Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 26.03 – 01.04.2012 r.

Kosowo: 26.03 – 01.04.2012 r.

 

1 kwietnia 2012 r.

Wzrost oprocentowania kredytów

Jak podaje Centralny Bank Kosowa, stopy procentowe kredytów wzrosły od grudnia 2011 do stycznia 2012 r. z 13,69% do 14,53%, natomiast stopy depozytów spadły z 3,71% do 3,09%. Według dyrektora Centrum Badań Strategicznych i Społecznych, Ibrahima Rexhepiego, banki zaczynają obawiać się kryzysu w strefie euro i chcą uzyskać jak największe zyski, przez co zmniejszy się ilość nowych kredytów. Przewiduje się, że w ciągu roku stopa procentowa kredytów inwestycyjnych osiągnie 17,8%. (gazetaexpress.com)

 

31 marca 2012 r.

Spis rolny w 2013 r.

W 2013 r. zostanie przeprowadzony w Kosowie spis rolny, a faza przygotowawcza rozpocznie się już w lipcu tego roku. Tego typu spis nie był przeprowadzany od 1960 r. Jego realizacją zajmie się głównie Urząd Statystyczny Kosowa, który będzie ściśle współpracował z Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Administracji Publicznej. Spis potrwa do 2014 r., a dane opracowane podczas jego realizacji zostaną opublikowane. (rtklive.com)

 

Średnia płaca krajowa

Średnia płaca krajowa w Kosowie w sektorze publicznym wynosi 368 EUR i jest najniższa w regionie, wynika z danych Agencji Statystycznej z grudnia 2011 r. W porównaniu z danymi z grudnia 2007 r., wzrosła o 169 EUR. W ubiegłym roku rząd wydał decyzję o podniesieniu wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego o 30-50%, jednakże wzrosły także ceny produktów i usług. Dlatego też wyższa pensja krajowa nie wpłynęła na zwiększenie ilości kupowanych produktów.  W statystykach nie został uwzględniony sektor prywatny z powodu braku danych. (koha.net)

 

30 marca 2012 r.

Produkty z napisem „Kosovo/UNMIK” – niedopuszczalne

Import produktów zawierających napis „Kosovo/UNMIK” jest niedopuszczalny oraz sprzeczny z przepisami prawnymi Republiki Kosowa. Ponadto jest niezgodny z interesami przedsiębiorstw i rozwoju gospodarczego Kosowa, a także przeciwny promowaniu wartości obywatelskich w Kosowie, twierdzi Izba Handlowo-Przemysłowa (OEK). W kwietniu Ministerstwo Handlu i Przemysłu rozpocznie kontrolę przywożonych produktów. Jeśli działalność importerów pozostanie bez zmian, podejmie ono środki w celu konfiskaty wszystkich produktów z napisem „Kosovo/UNMIK” na mocy przewidzianych procedur prawnych. (kosova.info, balkanweb.com)

 

Prezentacja projektu „Rola diaspory w rozwoju Kosowa”

W piątek został zaprezentowany projekt „Rola diaspory w rozwoju Kosowa”, zainicjowany przez Szwajcarskie Biuro ds. Współpracy z Kosowem oraz Instytut Zarządzania i Rozwoju. Celem tego czteroletniego projektu jest stymulacja diaspory do inwestowania wiedzy, doświadczenia i środków finansowych w inicjatywy społeczne i ekonomiczne w Kosowie, a także pogłębienie stosunków z diasporą. (ekonomia-ks.com)

 

Wzrost produkcji węgla

W ostatnim kwartale 2011 r. wydobycie węgla wzrosło o 8%  i wyniosło ok. 2,2 mln ton, z czego zużyto ok. 2,1 mln ton. Produkcja energii spadła o 0,6%, a jej zużycie wzrosło o 12,9%. Ok. 99% energii pochodzi z elektrowni cieplnych, a zaledwie 1% z elektrowni wodnych. Kosowo importowało ok. 380 GWh energii, a eksportowało ok. 7 GWh, wynika z raportu Agencji Statystycznej w Kosowie. (ekonomia-ks.com)

 

Projekt bliźniaczy wspiera sektor spożywczy

W piątek rozpoczęto oficjalnie realizację projektu „Dalsze wsparcie dla Agencji Żywności i Weterynarii”, który w kwocie 1,5 mln EUR zostanie sfinansowany przez UE. Projekt, trwający 24 miesiące, będzie obejmował tworzenie ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, kwestii weterynaryjnych i fitosanitarnych, układanie instrukcji operacyjnych dla standardowych procedur i szkoleń z zakresu systemu HACCP, ogólną ocenę gospodarstw i firm oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnych. (ekonomia-ks.com)

 

 29 marca 2012 r.

Serbia: „Elektroekonomia” i „Elektrokosmet” działają legalnie

Władze serbskie uznały, że skarga KEK-u jest bezpodstawna, gdyż operatorzy serbscy działają zgodnie z prawem serbskim i są jedynymi legalnymi dystrybutorami na tym terenie, dlatego KEK nie ma podstawy prawnej do dochodzenia roszczeń. Kwestia energii ma zostać poruszona także w czasie rozmów pomiędzy władzami serbskimi i kosowskimi. (kosova.info)

 

Mniej inwestorów w Kosowie

Od 2005 roku zmniejsza się liczba inwestorów zagranicznych w Kosowie. W 2007 roku saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosło ok 420 mln EUR, a we wrześniu 2011 r. zmniejszyło się do ok. 286 mln EUR. Według Izby Handlowej, ilość inwestycji spadła ze względu na niekorzystną sytuację ekonomiczną na świecie i niezdolność rządu do przyciągania zagranicznych inwestorów. Potencjalnymi inwestorami mogą być emigranci z Kosowa. Ich zdolność inwestycyjna oceniana jest na wysoką, a ich oszczędności w przeciągu roku maja przekroczyć 1,5 mln EUR. (zeri.info)

 

27 marca 2012 r.

 Wyższe ceny referencyjne wobec Albanii

Ministerstwo Handlu i Przemysłu zapowiedziało, że jeśli Albania nie zmniejszy cen referencyjnych wobec produktów eksportowanych z Kosowa, zostaną podjęte środki odwetowe w postaci równie wysokich cen referencyjnych wobec produktów albańskich. (kosova-sot.info)

 

Kary dla sprzedawców paliw

66 sprzedawców paliw zostało ukaranych karą grzywny za sprzedaż paliwa nie spełniającego kryteriów jakościowych, określonych w dyrektywie Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Ministerstwo zapowiedziało zwiększenie kontroli nad punktami sprzedaży. (gazetaexpress.com)

 

Konferencja „Transatlantic Network 2020”

W dniach 27 – 29 marca w Prisztinie odbyła się konferencja „Transatlantic Network 2020” pod hasłem: „Stymulacja Bałkanów”. Konferencję zorganizowały: Rada Wielkiej Brytanii w Kosowie, Rada Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie DC i Ambasada Wielkiej Brytanii przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Kosowa. Wzięło w niej udział ok. 40 liderów z różnych krajów, także z tych, które nie uznały niepodległości Kosowa. Dyskusja w czterech grupach dotyczyła rozwoju nowych pomysłów i kreatywnego podejścia do wspólnych wyzwań na Bałkanach. (evropaelire.org)

 

KEK: 2 mln EUR ze sprzedaży węgla

Korporacja Energetyczna Kosowa uzyska  ok. 2 mln EUR ze sprzedaży ok. 300 tys. ton węgla, którego nie jest w stanie wydobyć, z powodu braku odpowiednich maszyn. Nabywcą jest spółka “Gerguri & Zysketrans”, która planuje podpisać umowy kupna-sprzedaży z przedsiębiorstwem „Kosova Thengjilli”, szkołami i innymi instytucjami publicznymi. (zeri.info)

26 marca 2012 r.

Darowizna dla gminy Mitrovica

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Mitrovicy otrzymał darowiznę w wysokości 16 210 EUR od Stowarzyszenia na rzecz Pokoju w Kosowie (Asociacioni për Paqe në Kosovë), wspieranego przez włoską gminę Gorycja. Darowizna zostanie przeznaczona na wsparcie rozwoju hodowli zwierząt w gminie Mitrovica. (ekonomia-ks.com)

 

Austriacko-kosowska współpraca gospodarcza

Minister Handlu i Przemysłu, Mimoza Kusari-Lila przyjęła austriacką delegację przybyłą do Kosowa w celu intensyfikacji stosunków gospodarczych między Austrią i Kosowem. Strona austriacka zaproponowała współpracę w sektorze kolejowym i poinformowała, że obecnie jest prowadzone rozpoznanie w sprawie określenia potencjalnych przedmiotów wspólnego zainteresowania. Ponadto oba kraje podpisały porozumienie w sprawie kontynuacji współpracy w zakresie technologii ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, rolnictwa i leśnictwa, turystyki, finansów, gospodarowania odpadami i ściekami oraz infrastruktury technologicznej. (ekonomia-ks.com)

 

 Obcokrajowcy przetransferowali z Kosowa 77 mln EUR

Według danych Centralnego Banku Kosowa (BQK) w minionym roku obcokrajowcy, zatrudnieni w Kosowie wysłali do krajów, z których pochodzą 77,4 mln EUR, czyli o 9 mln EUR więcej  niż w 2010 roku, podczas gdy setkom emigrantów z Kosowa, pracującym w różnych częściach świata udało się wysłać do Kosowa 400 mln EUR. Większość przekazów pieniężnych, otrzymanych od emigrantów pochodzi z krajów UE:  Niemiec 34%, Szwajcarii 23%, Austrii i Włoch po 2%, Kanady 2% oraz mniejszy odsetek z USA. (zeri.info)

 

Skarga KEK przeciwko Serbii

Korporacja Energetyczna Kosowa wniosła oficjalną skargę przeciwko Republice Serbii, z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań prawnych, wynikających z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, podpisanego przez oba państwa. Skarga dotyczy nielegalnej działalności dwóch serbskich operatorów energetycznych, „Elektroekonomia” i „Elektrokosmet” na północy Kosowa. Korporacja jest jedynym licencjonowanym dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Kosowa, a nielegalna działalność serbskich operatorów energetycznych na północy kraju przynosi jej duże straty. (kosova-sot.info)

 

Opracowała: Sylwia Zapalska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE