Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 22 – 28 października 2012 r.

Kosowo: 22 – 28 października 2012 r.

Podpisano program współpracy transgranicznej między Kosowem a Macedonią

W poniedziałek, 22 października br., podpisano umowę współpracy transgranicznej między Macedonią a Kosowem, która jest finansowana z programu Komisji Europejskiej, IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej). Celem programu współpracy transgranicznej jest promowanie rozwoju regionów przygranicznych, współpraca między instytucjami obu państw, rozwój gospodarczy, społeczny, pomoc w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także waloryzacja zasobów ludzkich. Jednym z głównych zadań w ramach podpisanej umowy jest budowa nowego przejścia granicznego Belanovce (gmina Kumanovo) – Stançiq (gmina Gjilan).

 

Kosowo awansowało o 28 pozycji w rankingu Doing Business 2013

W najnowszym rankingu Doing Business 2013, opublikowanym przez Bank Światowy, Kosowo uplasowało się na 98 miejscu spośród 183 krajów i w porównaniu z ubiegłym rokiem, awansowało o 28 pozycji. Po raz pierwszy od czasu, kiedy Kosowo znalazło się w raporcie Banku Światowego, zauważalny jest progres. W ostatnim roku, podjęto szereg reform, mających na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Kosowie, m.in. dzięki zaangażowaniu wicepremier i minister handlu i przemysłu, Mimozy Kusari-Lili zostało otwartych 26 miejsc, w których można zarejestrować firmę (tzw. „one-stop-shop”), a także uproszczono i przyspieszono procedury, związane z rejestracją przedsiębiorstw. W ocenie Banku Światowego, największy postęp osiągnięto w zakresie ochrony inwestorów oraz handlu zagranicznego.

 

Z Linz do Prisztiny – wkrótce nowe połączenie lotnicze

Pierwsze bezpośrednie połączenie lotnicze na trasie Linz – Prisztina zostanie wprowadzone od 22 grudnia 2012 r. Loty zostaną wprowadzone przez albańskie linie lotnicze Belle Air i będą się odbywać w każdą sobotę o godzinie 12.30 z lotniska w Prisztinie. O godzinie 14.20 samolot będzie już w Linz. Lot w przeciwnym kierunku planowany jest 20 min. po przylocie do Linz.

 

 Od 1 listopada deklaracje podatkowe jedynie drogą elektroniczną

31 października 2012 r. kończy się możliwość deklaracji i zapłaty podatków od wynagrodzenia oraz składek emerytalnych w tradycyjny sposób – poprzez kwartalne sprawozdania lub formularze pobierane ze strony internetowej Kosowskiego Urzędu Skarbowego (Administrata Tatimore e Kosovës, ATK). Od 1 listopada składanie tego typu deklaracji będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego (EDI).

 

Ustawa o produktach zwolnionych z podatku celnego od 2013 r.

Ustawa, dotycząca produktów zwolnionych z podatku celnego, zatwierdzona w minionym tygodniu przez Rząd Kosowa, ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Ustawie podlegają liczne artykuły, które będę importowane bez cła. Z chwilą wejścia w życie  przepisów, zostanie uchylone Rozporządzenie UNMIK-u 2007/31.

 

Wzrost inflacji we wrześniu do 4,1%

We wrześniu ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,8% w stosunku do sierpnia br., porównując jednak ze wrześniem 2011 r., odsetek ten wyniósł 4,1% – wynika z danych Agencji Statystycznej Kosowa (Agjencia e Statistikave të Kosovës). W porównaniu do sierpnia najbardziej zdrożały warzywa (o 12,1% m/m), oleje i tłuszcze (o 8%  m/m) oraz energia elektryczna, gaz i opał (o 2,7% m/m), spadły natomiast ceny owoców (o 5,1% m/m). W skali roku najbardziej zdrożały gazety, książki i przybory biurowe (o 19,3% r/r), zaopatrzenie w wodę i usługi komunalne (o 12% r/r), energia elektryczna, gaz i opał (o 11,9% r/r). Jeśli chodzi o produkty spożywcze, największy wzrost cen dotyczył warzyw (o 19,2% r/r), owoców (o 5,5%), mięsa (o 4% r/r), olejów i tłuszczów (3,4% r/r) oraz mleka i nabiału (o 3% r/r). W skali roku spadły ceny usług telefonicznych (o 4,7% r/r) oraz usług transportowych (o 3,5% r/r).

 

Podpisano porozumienie dotyczące nauczania przedsiębiorczości

Kosowo i Centrum Rozwoju Umiejętności Przedsiębiorczych Krajów Europy Południowo-Wschodniej (SEECEL) podpisali porozumienie o rozwoju nauczania przedsiębiorczości, które ma obowiązywać w latach 2013 – 2016. Celem projektu jest wsparcie krajów Europy Południowo-Wschodniej w strukturyzacji współpracy regionalnej w zakresie rozwoju nauczania przedsiębiorczości, w ramach europejskiego Small Buisness Act. Jego szacunkowa wartość to 3 mln EUR.

 

Konferencja „Inwestycje i możliwości handlowe Kosowa”

W piątek, 26 października w Lozannie, odbyła się konferencja „Inwestycje i możliwości handlowe w Kosowie”, zorganizowana przez kosowską Agencję Promocji Inwestycji, Szwajcarską Izbę Handlową i Inicjatywę Gospodarczą dla Kosowa (ECIKS), w ramach akcji promowania Kosowa w krajach europejskich i USA. Kolejną promocję możliwości inwestycyjnych zaplanowano na 29 i 30 października w Holandii.

 

Zostanie ogłoszony ponowny przetarg na budowę linii energetycznej

Mimo możliwych konsekwencji finansowych, rząd albański postanowił oficjalnie anulować przetarg na budowę linii energetycznej 400 kW, łączącej Kosowo i Albanię oraz ogłosić ponowne jego przeprowadzenie. Decyzja ta opóźni budowę o kolejne dwa lata. We wrześniu 2012 r., bank KfW zapowiedział, że może wycofać się z finansowania budowy linii energetycznej, jeżeli Albania zdecyduje o unieważnieniu przetargu, jednakże wsparcie może być kontynuowane, jeżeli nowy przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami, przedstawionymi przez KfW.

 

Wstrzymanie eksportu ropy z Macedonii do Kosowa

Instytucje państwa macedońskiego wszczęły postępowanie przeciwko rafinerii ropy naftowej OKTA, w związku z podejrzeniami o udział w przemycie ropy. Obecnie rafineria otrzymała zakaz importu i eksportu do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE