Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 26 grudnia – 1 stycznia 2012 r.

Kosowo: 26 grudnia – 1 stycznia 2012 r.

1 stycznia 2012 r.

Od 2008 r. w Kosowie spadła liczba inwestycji. Po ogłoszeniu niepodległości w 2008 r. ekonomiści oraz przedsiębiorstwa oczekiwały znacznego wzrostu inwestycji zagranicznych, a co za tym idzie, szybszego rozwoju gospodarczego. W 2007 roku bezpośrednie inwestycje wyniosły 421 mln EUR; w 2008 – w roku ogłoszenia niepodległości – 355 mln EUR, w 2009 r. – spadły do 310 mln EUR, natomiast w 2010 wyniosły już tylko 265 mln EUR. W pierwszym kwartale 2011 r. liczba inwestycji zagranicznych wynosiła 157 mln EUR. (kosova.info)

 

31 grudnia 2011 r.

Jednym z najbardziej omawianych problemów w roku 2011, w aspekcie gospodarczym, było embargo na produkty serbskie. Władze Kosowa podjęły decyzję o blokowaniu produktów pochodzących z Serbii, po tym, jak Serbia trzy lata z rzędu nie zezwalała na sprzedaż produktów kosowskich na rynkach serbskich. Jednak, jak zapowiadają władze Kosowa, ich celem w roku 2012 w zakresie stosunków handlowych z krajami regionu i nie tylko jest ich dalsze wzmacnianie. (rel)

 

30 grudnia 2011 r.

Dziś do budżetu Republiki Kosowa wpłynęła pierwsza transza pomocy bezpośredniej z Banku Światowego w wysokości 24,3 mln EUR. Wsparcie finansowe jest rezultatem pozytywnie ocenionej sytuacji makrofiskalnej w Kosowie. (kosova.info)

 

29 grudnia 2011 r.

Minister Infrastruktury, Fehmi Mujota, otworzył dziś uroczyście dwie nowe szosy asfaltowe: drogę Ponesh-Gadime, która łączy Gjilan z Lipjanem oraz drogę Koliq-Dyz, łączącą gminę Prisztina oraz Podujevo. (kosova.info)

 

Zakończono projekt budowy Katastru Nieruchomości. Był to jeden z większych projektów zaplanowanych w roku 2011 przez Kosowską Agencję Katastralną [AKK – Agjencia Kadastrale e Kosovës – przyp.red.]. Projekt objął rejestrację budynków oraz ich części (mieszkań i lokali użytkowych) w czterech gminach Kosowa – Prisztinie, Gjilanie, Prizrenie i Peji. (ekonomia-ks.com)

 

28 grudnia 2011 r.

2011 rok był aktywnym rokiem dla Ministerstwa Środowiska. Podjęto w nich znaczące decyzje dotyczące ochrony środowiska, jak np. zakaz eksploatowania zasobów z dna rzek, pozwy przeciwko największym trucicielom w Kosowie, podwojenie obszarów parków narodowych, podlegających ochronie. Zaproponowano także zmianę w kodeksie karnym Kosowa, tak aby, przestępstwa przeciwko środowisku były karane grzywną oraz pozbawieniem wolności od 1 roku do 12 lat. (kosova.info)

 

27 grudnia 2011 r.

Minister Infrastruktury otworzył kolejne dwie drogi asfaltowe: we wsi Deçan wraz z mostem użytkowym oraz drogę we wsi Tomoc w gminie Istog. (kosova.info)

 

Indeks cen konsumenckich w pierwszym półroczu 2011 r. według raportu Stabilności Finansowej sporządzonego przez Bank Centralny Republiki Kosowa, odnotował wzrost w stosunku do roku ubiegłego średnio o 9,7%. (kosova.info)

 

26 grudnia 2011 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej spotkał się dziś z przedstawicielem regionalnym „Lux-Development”, Maxem Glesnerem. Przedyskutowano możliwości współpracy w roku 2012 oraz współfinansowanie przez obie instytucje szkoleń i treningów zawodowych. Jak wynika z analiz ryku pracy, większość szkoleń dotyczy poprawy umiejętności zawodowych, edukacji, zarządzanie firmą, księgowości i finansów. W zeszłym roku duża część osób biorących udział w szkoleniach zawodowych znalazła pracę zaraz po zakończeniu treningu. (ekonomia-ks.com)

 

Opracowała: K.D.

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE