Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 24 – 30 września 2012 r.

Kosowo: 24 – 30 września 2012 r.

Kosowo i USAID – partnerstwo w sprawie kredytów rozwojowych

Ambasador USA w Kosowie, Tracey Ann Jacobson, dyrektor misji USAID w Kosowie, Maureen A. Shaukat, minister rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Blerand Stavileci oraz przedstawiciele sześciu banków komercyjnych w Kosowie podpisali porozumienie w sprawie portfela kredytowego – Mechanizm kredytów rozwojowych., dzięki któremu rozpocznie się realizacja programu, który zapewni gwarancje kredytowe dla sześciu banków w Kosowie na kredyty rolnicze.

 

Analiza „Sektor bankowy – pomoc czy bariera”

System bankowy w Kosowie – mimo ogólnego kryzysu – pozostaje stabilny i silny, jednocześnie to on stanowi jedną z głównych barier w prowadzeniu biznesu w Kosowie – wynika z analizy „Sektor bankowy – pomoc czy bariera”, która została opublikowana z inicjatywy Instytutu Riinvest oraz Kosowskiej Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Kosovo Foundation for Open Society). Analiza obejmuje badanie aktualnego stanu systemu bankowego oraz jego wpływu na rozwój gospodarczy w kraju, skupiając się na wysokości oprocentowania oraz dostępie do usług finansowych. To właśnie utrudniony dostęp i wysokie stopy procentowe stanowią największą przeszkodę w rozwoju sektora prywatnego.

 

Zakończyły się „Targi Finansowe 2012”

W czwartek i w piątek, w hotelu Swiss Diamond w Prisztinie odbyła się 5 edycja „Targów Finansowych”, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Banków w Kosowie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora finansowego, które umożliwia bankom i innym instytucjom finansowym zaprezentowanie potencjalnym klientom, decydentom, inwestorom oraz mediom, swoich produktów i usług. W ramach targów zorganizowano konferencję „Finansowanie na rzecz rozwoju” oraz trzy fora, dotyczące przyszłości sektora bankowego,  finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozporządzeń dla sektora finansowego. Tegoroczna edycja poświęcona była wpływowi sektora finansowego na rozwój gospodarczy państw.

 

Kosowo rozpoczęło eksport obuwia do Włoch

Fabryka obuwia „Solid” z Kosowa rozpoczęła współpracę z włoską firmą „GEOX”, która jest zainteresowana kupnem kosowskich produktów. Przedsiębiorstwo „Solid”, działające w mieście Suva Reka, obecnie zatrudnia 150 pracowników i produkuje 2000 par butów dziennie. Osiągnąwszy sukces lokalny w produkcji obuwia, obecnie zdobywa rynek zagraniczny. Włochy są pierwszym krajem UE, który stał się odbiorcą obuwia eksportowanego z Kosowa.

 

Kosowo ponownie ryzykuje realizację porozumienia stand-by

Realizacja ostatniej obietnicy premiera, Hashima Thaçiego, zapowiadającej podniesienie płac nauczycieli o 50% może Kosowo sporo kosztować. Takie działanie jest sprzeczne z porozumieniem stand-by, a także pismem skierowanym do dyrektor MFW Christine Lagarde, w którym premier Thaçi, minister finansów, Bedri Hamza oraz gubernator Centralnego Banku Kosowa, Gani Gërguri zobowiązali się do powściągliwości podczas przygotowywania budżetu na rok 2013, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń, a także obiecali, że deficyt budżetowy przyszłego roku nie przekroczy sumy 155 mln EUR.

 

Promowanie możliwości inwestycyjnych Kosowa w USA

W poniedziałek, 24 września br., w Waszyngtonie odbyła się kolejna konferencja promująca możliwości inwestycyjne w Kosowie. Na konferencji Kosowska Agencja Prywatyzacji (Agjencia Kosovare të Privatizimit, AKP) przedstawił konkretne projekty, realizowane w Kosowie, m.in. plan rozwoju Brezovicy. Dyrektor AKP mówił o wsparciu i usługach jakie oferuje AKP, natomiast dyrektor Kosowskiej Izby Gospodarczej (Oda Ekonomike të Kosovës, OEK) wymienił konkretne sektory, w których amerykańskie firmy mogą inwestować. Po konferencji odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele firm z obu krajów mieli okazję do zapoznania się ze sobą pod kątem zbadania możliwości współpracy.

 

Universum promuje Kosowo w Berkley

Kosowska uczelnia Universum wzięła udział w Targach Studiów Zagranicznych, zorganizowanych przez kalifornijski Uniwersytet w Berkley, gdzie zaprezentowała cztery  programy szkół letnich dla amerykańskich studentów, a także stypendia i inne programy studiów licencjackich i magisterskich. Strategia uczelnii na lata 2009-2014 zakłada  pozyskanie przynajmniej 100 studentów międzynarodowych rocznie, co wpłynie pozytywnie na gospodarkę i promowanie kultury kosowskiej na świecie. (telegrafi.com)

 

Ponad 1,5 mln Kosowian posiada telefon komórkowy – raport Urzędu Regulacji Telekomunikacji

W drugim kwartale br. liczba użytkowników telefonii komórkowej w Kosowie wyniosła 1 522 841, co wskazuje na wzrost w wysokości 7,37% r/r, natomiast odsetek rodzin, które mają dostęp do internetu wyniósł 48,45% – wynika z raportu Urzędu Regulacji Telekomunikacji (Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit, ART). Raport  „Przegląd rynku telekomunikacyjnego” wskazał również na stale rosnący trend penetracji telefonii komórkowej, spadek zanotowała natomiast liczba użytkowników telefonii stacjonarnej, wynosząca zaledwie 85 030 w I półroczu br. Wzrost zanotowały także inwestycje w telekomunikacji, które w II kwartale 2012 r. osiągnęły sumę 5 545 850 EUR.

 

Bezrobocie nadal wysokie – wyniki spisu powszechnego 2011

Tylko 64,7% ludności w wieku 15-64 lat jest aktywna zawodowo, przy czym wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 80,1%, a wśród kobiet tylko 49,3%. Natomiast tylko 24,5% osób spośród osób w wieku produkcyjnym posiada pracę – wynika z danych z pierwszego od 30 lat spisu powszechnego. Dramatyczna wydaje się być szczególnie sytuacja młodych ludzi. Tylko 10% osób w kategorii wiekowej 15-24 lat jest zatrudnionych. Stopa bezrobocia w tym przedziale wynosi 65%, co oznacza, że spośród młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat, którzy nie uczą się i szukają pracy w sposób aktywny, ponad 2/3 nie może znaleźć pracy. Nieznacznie lepiej wygląda sytuacja w przedziale wiekowym 25-50 lat, wśród nich 43% osób, które chcą pracować, nie może znaleźć pracy. Trzeba zaznaczyć, że dużą rolę, jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia, odgrywa wykształcenie – u osób, które posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni, stopa bezrobocia wynosi zaledwie 3%. Wśród osób, które przerwały kształcenie po ukończeniu szkoły średniej wynosi ona 27%, natomiast wśród osób, które ukończyły kształcenie na szkole podstawowej – 32%.

 

Japonia wesprze Orkiestrę Filharmonii Kosowskiej ponad 500 tys. EUR

Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Kosowa, Petrit Selimi oraz szef Biura Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej dla Bałkanów (Japan International Cooperation Agency, JICA), Ken Yamada, podpisali 19 września porozumienie dotyczące projektu ulepszenia instrumentów muzycznych w Orkiestrze Filharmonii Kosowskiej. Dzięki dotacji w wysokości 57,6 mln jenów (569,2 tys. EUR), Japonia zapewni jej kluczowe wsparcie. Ken Yamada obiecał dalsze wsparcie ze strony swojego kraju i JICA, a także podkreślił, że podpisany projekt jest przykładem współpracy i wysiłku, pokazującym, że muzyka potrafi zacierać wszelkie granice i budować mosty porozumienia między narodami.

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE