Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 28.05 – 03.06.2012 r.

Kosowo: 28.05 – 03.06.2012 r.

3 czerwca 2012 r.

Podatek ekologiczny od 1 lipca

1 lipca zostanie wprowadzony podatek ekologiczny w wysokości 10 EUR rocznie dla pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 tony i 30 EUR rocznie dla pojazdów o masie 3,5 tony i więcej. Podatek będzie obowiązywał także obcokrajowców, którzy będą mogli dokonywać opłat na granicy. Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego planuje uzyskać z podatku ekologicznego ok. 2,4 mln EUR w ciągu roku. (gazetaexpress.com)


Wzrosną ceny energii i produktów spożywczych

Zgromadzenie Kosowa zatwierdziło propozycje rządu, dotyczące wzrostu opłat górniczych. Cena wydobycia węgla ma się zwiększyć o 10,11 %, co wpłynie także na podwyżkę ceny energii elektrycznej oraz artykułów spożywczych na rynku kosowskim. Energia elektryczna podrożeje o 10,4 %. Rząd dzięki tym podwyżkom, planuje uzyskać dodatkowo ok. 22 mln EUR. (kosova.info)

2 czerwca 2012 r.

Porozumienie o partnerstwie

Agencja Promocji Inwestycji i Włosko-Kosowska Izba Gospodarcza podpisały porozumienie o partnerstwie. Celem porozumienia jest pogłębienie współpracy między instytucjami  w zakresie promocji Kosowa wśród biznesmenów włoskich, jako odpowiedniego miejsca dla inwestycji, a także promowania firm kosowskich oraz ich produktów na rynku włoskim. (monitor.al)

1 czerwca 2012 r.

Sieć Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dołączyła do CSR Europe

Sieć Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Kosowie (PShK), utworzona z inicjatywy Amerykańskiej Izby Gospodarczej, dołączyła do sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie CSR Europe. Decyzję, istotną z punktu widzenia dalszej integracji kosowskich organizacji ze strukturami europejskimi, podjął Zarząd CSR Europe zaledwie miesiąc po złożeniu aplikacji przez PShK. (kosova.info)

50 osób znalazło pracę dzięki „Giełdzie zatrudnienia Kosowo 2012”

 

Dzień po zakończeniu projektu „Giełda zatrudnienia Kosowo 2012”, 25 osób rozpoczęło pracę w przedsiębiorstwie ETC- Elkos Group, a kolejne 25 osób zacznie za kilka dni, poinformował Kosowski Sojusz Biznesowy. Firma ETC- Elkos Group otworzyła w Graçanicy supermarket, w którym będą sprzedawane m.in. produkty miejscowe. (kosova.info)

31 maja 2012 r.

Wzrosła liczba wniosków o dotacje rolnicze

Zakończył się okres składania wniosków o przyznanie grantów i dotacji z Ministerstwa Rolnictwa. W tym roku wpłynęło ich aż 27 636. W roku 2011 złożono 17 917 wniosków, a w 2010 r. – 7 718. Znacząco zwiększyła się także powierzchnia zasiewów jarych i ozimych. W tym roku na dotacje i inwestycje przyznano 17,6 mln EUR, z czego 7,6 mln zostanie przeznaczonych na dotacje, 5 mln na granty i 5 mln na inwestycje. Obecnie specjalne komisje przeprowadzają kontrole wniosków w terenie. Wypłata dotacji jest przewidziana na połowę czerwca i powinna zakończyć się do lipca. We wrześniu zostanie otwarty następny okres aplikacji o otrzymanie grantów inwestycyjnych z Banku Światowego i programu Danida. (ekonomia-ks.com)

Porozumienie o promowaniu i  ochronie inwestycji

Minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila i  turecki minister gospodarki, Zafer Caglayan podpisali w Ankarze porozumienie o promowaniu i wzajemnej ochronie inwestycji, na mocy którego oba państwa zobowiązują się wspierać, promować i chronić inwestycje na terytorium Kosowa i Turcji. Niniejsza umowa ma na celu stworzenie korzystnych warunków do zwiększenia liczby inwestycji tureckich w Kosowie.  (ekonomia-ks.com)

Wysokie oprocentowanie kredytów

Banki komercyjne działające w Kosowie mają najwyższe oprocentowanie kredytów w całym regionie,  przez co uniemożliwiają rozwój gospodarczy poprzez sektor prywatny. Wysokie odsetki nie pozwalają podmiotom gospodarczym na  rozszerzenie działalności, otwieranie nowych miejsc pracy oraz zmniejszenie bezrobocia i ubóstwa. (koha.net)

Włosi zainteresowani inwestycjami w Kosowie

Włoscy inwestorzy wyrazili zainteresowanie możliwością inwestowania w Kosowie, w szczególności w zakresie źródeł energii odnawialnej, górnictwa oraz przemysłu spożywczego. W czasie spotkania z ministrem rozwoju gospodarczego, zorganizowanego z inicjatywy Włosko-Kosowskiej Izby Gospodarczej, zostali także poinformowani o przeprowadzanych reformach gospodarczych w celu polepszenia środowiska biznesowego w Kosowie. (ekonomia-ks.com)

30 maja 2012 r.

Otwarto Targi Kariery

W Bibliotece Narodowej w Kosowie otwarto Targi Kariery, które zebrały blisko 20 firm krajowych i regionalnych, specjalistów z różnych dziedzin oraz studentów, którzy mogli wziąć udział w szkoleniach i zasięgnąć informacji na temat praktyk oraz znalezienia pracy w przyszłości. Targi Kariery, organizowane przez Centrum Rozwoju Kariery przy Uniwersytecie w Prisztinie, odbyły się po raz drugi. (kosovapress.com)

Granty dla 13 młodych przedsiębiorców z sektora sadownictwa

W ramach programu USAID dla młodych przedsiębiorców oraz projektu na rzecz Promowania Sadownictwa w Kosowie rozdano 13 grantów na inwestycje o ogólnej wartości 122 950 USD. Wszyscy beneficjenci ukończyli zawodowe szkoły rolnicze. Dzięki grantom będą mieli możliwość rozwoju swoich przedsiębiorstw oraz otrzymają wsparcie zakresie badania możliwości biznesu, marketingu, rachunkowości i podstawowego zarządzania. (kosova.info)

Turcja: Założono fundusz diaspory na rzecz inwestycji w Kosowie

Ministerstwo ds. Diaspory razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Kosowa, Agencją Promowania Inwestycji w Kosowie i Kosowską Izbą Gospodarczą zorganizowały w Bursie konferencję mającą na celu promowanie inwestycji w Kosowie i przyciągnięcie kapitału diaspory. Wzięło w niej udział ok. 400 biznesmenów. Podczas spotkania został założony fundusz diaspory na rzecz inwestycji w Kosowie, zbierający największe przedsiębiorstwa z Bursy. (ekonomia-ks.com)

Wright: Kosowski system bankowy jest obecnie najstabilniejszy w Europie

Podczas debaty na temat roli inwestycji zagranicznych, dyrektor Raiffeisen Banku, Robert Wright, powiedział, że system bankowy w Kosowie jest najstabilniejszy w Europie. Przyczynia się do tego 3-4% wzrost gospodarczy. System bankowy w Kosowie ma 2 mld EUR depozytów, co ze względu na to, że jest bankiem komercyjnym, jest bardzo wysokim odsetkiem. Dobrą sytuację systemu bankowego w Kosowie potwierdził zastępca ministra rozwoju ekonomicznego, Gani Koci, skrytykował jednak wysokie oprocentowanie kredytów narzucane przez banki komercyjne. (koha.net)

29 maja 2012 r.

Centrum Usług Podatkowych

Kosowski Urząd Skarbowy otworzył w Prisztinie Centrum Usług Podatkowych, którego celem jest świadczenie profesjonalnych i przejrzystych usług oraz stworzenie najlepszych możliwych udogodnień dla ok. 28 tys. podatników z Prisztiny. Jest to jeden z projektów Urzędu Skarbowego, dążącego do poprawy jakości świadczeń oraz wzrostu zaufania wśród obywateli. (telegrafi.com, koha.net)

Podpisano memorandum o porozumieniu w sprawie wykorzystania popiołu

Na mocy memorandum o porozumieniu na rzecz poprawy stanu środowiska, przedstawiciele z Uniwersytetu Cornella dokonają studium wykonalności, w celu znalezienia korzystnego ekonomicznie i innowacyjnego rozwiązania problemu składowanego popiołu z elektrowni cieplnych. Raport końcowy, prezentujący dokładne dane związane z możliwością wtórnego przerobu  popiołu, zostanie przedstawiony we wrześniu tego roku. (rtklive.com)

28 maja 2012 r.

W Mitrovicy rozpoczęto projekt o wartości 23 mln EUR

Premier Kosowa, Hashim Thaçi, przewodniczący gminy Mitrovica, Avni Kastrati, minister kultury, Memli Krasniqi oraz Christoph Stock z biura łącznikowego Komisji Europejskiej w Kosowie przybyli na oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu w gminie Mitrovica. Inwestycja o wartości 23 mln EUR, jest jedną z największych w Kosowie po wojnie. Będzie obejmowała budowę dwóch kompleksów sportowych oraz renowację siłowni „Minatori”. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską, rząd Kosowa oraz gminę Mitrovica. Premier Thaçi wyraził nadzieję, że obiekty, które mają powstać wpłyną na rozwój ekonomiczny Mitrovicy, a także na integrację mieszkańców tego miasta. (ekonomia-ks.com)

Bank Gospodarczy otworzył nową siedzibę w hotelu Swiss Diamond

Istniejący w Kosowie od 2001 r. Bank Gospodarczy otworzył nową siedzibę, która mieści się w hotelu Swiss Diamond. Na otwarciu obiektu obecni byli ludzie ze świata polityki i biznesu, wstęgę przecięli natomiast przewodniczący zarządu banku, Selim Pacolli oraz dyrektor ogólny, Ilir Aliu. Kupno nowego budynku jest częścią inwestycji banku, które obejmują także rozwój nowych produktów finansowych oraz rozszerzanie oferty usług dla klientów. (ekonomia-ks.com)

Chorwacja zaproponowała podpisanie umowy międzypaństwowej

Minister rozwoju ekonomicznego, Besim Beqaj spotkał się z ministrem budownictwa Chorwacji, Ivanem Vrdoljakiem. Delegacja chorwacka wysunęła propozycję podpisania umowy międzypaństwowej o współpracy w sektorach energetycznym, telekomunikacyjnym i budownictwie. Kosowo, korzystając z doświadczenia Chorwacji, które jest członkiem UE, mogłoby przyciągnąć inwestycje zagraniczne. Minister Beqaj powiedział, że przewiduje stworzenie wspólnej grupy, która będzie spotykała się co 6 miesięcy w celu omówienia potencjałów gospodarczych oraz problemów administracyjnych. (zeri.info

 

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska 

 

 

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE