfikacji. Oba kraje powinny m.in. rozpocząć współpracę w dziedzinie podatkowej i celnej, a także w edukacji, ochronie zdrowia i rolnictwie.

 

BQK przedstawiło listę kandydatów na stanowisko gubernatora

W poniedziałek, 21 stycznia br. upłynął termin składania aplikacji na stanowisko gubernatora Banku Centralnego Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK). Swoje kandydatury zgłosiło 7 kandydatów, wśród których znalazł się obecny gubernator, Gani Gërguri oraz były minister finansów, Bedri Hamza. Pozostali kandydaci to: Valentin Toçi, Safet Merovci, Xhemajl Gashi, Flamur Keqa, Nexhat Kryeziu. (kosovatimes.net)

 

Termin dla oferentów na prywatyzację PTK przedłużony do 14 marca

Termin rozwiązania konkursu dla firm zainteresowanych składaniem ofert w sprawie prywatyzacji Poczty i Telekomunikacji Kosowa (PTK) został przedłużony do 14 marca br., ogłosił minister rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj. Ministerstwo zdecydowało się na taki krok po prośbach ze strony dwóch konkurujących firm.

 

Nowe inwestycje w sektorze energetycznym

Operator Systemu Przesyłowego i Rynku (Operatori i Sistemit Transmisionit dhe Tregut, KOSTT) opracował plan inwestycji w sieć przesyłową. Modernizacja ma potrwać 5 lat. Planowany koszt inwestycji nie został ujawniony.

 

Powstało Stowarzyszenie Społeczności Biznesowej

W ramach Kosowskiej Izby Handlowej powstało Stowarzyszenie Społeczności Biznesowej z gminy Bujanovac, którego zadaniem będzie promowanie i wzmocnienie współpracy gospodarczej między Kosowem a Doliną Preszewa. Oczekuje się także, że Stowarzyszenie może wpłynąć na poprawę stosunków gospodarczych kosowsko-serbskich. (orainfo.com)

 

Opracowała: Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE