Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 30.04.-06.05.2012 r.

Kosowo: 30.04.-06.05.2012 r.

 

5 maja 2012 r.

 

Dług zagraniczny Kosowa

 

Dług zagraniczny Kosowa w grudniu 2011 r. wyniósł 1,4 mld EUR, czyli ok. 31% PKB. W porównaniu do zadłużenia w 2010 r., wzrósł o 78 mln EUR.  Znaczną jego część stanowią otrzymane kredyty pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo w wysokości 565 mln EUR, zadłużenie rządowe o wartości 254 mln EUR oraz pożyczki banków komercyjnych – 196 mln EUR. (kosova.info)

 

 

4 maja 2012 r.

 

23 mln EUR z Banku Światowego

 

Zarząd Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego w czwartek przyznał Kosowu 23 mln EUR na projekty rozwojowe (fundusz SEDPO–2). Ponadto Kosowo otrzyma także dwie dotacje do tego funduszu: o wartości 12,1 mln EUR od Komisji Europejskiej, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Włoch, Szwecji i Szwajcarii oraz z USA o wartości 1,8 mln EUR. SEDPO wspiera znaczące reformy polityczne Kosowa, dotyczące poprawy środowiska biznesowego, zwiększenia inwestycji krajowych i zagranicznych, wzmocnienia praktyki zamówień i zarządzania finansami, zapewnienia pomocy socjalnej, a także wspiera  instytucje rynku pracy, świadczące usługi osobom bezrobotnym, instytucjom szkolnictwa zawodowego oraz integruje służbę cywilną Kosowa. (zeri.info)

 

 

70 samochodów od EULEX-u

 

EULEX podarował 70 samochodów Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na ceremonii wręczenia obecni byli: minister spraw wewnętrznych, Bajram Rexhepi, szef misji EULEX, Xavier de Marnhac oraz inni urzędnicy państwowi międzynarodowi. Pojazdy mają zostać przeznaczone na wyposażenie Policji oraz Inspektoratu Policji. Jest to trzeci raz, kiedy EULEX wspiera kosowskie instytucje, ofiarowując im pojazdy samochodowe. (ekonomia-ks.com)

 

 

3 maja 2012 r.

 

Międzynarodowe targi w Prisztinie

 

W dniach 16 – 19 maja w Pałacu Młodzieży w Prisztinie odbędzie się 11 edycja międzynarodowych targów budownictwa, energetyki i technologii EXPOKOS 2012. W targach weźmie udział ponad 400 przedsiębiorstw z 10 krajów. Ponadto swój przyjazd zapowiedziało 8 delegacji biznesowych z Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Chorwacji i Grecji, którzy spotkają się także z przedstawicielami rządu. (telegrafi.com)

 

 

Stosunki dyplomatyczne z San Marino

 

Kosowo podpisało porozumienie o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z San Marino.

Oba kraje, w szczególności chcą podjąć współpracę w segmencie gospodarczym. W związku z tym, strona kosowska wyraziła zainteresowanie podpisaniem umów o zniesieniu podwójnego opodatkowania oraz o wzajemnej obronie inwestycji. (lajmonline)

 

 

2 maja 2012 r.

 

Raport Państwowej Inspekcji Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy wydała raport, z którego wynika, że prawa pracowników w Kosowie są rażąco naruszane. Muszą pracować ponad 10 godzin dziennie, mając przy tym wynagrodzenie niższe niż minimalne. Raport traktuje także o wypadkach w pracy, kontrolach Inspektoratu oraz naruszeniach w miejscu pracy. (zeri.info)

 

 

Wstrzymano import produktów z napisem UNMIK/Kosovo

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wstrzymano import produktów, na których jest napisane, że krajem przeznaczenia jest UNMIK/Kosovo. Jeśli takie towary znajdują się jeszcze w sklepach, mogą być sprzedawane do 1 czerwca. Po tym czasie na sprzedawców będą nakładane grzywny w wysokości od 2 do 10 tys. EUR. Na opakowaniach musi widnieć napis Kosovo albo Kosovë. (ekonomia-ks.com)

 

 

1 maja 2012 r.

 

Strategia Dyplomacji Ekonomicznej

 

Kosowo, mimo zmiany przepisów nadal jest uznawane za nieodpowiednie miejsce dla inwestycji zagranicznych. Po ogłoszeniu niepodległości Kosowa, ich liczba systematyczni maleje. W 2007 r. bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Kosowie miały wartość 421 mln EUR, natomiast w pierwszej połowie 2011 r. 157 mln EUR. W celu poprawy sytuacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało Strategię Dyplomacji Ekonomicznej, mającą promować zasoby gospodarcze Kosowa wśród międzynarodowych inwestorów. (telegrafi.com)

 

 

Wysoka stopa bezrobocia

 

Stopa bezrobocia w Kosowie wynosi 38%, wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast według statystyk organizacji międzynarodowych, osiągnęła ona 45%. Wskaźnik zatrudnienia w Kosowie jest najniższy w Europie. W lutym 2012 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 276 tys., z czego 134 tys. stanowią kobiety. Najwięcej bezrobotnych jest w Prisztinie i Mitrowicy, głównie są to młodzi ludzie ze średnim wykształceniem. (kosova.info)

 

 

30 kwietnia 2012 r.

 

Od początku roku upadło 269 nowych firm

 

Od stycznia do 24 marca tego roku zarejestrowano w Kosowie 3385 firm, z czego 269 już upadło. Jest to sygnał alarmujący dla Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Bankructwo przedsiębiorstw wiąże się także z likwidacją miejsc pracy i wpływa na wzrost bezrobocia. Ministerstwo zapewnia, że wprowadza wiele reform, aby wyeliminować to zjawisko. Eksperci ds. ekonomii twierdzą, że istotnym czynnikiem wpływającym na upadek przedsiębiorstw, a przynajmniej na utrudnienia w ich prowadzeniu, mogą być wysokie odsetki od kredytów. (koha.net)

 

 

Ponowny przetarg na sprzedaż węgla

 

Korporacja Energetyczna Kosowa musi ponownie rozpatrzyć oferty dotyczące sprzedaży 300 ton węgla, z powodu naruszenia prawa zamówień publicznych przy ocenie ofert. Zgodnie z opinią sądu okręgowego, przedsiębiorstwo „Gërguri – Zyskentrans”, które wygrało przetarg, nie spełnia wszystkich wymogów określonych w dokumentacji przetargowej. Firma za 300 ton węgla zaoferowała  kwotę 2,1 mln EUR. (koha.net)

 

 

Opracowały: Sylwia Zapalska i Maria Reptowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE