Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 28.01 – 3.02.2013 r.

Kosowo: 28.01 – 3.02.2013 r.

Źródło: europa.eu

Projekt „Bałkańskie szczyty”, obejmujący tereny Kosowa, znalazł się w finale konkursu WTTC

Projekt „Bałkańskie szczyty”, który jest realizowany na terenach przygranicznych Kosowa, Albanii i Czarnogóry, znalazł się w finale konkursu Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council, WTTC). W ramach projektu został wytyczony szlak turystyczny o nazwie „Bałkańskie szczyty”, który łączy górskie miejscowości z Kosowa, Albanii oraz Czarnogóry. Ponadto, projekt zakłada współpracę policji z lokalnymi władzami, ułatwienia procedur przekraczania granic dla alpinistów, rozwój systemu bezpieczeństwa w górach, szkolenia górskich przewodników zgodnie z normami międzynarodowymi, rozwój zaplecza gastronomicznego, a także wzmocnienie i propagowanie lokalnych rynków turystycznych. Projekt jest finansowany przez rząd niemiecki, a wdrażany przez Niemiecką Agencję Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony 16 kwietnia w Abu Dabi.

 

Co po członkostwie Kosowa w EBOiR – analiza Instytutu GAP

Aby jak najlepiej skorzystać z pomocy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Kosowo powinno stworzyć szczegółową strategię rozwoju gospodarczego, która byłaby zgodna z zamierzeniami i standardami EBOiR, wynika z analizy Instytutu Badań Zaawansowanych GAP, której celem było zbadanie możliwości finansowania przez EBOiR konkretnych projektów w Kosowie oraz wsparcie stworzenia Strategii Partnerstwa między Kosowem a EBOiR. Instytut GAP zaleca, aby Kosowo skupiło się na rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz nie zapominało o inwestycjach w infrastrukturę kolejową. Priorytetem powinno być jednak rolnictwo, które jest sektorem o dużym potencjale, jeśli chodzi o otrzymywanie funduszy oraz zwiększenie miejsc pracy.

Tekst analizy w języku albańskim.

 

Podniesienie poziomu usług w Porcie Lotniczym w Prisztinie

Kontrola Powietrzna Portu Lotniczego im. Adema Jashariego w Prisztinie, we współpracy z europejską organizacją ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL organizuje szkolenie w zakresie metodologii oceny bezpieczeństwa, które będzie podzielone na dwie części: pierwsza część dotyczyć będzie oceny zagrożeń, a druga oceny bezpieczeństwa systemu. Nie jest to jednak jedyny krok w rozwoju Portu Lotniczego w Prisztinie. Na jakość jego usług wpłynie także odpowiednie przygotowanie personelu, które możliwe będzie dzięki porozumieniu o współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową Tempulli, dzięki czemu studenci otrzymają profesjonalne przygotowanie w dziedzinie transportu lotniczego, poczty i telekomunikacji oraz logistyki.

 

Infrakos i Trainkos uzyskały certyfikaty bezpieczeństwa

Z okazji podziału Kosowskich Linii Kolejowych (Hekurudha të Kosovës) na dwie spółki, Infrakos i Trainkos, w ubiegłą środę odbyła się uroczysta ceremonia, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Kolei Kosowa (Autoriteti Regullativ të Hekurudhave të Kosovës, ARH), przekazując autoryzacje i certyfikaty bezpieczeństwa dla obu spółek. Do zadań spółki Trainkos będzie należała obsługa pociągów, natomiast Infakos zajmie się infrastrukturą kolejową. Podział Kosowskich Linii Kolejowych na dwie spółki rozpoczął proces restrukturyzacji kolei w Kosowie.

 

Komitet koordynujący zatwierdził dokumenty projektu „Nowe Kosowo

Komitet koordynacyjny projektu „Nowe Kosowo” zatwierdził projekty dokumentów: „Prośba o składanie wniosków” oraz wstępnych umów z inwestorami. W ciągu następnych czterech tygodni, osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi oraz propozycje zmian. Proces przygotowania dokumentów rozpoczęto w lipcu 2012 r., po usunięciu z pakietu przetargowego planu odnowy elektrowni Kosowo B. Do końca marca 2013 r., Komitet jest zobowiązany do jego sfinalizowania i opublikowania dokumentacji transakcji.

 

Konferencja na rzecz wsparcia mieszkańców północnej Mitrovicy

W czwartek, 31 stycznia br. w Prisztinie, zorganizowano konferencję na rzecz wsparcia mieszkańców północnej Mitrovicy, na której przedstawiono wyniki raportu, badającego gospodarkę i społeczne problemy osób mieszkających w północnej części Kosowa. W konferencji wzięło udział 100 uczestników, w tym 20 przedstawicieli organizacji społecznych oraz lokalnych instytucji zainteresowanych poprawą życia osób mieszkających w północnym Kosowie. W celu przeprowadzenia raportu przygotowano ankietę, zwracając szczególną uwagę na kwestie społeczno-ekonomiczne, którą wypełniło 721 mieszkańców północnej Mitrovicy.

 

Minister spraw zagranicznych Pakistanu z wizytą w Kosowie

W poniedziałek, 28 stycznia br., minister spraw zagranicznych Pakistanu, Malik Ahmad Khan odwiedził po raz pierwszy Kosowo, by rozmawiać o współpracy obu państw. Spotkał się z wicepremier i minister handlu i przemysłu, Mimozą Kusari-Lilą oraz z ministrem rozwoju gospodarczego Kosowa, Besimem Beqajem, którzy przedstawili mu przeprowadzane reformy oraz postępy państwa, a także zachęcali do inwestowania w Kosowie, omawiając możliwości inwestycyjne w kraju. Malik Ahmad Khan wyraził nadzieję, że liczne spotkania w przyszłości przyczynią się do pogłębienia współpracy między krajami. Pakistan uznał niepodległość Kosowa 21 grudnia 2012 r.

 

Kosowo nie ma atrakcyjnej oferty dla inwestorów

Problemy z dostawą energii, długotrwałe i uciążliwe procedury biurokratyczne w instytucjach, wysokie oprocentowanie kredytów, brak ulg podatkowych, a także niewłaściwie funkcjonujący system prawny, to główne powody braku zainteresowania inwestorów zagranicznych otwieraniem działalności w Kosowie. Zdaniem przewodniczącego Amerykańskiej Izby Gospodarczej  w Kosowie (Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, OEAK), Ariana Zeki, Kosowo jako państwo nie ma konkretnej i atrakcyjnej oferty dla inwestorów zagranicznych, która gwarantowałaby bezpieczeństwo ich inwestycji. Istnieje jednak szansa, że wkrótce ulegnie to zmianie, gdyż powstał projekt nowej ustawy o inwestycjach zagranicznych, który reguluje ochronę, wspieranie i zachęcanie firm zagranicznych do inwestowania w Kosowie, a także procesy nacjonalizacji i wywłaszczania oraz przewiduje utworzenie Agencji Rozwoju i Promocji Sektora Prywatnego.

 

Opracowała: Maria Reptowska

About Maria Reptowska

KOMENTARZE