Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 25.02 – 03.03.2013 r.

Kosowo: 25.02 – 03.03.2013 r.

Źródło: europa.eu

W Vushtrii powstanie fabryka stali

Tureckie przedsiębiorstwo CVS Makina oraz obecny właściciel Llamkos Galvasteel, firma Core Group wspólnie zainwestują w budowę nowej fabryki stali w miejscowości Vushtrria w Kosowie. Jest to największy projekt w sektorze przemysłu ciężkiego, który zapewni ok. 350 nowych miejsc pracy. Planowany koszt inwestycji to ok. 50 mln EUR.

 

Granty dla młodych przedsiębiorców

Centrum Innowacji w Kosowie (CPI) przyznało dotacje dla sześciu młodych przedsiębiorców z Kosowa na rozwój innowacyjnych projektów i biznesów, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Każdy z beneficjentów otrzymał 4 tys. USD. Granty zostały ufundowane przez USAID oraz rząd norweski.

 

Giesecke & Devrient zwycięzcą przetargu na drukowanie paszportów biometrycznych

Niemieckie przedsiębiorstwo Giesecke & Devrient (G&D) z Monachium wygrało przetarg na drukowanie i dostarczenie do Kosowa paszportów biometrycznych. Do przetargu zgłosiły się także AKD-KING ICT z Chorwacji oraz MORPHO z Holandii, które nie zostały jednak zakwalifikowane. Interesująca była oferta słoweńskiej firmy CETIS, która otrzymała 93,33 punkty, jednak – mimo że jej oferta była o 140 tys. EUR tańsza –zwycięskie przedsiębiorstwo G&D, które otrzymało 98,11 punktów, zaoferowało szybsze dostarczenie paszportów. Wyprodukowanie ok. 1,2 mln paszportów przez tę firmę, będzie kosztowało 6 631 896 EUR.

 

Spotkanie w sprawie rozwoju regionu przygranicznego Szar Planina

Przedstawiciele Kosowa, Albanii i Macedonii oraz delegacje Ministerstw Rolnictwa tych krajów spotkały się 27 lutego 2013 r., aby omówić projekt, dotyczący wspólnego obszaru przygranicznego Szar Planina, który jest turystycznym regionem górskim, znajdujący się na terenie Kosowa, południowej Serbii, północno-wschodniej Albanii i północno-zachodniej Macedonii. Na spotkaniu podpisano porozumienie ze Stałą Grupą Roboczą ds. Regionalnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Europie Południowo-Wschodniej, które dotyczy projektu, finansowanego przez Unię Europejską, który może zagwarantować wpływy do 5 mln EUR. Fundusze zostaną przeznaczone na wypracowanie wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, na wsparcie rolnictwa i rozwoju gospodarczego w rejonie przygranicznym Szar Planina.

 

Unijne wsparcie dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

W środę, 27 lutego br. w Prisztinie, odbyło się forum gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), podczas którego podsumowano główne punkty realizacji projektu „Program na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw”, który był współfinansowany ze środków unijnych. Projekt ten, podczas 40 miesięcy, zrealizował łącznie 120 programów, które wpłynęły na ułatwienie zakładania własnej działalności, utworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności eksportowanych towarów.

 

Ministerstwo Rolnictwa inwestuje w sektor mięsny

W tym roku Ministerstwo Rolnictwa po raz pierwszy zainwestuje w sektor mięsny, na wsparcie którego przeznaczyło 700 tys. EUR. Fundusz ten ma na celu zwiększenie wydajności produkcyjnej w tym sektorze, aby stopniowo zastępować produkty importowane, rodzimymi wyrobami mięsnymi. Obecnie Kosowo jest w stanie zaspokoić jedynie ok. 50% potrzeb konsumentów w tym zakresie. (orainfo.com)

 

Wybrano nowych członków zarządu OEA

Amerykańska Izba Gospodarcza w Kosowie (Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, OEA) zakończyła obrady IX Zgromadzenia Ogólnego, na którym zostali wybrani nowi członkowie zarządu OEA. Podczas zgromadzenia, na którym byli obecni przedstawiciele najważniejszych instytucji krajowych i zagranicznych, omówiono także najważniejsze działania OEA w minionym roku oraz zaprezentowano kalendarz działań na 2013 r. Nowymi członkami zarządu dyrektorów OEK zostali: Maury Wray Bridges (Booz Allen Hamilton), Afërdita Saraçini Kelmendi (Smart World TV), Chris Jennions (Bechtel-Enka), Vesa Mullademi (Llamkos GalvaSteel), Michael Gold (Crimson Capital), Dejan Stojanović (Cisco Systems) oraz Islam Pacolli (Mabatex Group). (rtv21.tv)

 

Spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, która od stycznia do września 2012 r. wyniosła 167 mln EUR, zanotowała 41,3-proc. spadek r/r, wynika z raportu Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK). Według BQK, spadek BIZ, prócz pogorszenia ogólnego środowiska gospodarczego w Europie, spowodowany jest w dużym stopniu spowolnieniem procesu prywatyzacji w 2012 r. (orainfo.com)

 

Problem z przewozem towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa

Kosowska Izba Gospodarcza (OEK) stara się rozwiązać problemy przewoźników towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa, bowiem międzynarodowa umowa o transporcie towarów bez przeszkód administracyjnych oraz barier celnych nie jest realizowana przez stronę bułgarską. W tym celu przewodniczący OEK, Safet Gërxhaliu wystosował odpowiednie pismo do władz republiki Bułgarii o powzięcie odpowiednich działań na rzecz wdrożenia postanowień podpisanej umowy.

 

Protesty przeciwko Korporacji Energetycznej Kosowa

Mieszkańcy Kosowa protestowali przeciwko Korporacji Energetycznej Kosowa (Korporata Energjetike e Kosovës, KEK), żądając dokładnego przyjrzenia się jej działalności, ponieważ liczne pomyłki i zaniedbania, których dopuścili się jej pracownicy, doprowadziły do tego, że wielu mieszkańców Kosowa w styczniu otrzymało rachunki za energię trzykrotnie wyższe niż w grudniu,  a niektórym zostały wstrzymane dostawy prądu. W poniedziałek, 25 lutego 2013 r. odbył się już czwarty protest, a organizatorzy zapowiadają kolejne, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Problemy z rozliczeniem za energię zaniepokoiły również Urząd Regulacji Energetyki (Zyra e Rregullatorit të Energjisë, ZRRE), który zdecydował się na sporządzenie raportu, dotyczącego działalności Korporacji.

 

Opracowała: Maria Reptowska 

About Maria Reptowska

KOMENTARZE