Home / Gospodarka / Energetyka / Kosowo: EUR 3 mln dotacji dla Termokosu

Kosowo: EUR 3 mln dotacji dla Termokosu

Przedsiębiorstwo energetyczne Termokos otrzyma od rządu dofinansowanie w wysokości 3 mln EUR. Mimo że przedsiębiorstwo jest własnością gminy Prisztina, w ubiegłym roku otrzymało dotację od rządu, w wysokości 1,5 mln EUR, z czego 900 tys. EUR wypłacono przed nowym rokiem, gdy zaczęły się mrozy.
Ze środków przyznanych na rok 2012, 13 lutego Termokos otrzymał 1 463 tys. EUR, a do końca lutego dostanie jeszcze przekazanych 540 tys. EUR, co oznacza, że tylko w tym miesiącu dofinansowanie wyniosło ok. 2 mln EUR. Kolejna transza dotacji zostanie wypłacona jesienią. W tym roku dofinansowanie z budżetu dla Termokosu zwiększyło się o 100%.
2 mln EUR otrzymane z budżetu państwa przeznaczone są na pokrycie rachunków za mazut zużyty w okresie od 1 stycznia do 15 lutego 2012 r., a 1 mln EUR będzie wykorzystany w  przyszłym sezonie grzewczym, oświadczyły władze Termokosu.
Przedsiębiorstwo otrzymało łącznie 3 404 tys. EUR dofinansowania od rządu kosowskiego i gminy Prisztina. Od początku sezonu grzewczego 2011/2012 Termokos zużył  ponad 5 tys. ton mazutu o wartości ponad 3,5 mln EUR, a na cały okres potrzeba 11 tys. ton mazutu, wartości 7 800 tys. EUR.

Tekst i zdjęcie: ekonomia-ks.com, tłum. i red. Sylwia Zapalska

About Łukasz Fleischerowicz