Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 25.06-01.07.2012 r.

Kosowo: 25.06-01.07.2012 r.

1 lipca 2012 r.

Zmiany w planach inwestycyjnych

Wiele gmin w Kosowie w połowie roku zmieniło plany dotyczące inwestycji kapitałowych. Po dokonaniu i zatwierdzeniu przez rząd zmian w budżecie, kwota przeznaczona na inwestycje wzrosła z 77 mln EUR do 126,7 mln EUR. Dodatkowe środki otrzymano z innych kategorii wydatków i zostaną one przeznaczone na budowę dróg, szkoły, kupno nowych urządzeń. Budżet podstawowy gmin nie zmienił się. (gazetaexpress.com)

 

30 czerwca 2012 r.

Festiwal „Etno i Agro Fest”

We wsi Kukaj, niedaleko Prisztiny rozpoczęła się  kolejna edycja festiwalu „Etno i Agro Fest”. Jego celem jest promowanie agroturystyki, produktów krajowych i dziedzictwa etnokulturowego, jako ważnego aspektu dla rozwoju gospodarczego kraju. Na festiwalu, który  potrwa do 6 lipca, zaprezentowanych zostanie ok. 40 programów artystycznych, przedstawiających życie na wsi i pracę rolników. Ponadto będzie można wysłuchać koncertów, obejrzeć pokazy tańców ludowych, wystawy obrazów, zdjęć i grafik, filmy dokumentalne, a także wziąć udział w promocji książek. (ekonomia-ks.com)

Unia celna Kosowa z Albanią

Kosowo i Albania rozpoczęły przygotowania do utworzenia unii celnej, wzorowanej na UE. W tym celu, instytucje celne z obu krajów sporządzają odpowiednie akty prawne. Projekt jest realizowany w ramach obchodów 100-lecia ogłoszenia niepodległości przez Albanię. Dzięki unii zostanie utworzony wspólny rynek, który umożliwi dalszy rozwój ekonomiczny obu państw. (kosova.info)

 

29 czerwca 2012 r.

Możliwa współpraca turecko-kosowska w dziedzinie polityki społecznej

Minister pracy i polityki społecznej, Nenad Rašić spotkał się z minister polityki rodzinnej i społecznej Turcji, Fatmą Şahin oraz ambasadorem Turcji w Kosowie, Songul Ozan. Podczas spotkania Rašić omówił możliwości kwestie  rozwoju współpracy między dwoma ministerstwami oraz wsparcia instytucjonalnego, które Turcja może zaoferować Kosowu. Minister Şahin podkreśliła, że Turcja chętnie pomoże w odbudowie Kosowa i jest gotowa do współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. (kosova-sot.info)

352 190 EUR dotacji dla pszczelarzy

Ministerstwo Rolnictwa wypłaciło dotacje pszczelarzom, którzy po raz pierwszy w tym roku mogli składać wnioski o ich przyznanie. Z 1127 wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa, odpowiednie kryteria spełniło 769 pszczelarzy, którym wypłacono łącznie 352 190 EUR. (koha.net)

Budowniczy i hotelarz – najbardziej pożądane zawody w Kosowie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy z Kosowskim Związkiem Biznesu przeprowadziło badanie rynku pracy. Wynika z niego, że w Kosowie wciąż brakuje wykształconych kadr. Szczególnie pożądani są profesjonaliści w dziedzinie budownictwa i hotelarstwa. W ramach Ministerstwa Pracy działa 8 ośrodków szkolenia profesjonalnego, jednakże nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na rynku. (koha.net)

 

28 czerwca 2012 r.

VII spotkanie Sieci Stowarzyszeń Rolniczych na Bałkanach

Sieć Stowarzyszeń Rolniczych na Bałkanach (BAAN) zorganizowała w Prisztinie VII spotkanie, którego celem było stworzenie nowych możliwości współpracy oraz dyskusja na temat wspólnych projektów, mających na celu pozyskanie środków unijnych. Wśród uczestników spotkania była przedstawicielka organizacji serbskiej „Agromreža”, Marija Ognjenović, która wyraziła chęć pogłębienia współpracy ze stowarzyszeniami rolniczymi z Kosowa. Dzięki organizacji BAAN kraje bałkańskie mogą wymienić doświadczenia w dziedzinie rolnictwa oraz osiągnąć wspólne zyski. (kosova.info)

Akcyza na foliowe opakowania

Amerykańska Izba Gospodarcza w Kosowie zorganizowała konferencję dotyczącą wprowadzenia akcyzy na plastikowe torebki, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego, Urzędu Celnego, sektora handlu i produkcji plastikowych torebek. Wprowadzenie akcyzy ma na celu ograniczenie ilości foliowych opakowań, które mają szkodliwy wpływ na środowisko. Jednakże producenci podkreślają, że podatek obciąży nie tylko konsumentów, ale także sieci supermarketów i cały sektor handlowy. (ekonomia-ks.com)

Otwarto Centrum Innowacji

W Kosowie otwarto Centrum Innowacji, którego celem jest wspieranie biznesmenów oraz innowacyjności i rozwoju prywatnych firm. Za pomocą technologii informacyjnej, oferowanej w centrum, firmy będą miały łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów, co ułatwi rozpoczęcie i prowadzenie działalności. Centrum powstało przy wsparciu Norwegii, STIK oraz Crimson Capital. (koha.net, telegrafi.com)

 

27 czerwca 2012 r.

Rozpoczęto organizacje „Dni małego biznesu”

Od 27 czerwca do 30 listopada, Agencja Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (AMNVM), która działa w ramach Ministerstwa Handlu, będzie organizowała „Dni małego biznesu” we wszystkich gminach Kosowa. Celem akcji jest wzmocnienie dialogu publiczno-prywatnego. Sektor prywatny jest sektorem kluczowym dla rozwoju gospodarczego Kosowa, a aż 98,4% zarejestrowanych przedsiębiorstw w Kosowie to mikroprzedsiębiorstwa, w których pracuje od 1 do 9 pracowników. (ekonomia-ks.com)

AKP sprzedała 34 aktywa za 2,5 mln EUR

Kosowska Agencja Prywatyzacji (AKP) ogłosiła tymczasowych zwycięzców przetargów majątków przedsiębiorstw państwowych, będących przedmiotem oferty likwidacji nr 15. O 34 aktywa konkurowało 74 inwestorów, a ogólna wartość najwyższych ofert osiągnęła 2 646 559 EUR. Oferty kolejnej fali prywatyzacji zostaną opublikowane 21 sierpnia, a ogłoszenie wyników nastąpi 19 września. (ekonomia-ks.com)

 

26 czerwca 2012 r.

Zatwierdzono „Strategię dla górnictwa 2012–2025”

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury, Handlu i Przemysłu zatwierdziła „Strategię dla górnictwa” na lata 2012–2025, zawierającą 10 celów strategicznych, do realizacji których opracowano 63 środki wykonawcze. Strategia ta została przyjęta jednomyślnie przez członków Komisji, którzy uznali ją za konieczną dla dalszego rozwoju gospodarczego Kosowa. (ekonomia-ks.com)

Rozpoczęto budowę elektrowni wodnych

Austriackie przedsiębiorstwo „KELAG” rozpoczęło budowę nowych elektrowni wodnych w Belajë i w Deçan. W początkowym okresie działalności  będą mogły wyprodukować do 20 MW energii w ciągu godziny. Koszt inwestycji to 50 mln EUR. W późniejszym czasie, przedsiębiorstwo przeznaczy kolejne 200 mln EUR na zwiększenie zdolności produkcyjnej elektrowni do 100 MW energii na godzinę. (ekonomia-ks.com)

Najlepsze gminy w Kosowie

Gminy Kamenica, Hani Elezit i Deçan zajmują najwyższe pozycje w najnowszym rankingu konkurencyjności. Zgodnie z wynikami ankiety, przeprowadzonej przez amerykańską agencję ds. rozwoju międzynarodowego, te trzy gminy osiągnęły najlepsze wyniki pod względem  tworzenia procedur i środowiska instytucjonalnego przyjaznych przedsiębiorcom. Na ostatnim miejscu uplasowała się gmina Fushë-Kosovo. (kosova.info)

Nie będzie możliwości pracy sezonowej poza Kosowem

Kosowo nie podpisało żadnej umowy o pracę sezonową z żadnym z krajów UE. Oprócz ubiegłorocznego porozumienia o zatrudnieniu 300 studentów z Uniwersytetu w Prisztinie w Niemczech, nie ma innych propozycji pracy dla obywateli Kosowa, poza granicami państwa. Natomiast w Kosowie w tym roku zostanie zrealizowany projekt Banku Światowego „Roboty publiczne 2012”, dzięki któremu zostanie zatrudnionych tymczasowo wiele osób poszukujących pracy. (kosova-info)

 

25 czerwca 2012 r.

Rozpoczęto etap prekwalifikacji w procesie prywatyzacji PTK

W mediach światowych ogłoszono rozpoczęcie etapu prekwalifikacji w procesie prywatyzacji Poczty i Telekomunikacji Kosowa (PTK). Kryteria prekwalifikacji zostały zatwierdzone 22 czerwca br. na regularnym posiedzeniu Rządowego Komitetu ds. Prywatyzacji PTK (KQP). Komisja ta zorganizowała w maju konferencje z inwestorami w Londynie i Stambule. KQP i doradca transakcyjny uważają, że przyjęte kryteria prekwalifikacji zapewnią dobrą konkurencję i równe traktowanie potencjalnych inwestorów. (ekonomia-ks.com)

Spotkanie Komisji ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie Komisji ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego, utworzonej z inicjatywy premiera Thaçiego na podstawie artykułu 89 prawa o lotnictwie cywilnym. Zadaniem komisji jest monitorowanie wdrażania prawa narodowego oraz ram prawnych UE na płaszczyźnie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Poza tym komisja ma zapewniać koordynację, komunikację oraz współpracę między odpowiednimi organami w kraju. Na spotkaniu oceniono dotychczasowe osiągnięcia oraz wyrażono gotowość do rozwoju standardów i warunków wymaganych przez porozumienie o Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej. Na końcu zatwierdzono także regulamin pracy komisji. (ekonomia-ks.com)

Sukces tegorocznej edycji „Giełdy zatrudnienia”

Kosowski Sojusz Biznesu (AKB) i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowały wyniki czwartej edycji projektu „Giełda zatrudnienia Kosowo 2012”, która odbyła się w dniach 17 – 31 maja w  5 ośrodkach w  Kosowie. W tym roku, w projekcie wzięło udział 245 przedsiębiorstw, oferujących ok. 1,2 tys. nowych miejsc pracy, o które starało się ponad 2 tys. bezrobotnych, z czego 512 jest już zatrudnionych. Najwięcej przedsiębiorstw poszukujących nowych pracowników, zgłosiło się w Ferizaju (80 firm) i w Prisztinie (70 firm). Natomiast w Prizrenie zatrudniono najwięcej bezrobotnych (243 osoby). Najczęściej poszukiwano pracy w sektorach usług budowlanych i hotelarskich, a także w agrobiznesie. (kosova.info, rtklive.com)

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE