Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 24 – 30 października 2011 r.

Kosowo: 24 – 30 października 2011 r.

30 października 2011 r.

Krytyka systemu podsłuchów telefonicznych w Kosowie

Brak jasnych rozporządzeń dotyczących współpracy między krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami bezpieczeństwa sprawia, że system podsłuchów telefonicznych jest mało wydajny podczas śledztw, czytamy w dokumencie na temat Legalnego Podsłuchu w Kosowie, który opublikował Kosowski Ośrodek Studiów nad Bezpieczeństwem. (kosova.info)

 

Rośnie liczba wniosków o pomoc socjalną

W Kosowie jest ok. 35 tysięcy rodzin, które co miesiąc otrzymują od 40 do 80 euro pomocy socjalnej. Liczba takich rodzin, według przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększyła się. Zasiłek socjalny w wys. 40-80 euro na miesiąc jest niewystarczający na pokrycie miesięcznych potrzeb jednej rodziny. Sytuacja pogorszyła się w ostatnich latach, kiedy ceny prodstawowych produktów drastycznie wzrosły, natomiast zasiłek socjalny pozostał na tym samym poziomie. (kosova.info)

 

29 października 2011 r.

Busek: Kosowo jest krajem stabilnym dla inwestycji zagranicznych

Dr Erhard Busek, przewodniczący Forum Ekonomicznego w Wiedniu w wywiadzie dla Deutsche Welle powiedział, że poznał dobrze Kosowo jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości oraz wojną, i obecnie jest pod wrażeniem pozytywnych zmian, jakie zachodzą w tym kraju. „Można tam znaleźć zasoby naturalne, szczególnie interesujące dla inwestorów zagranicznych”. (ekonomia-ks.com)

 

Pierwsze rezerwy państwowe – w tym roku

Jeszcze w tym roku Kosowo będzie mieć pierwsze rezerwy państwowe, twierdzą przedstawiciele rządu Republiki Kosowa. Wicepremier Kosowa, Mimoza Kusari-Lila potwierdziła, iż obecnie są już w fazie finalnej gromadzenia rezerw państwowych. (kosova.info)

 

28 października 2011 r.

Projekt KfW dotyczącyh sieci ciepłowniczej oraz wodociągowej w Prisztinie

Członkowie Komisji Budżetowej oraz Finansów Parlamentu Republiki Kosowa spotkali się dziś z przedstawiecielami Niemieckiego Banku Rozwoju – KfW, z którym omawiali inwestycje, jakie ta organizacja ma zamiar rozpocząć w Kosowie, w sektorze ogrzewania centralnego oraz sieci wodociągowych w Prisztinie. (ekonomia-ks.com)

 

Rośnie współpraca z Izraelem

Kosowski minister rolnictwa Blerand Stavileci oraz ambasador Izraela w Serbii, Yossef Levy, spotkali się dziś w Prisztinie w celu omówienia możliwości współpracy w ramach projektów Izraelskiej Agencji Rozwoju Współpracy Międzynarodowej realizowanych przez tę agencję na Bałkanach. Oferuje ona różnorodne wsparcie techniczne w sprawach związanych z rolnictwem. Programy treningowe, w których wezmą udział pracownicy Ministerstwa Rolnictwa zostaną szczegółowo zaplanowane w najbliższych miesiącach. (kosova.info)

 

Firmy prywatne najbardziej naruszają prawo pracy

Inspektorat Pracy w Kosowie w tym dokonał ponad 5000 inspekcji w firmach prywatnych i państwowych, które podejrzewano o łamanie praw człowieka. Ukarano 109 przedsiębiorstw. Najwięcej naruszeń praw pracowniczych odnotowano w firmach prywatnych, natomiast stosunkowo rzadko w przedsiębiorstwach publicznych. Kara za łamanie prawa pracy wynosi w Kosowie do 35 tys. euro. Kosowskie prawo pracy zostało uchwalone w listopadzie zeszłego roku, natomiast weszło w życie 1 stycznia 2011 r. (rel)

 

27 października 2011 r.

Politycy nie chcą uchodzić za milionerów

Ruch FOL w ramach projektu „Walka z konfliktem interesów” przyjrzała się oświadczeniom majątkowym wysokich urzędników państwowych. Na zakończenie projektu opublikowano raport „Deklaracje majątkowe szefów instytucji publicznych w latach 2010 i 2011”, z których wynika, iż często unikają oni ujawniania całości swojego majątku. (ekonomia-ks.com)

 

OSBE oraz Policja Kosowska prowadzą kampanię na rzecz bezpieczeństwa na drogach

Misja OSBE w Kosowie oraz policja kosowska przeprowadzą kampanię na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. W zeszłym roku ok. 8000 osób zostało rannych w wypadkach drogowych w wyniku zbyt dużej prędkości, 175 z nich zmarło. W kampanii zostanie rozdanych m.in. 300.000 ulotek z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa na drogach w języku albańskim, serbskim, tureckim oraz angielskim. (ekonomia-ks.com)

 

Budżet na rok 2012 wyniesie 1 mld 520 mln euro

Budżet na przyszły rok wzrośnie o 7,6% w porównaniu z tym na rok 2011. Taki budżet da Kosowu dodatkowy impuls, który może przynieść w 2012 r. oczekiwany 5% wzrost ekonomiczny. (kosova.info)

 

26 października 2011 r.

BiD Network inwestuje w Kosowie

Sekretarz Generalny Kosowskiej Izby Handlowej, Berat Rukiqi wysoko ocenił projekty Business Support Centre Kosovo (BSCK) na pomoc w rozwoju przedsiębiorstw. Podkreślił, że usługi BSCK poprzez BiD Network tworzą platformę dla inwestorów zagranicznych, korzystną także dla kosowskich firm. BiD network oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową w wys. od 10 tys. do 1 mln dolarów, a także darmowe ekspertyzy. (ekonomia-ks.com)

 

Sojusz Banków Kosowskich otrzymał akredytację EBTN

Sojusz Banków Kosowskich otrzymał w środę akredytację od Europejskiej Sieci Treningów Bankowych (EBTN) na korzystanie z oferty treningów programu EFCB, który oferuje szkolenia dot. podstawowej wiedzy o środowisku ekonomicznym i monetarnym w Europie, relacjach klient – produkt, a także oferowania wiedzy marketingowej, zarządzania oraz etykiety zawodowej. (kosova.info)

 

Producenci promują się wśród kosowskich konsumentów

Około 200 producentów i firm z kraju i zagranicy zaprezentowało swoje produkty w 11. edycji Międzynarodowych Targów Agrobiznesu, Żywności i Napojów „AgroKos & Drinks”. (kosova.info)

 

25 października 2011 r.

UE wspiera Kosowo w integracji z gospodarką światową

Biuro Łącznikowe Komisji Europejskiej w Kosowie będzie gospodarzem pierwszego spotkania w ramach projektu „Wsparcie Techniczne dla Dalszego Rozwoju Polityki Handlowej w Kosowie” przy wsparciu Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Projekt oferuje Kosowu m.in. wsparcie w uzyskiwaniu większych korzyści z członkowstwa w Środkowoeuropejskim Porozumieniu o Wolnym Handlu (CEFTA). Działania obejmą cztery główne strategiczne dla Kosowa obszary: stworzenie polityki rynkowej, analizę rynkową, reformę podatków i struktury VAT-u oraz jakość statystyk rynkowych. (ekonomia-ks.com)

 

Podujeva z energooszczędnym oświetleniem

Gmina Podujevo rozpoczęła realizację projektu oświetlenia dróg miejskich z respektowaniem zasad oszczędzania energii w przestrzeniach publicznych w ramach realizacji narodowego planu wydajnej energii według zaleceń UE i Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Koszt projektu to prawie 80 tys. euro. Projekt jest współfinansowany przez gminę, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego oraz niemieckie GIZ [Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Niemiecka Wspólnota na rzecz Współpracy Międzynarodowej – przyp.red.] (kosova.info)

 

24 października 2011 r.

Minister Rozwoju Gospodarczego weźmie udział w rocznicy podpisania Traktatu Energetycznego

Minister Besim Beqaj wziął dziś udział w imprezie zorganizowanej w Wiedniu z okazji 5 rocznicy podpisania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Podczas spotkania rozmawiano także o bieżących wydarzeniach dotyczących implementacji Traktatu. (ekonomia-ks.com)

 

Małe hydrocentrale szansą na rozwój regionu Sharr

Budowa hydrocentrali może poprawić infrastrukturę lokalną oraz mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo, takie słowa padły podczas konferencji pt.: „Raport oceny wpływu na środowisko hydrocentrali Brodi 1,2,3 oraz Restelicë 1,2,3”. Firma „Eurokos – JG Loren Consultang” otrzymała pozwolenie na budowę 6 hydrocentrali w tym regionie, trzy z nich mają powstać na rzece Brod, trzy pozostałe na Restelicy. Możliwości produkcyjne mają wynieść w sumie 10 tys KW na godz. – 5432 KW na rzece Brod, oraz 4955 KW na rzece Restelica. (kohaditore.com)

 

Opracowała: K.D.

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE