Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 25.03 – 7.04.2013 r.

Kosowo: 25.03 – 7.04.2013 r.

Źródło: europa.eu

 

Granty dla młodych przedsiębiorców

Ministerstwo Kultury, Młodzieży i Sportu oraz Bank Światowy ogłosiło 192 młodych beneficjentów grantów, przeznaczonych na realizację projektów małych przedsiębiorstw, o łącznej wartości ok. 500 tys. EUR.  Beneficjenci otrzymali od 2 tys. do 3,5 tys. EUR. do przedstawienia własnych pomysłów zachęcano kobiety, niepełnosprawną młodzież oraz osoby pochodzące z terenów wiejskich, lub przynależące do mniejszości narodowych.

 

Dotacje dla społeczności lokalnych

Ministerstwo Rolnictwa przeznaczy w tym roku ok. 200 tys. EUR na wsparcie dla publiczno-prywatnych projektów, dotyczących podniesienia standardu życia lokalnych społeczności oraz rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto, społeczności wiejskie otrzymają także wsparcie w zakresie działalności poza rolniczej, takiej jak porządkowanie cmentarzy i boisk szkolnych, czyszczenie i regulacja korytarzy rzecznych, naprawa dróg polnych i wiejskich, zalesienie, itp. (orainfo.com)

 

Ośrodek w Brezovicy zostanie oddany w koncesję

Centrum turystyczne w Brezovicy, którego rozwój ciągle pozostaje jednym z priorytetów władz, nie będzie sprywatyzowany, jak planowano, a zostanie oddany w koncesję na 99 lat, poinformowała minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila, która jest przewodniczącą Międzyministerialnego Komitetu Sterującego zajmującego się sprawami Brezovicy. Mimo iż eksperci ds. turystyki twierdzą, że nie jest to dobra decyzja, gdyż Kosowo nie jest gotowe na proces koncesyjny, minister Kusari-Lila twierdzi, że koncesje mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy kraju. Zwycięskie przedsiębiorstwo ma zostać ogłoszone do końca br.

 

Dwie oferty na prywatyzację PTK

Tylko dwóch inwestorów zagranicznych, niemiecka firma Axos Capital oraz libańska – M1 International, weźmie udział w prywatyzacji Poczty i Telekomunikacji Kosowa (Posta dhe Telekomi i Kosovës, PTK). W ubiegłym tygodniu zostali wyznaczeni członkowie komisji, która po przyjęciu ofert prywatyzacyjnych, ma przedstawić swoje rekomendacje. Na podstawie tych rekomendacji, zostanie podjęta decyzja o możliwości złożenia ofert finansowych. Zwycięzcą zostanie firma, która zaoferuje najwyższą kwotę. (koha.net)

 

Japonia jest gotowa nadal wspierać rozwój gospodarczy Kosowa

Ambasador Japonii w Austrii, Shiego Iwatani, reprezentujący również interesy Japonii w Kosowie, podczas wizyty na prywatnym Uniwersytecie AAB w Prisztinie, zapowiedział, że jego kraj jest gotowy nadal wspierać Kosowo, gdyż wpływa to na pokój i stabilność nie tylko Półwyspu Bałkańskiego, lecz również całej Europy oraz społeczności międzynarodowej. Zapowiedział także, że Japonia planuje promowanie handlu, inwestycji i wymiany kulturalnej między krajami, m.in. poprzez zwiększenie liczby osób odpowiedzialnych za wzajemne kontakty między państwami.

 

Zatwierdzono ustawę o zakazie palenia w Kosowie

Kosowski parlament zatwierdził w czwartek ustawę, która wprowadza całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych, miejscach pracy, środkach transportu publicznego oraz niektórych otwartych przestrzeniach, określonych w ustawie. Zdaniem ministra zdrowia, Ferdiego Aganiego, ustawa ma na celu ochronę zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń. O ustawie o całkowitym zakazie palenia dyskutowano już od jakiegoś czasu, jednakże eksperci odradzali jej zatwierdzenie, gdyż według nich mogłaby spowodować wzrost przestępczości w Kosowie. (telegrafi.com)

 

Kusari-Lila na Światowym Forum Gospodarczym

Wicepremier i minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila wzięła udział w Światowym Forum Gospodarczym w Londynie, którego tematem były najlepsze praktyki w handlu i promocji inwestycji. Omówiono także system sądownictwa, rolę dyplomatów w promocji inwestycji, oraz rolę agencji promocji inwestycji w przyciąganiu inwestorów zagranicznych. Na Forum, Kusari-Lila poruszyła kwestie, dotyczące reform w zakresie prowadzenia działalności, inwestycji w infrastrukturze publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego i wsparcie dla sektora prywatnego.

 

Promocja możliwości inwestycyjnych w Słowenii

Amerykańska Izba Handlowa w Kosowie (Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, OEAK) we współpracy z Izbą Gospodarki i Przemysłu Słowenii zorganizowała w Lublanie pierwsze forum, poświęcone przedsiębiorstwom i arbitrażowi, w której wzięli udział przedsiębiorcy z Kosowa i Słowenii. Zdaniem organizatorów, tego typu spotkania pomagają w nawiązywaniu współpracy pomiędzy biznesmenami, a także mogą przyczynić się do wzrostu wymiany handlowej między Słowenią a Kosowem. Ponadto, współpraca ze Słowenią może umożliwić eksport produktów kosowskich do innych krajów UE. (telegrafi.com)

 

Ponad 1 mln EUR dotacji dla sadowników

Ministerstwo Rolnictwa przeznaczy w tym roku 1,2 mln EUR na wsparcie dla sadowników. Celem dotacji jest zwiększenie powierzchni sadów i pól uprawnych oraz modernizacja infrastruktury. Ministerstwo dąży w ten sposób do zwiększenia wydajności kosowskich sadowników, w celu zmniejszenia ilości importowanych owoców, które zostaną zastąpione rodzimymi produktami. Wnioski o przyznanie dotacji można składać do 29 kwietnia br. (orainfo.com)

 

Zatwierdzono dokumenty przetargowe elektrowni „Nowe Kosowo”

Komitet koordynacyjny projektu „Nowe Kosowo” zatwierdził dokumenty, dotyczące przetargu na budowę nowej elektrowni cieplnej w Kosowie, która ma zostać wykonana na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Po ogłoszeniu „Prośby o składanie wniosków”, firmy zainteresowane udziałem w przetargu otrzymają komplet projektów umów, związanych z budową elektrowni. Do listopada 2013 r. będą one mogły składać oferty, natomiast zwycięzca zostanie ogłoszony w styczniu 2014 r. Do grudnia przyszłego roku planowane jest zakończenie wszystkich procedur, związanych z przetargiem. Wtedy też rozpocznie się budowa nowej elektrowni. (ekonomia-ks.com)

 

KEK zainwestuje 95 mln EUR w elektrownię Kosowo A

W ciągu najbliższych czterech lat, Korporacja Energetyczna Kosowa (Korporata Energjetike e Kosovës, KEK) przeznaczy ok. 95 mln EUR na inwestycje w trzech funkcjonujących blokach elektrowni Kosowo A. Zgodnie z obietnicami rządu kosowskiego, a także zobowiązaniami kraju wobec UE, elektrownia ta ma zostać zamknięta do 2017 r. (ekonomia-ks.com)

 

Rozdano nagrody dla pięciu kobiet sukcesu

W ramach projektu „Dni Małego Biznesu 2013”, Ministerstwo Handlu i Przemysłu wręczyło nagrody pięciu kobietom, które odniosły największe sukcesy w biznesie. Cztery laureatki konkursu otrzymały od Ministerstwa 500 EUR, natomiast Gëzime Rexhepi-Qorolli, która otrzymała główną nagrodę, otrzymała 1 tys. EUR. (koha.net)

 

Wizyta Oltersa w Banku Centralnym Kosowa

Przedstawiciel Banku Światowego w Kosowie, Jan-Peter Olters spotkał się z nowym gubernatorem Banku Centralnego (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), Bedrim Hamzą. W czasie spotkania, Hamza podkreślił znaczenie udziału BŚ w rozwoju sektora finansowego w Kosowie, poprzez wspieranie różnych projektów, zarówno tych zakończonych, jak i planowanych. Wyraził także gotowość BQK do wypełnienia wszystkich zaleceń, określonych w raporcie BŚ. Natomiast Olters pozytywnie ocenił współpracę z BQK, a także zapewnił o dalszym wsparciu. (koha.net)

 

Wzrost współpracy z Turcją w dziedzinie turystyki

Dwudziestoosobowa delegacja przedsiębiorców tureckich spotkała się z przewodniczącym Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Celem wizyty był wzrost współpracy kosowsko-tureckiej w obszarze turystyki. Obie strony zgodziły się, że będzie ona dotyczyła wymiany doświadczeń z dziedziny edukacji turystycznej oraz ofert usług hotelowych i turystycznych. (orainfo.com)

 

Najnowsze działania Poczty Kosowa

Poczta Kosowa (Posta e Kosovës) podpisała trzy kolejne umowy na realizację usług pocztowych – z Kosowską Izbą Gospodarczą (Oda Ekonomike të Kosovës), TRAINKOS-em oraz UNICEF-em. W ramach umów, Poczta Kosowa zajmie się przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek pocztowych tych instytucji. Prócz tego Poczta planuje rozszerzenie gamy oferowanych usług i jak najszybsze wprowadzenie usług finansowych. (gazetaexpress.com)

 

 Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

 

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE