Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 30.07-05.08.2012 r.

Kosowo: 30.07-05.08.2012 r.

Centralny Bank Kosowa:  PKB  w 2012 r. zmaleje do 3,8%

Produkt krajowy brutto w 2011 r. przekroczył kwotę 4,7 mld EUR, osiągając 5% wzrost r/r. PKB na mieszkańca. Pozostaje jednak na najniższym poziomie w regionie, wynosząc jedynie 2700 EUR, wynika z raportu rocznego Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), przedstawionego 31 lipca br. Sektor finansowy Kosowa w 2011 r. był stabilny i sprawny. Szczególny wzrost można było zaobserwować w sektorze bankowym. Widoczna była tendencja spadkowa koncentracji rynku bankowego, jak również spadkowy trend średniego oprocentowania kredytów i depozytów.

W 2012 r. nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego do 3,8% z 5% zanotowanych w 2011 r., wynika z prognozy przedstawionej przez kierownictwo BQK, przy okazji prezentacji raportu. Na spowolnienie kosowskiej gospodarki wpłynął kryzys krajów strefy euro, który przyczynił się do spadku przekazów pieniężnych od emigrantów, spadku eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mimo to BQK oczekuje, że kosowska gospodarka utrzyma stabilność finansową, podobnie jak w 2011 r.

 

Wpływy budżetowe wzrosły o 12% w pierwszej połowie roku

Wpływy budżetowe w pierwszej połowie 2012 r., nie wliczając grantów i funduszy powierniczych, wyniosły 649,8 mln EUR i w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 r., wzrosły o 12% r/r. Stanowią one 42,3% zaplanowanych rocznych wpływów. Wydatki budżetowe wyniosły 625,6 mln EUR, co stanowi 40% planu rocznego, wynika ze sprawozdania finansowego z wykonania budżetu państwa, zaprezentowanego na ostatnim posiedzeniu rządu. (bota.sot)

 

Coraz więcej tureckich inwestycji w Kosowie

Aktualnie w kosowskiej Agencji Rejestracji Przedsiębiorstw (Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare, ARBK) jest zarejestrowanych 875 firm tureckich, które w latach 2007-2011 zainwestowały w tym kraju 82,5 mln EUR, jak podaje raport Centrum Badań Strategicznych i Społecznych (STRASS). W rękach Turcji znajduje się już kilka dużych przedsiębiorstw, takich jak lotnisko Adem Jashari, Sieć Dystrybucji i Dostawy Energii (Rrjeti i Shpërndarjes dhe i Furnizimit, KEDS) oraz Newko Balkan LLC w Suharekë, lecz zainteresowanie kolejnymi inwestycjami w Kosowie wciąż pozostaje wysokie.

 

PTK: 24 mln EUR zysku w pierwszym półroczu 2012 r.

Wartość przychodów Poczty i Telekomunikacji Kosowa (Posta dhe Telekomi i Kosovës, PTK), osiągnięta w pierwszym półroczu 2012 roku, wyniosła 24 mln EUR i wzrosła o 10% r/r. Na wzrost zysków przedsiębiorstwa w pierwszym półroczu wpłynęło zwiększenie liczby klientów, większe wykorzystanie usług roamingowych, obniżenie kosztów rozmów międzynarodowych oraz obniżenie wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa o ok. 13%, Tym samym PTK wypełniło plan strategiczny zarządu firmy. Na podstawie aktualnych danych finansowych i bieżącej aktywności PTK, szacuje się, że rok 2012 przyniesie znacznie większy zysk niż rok poprzedni.

 

Rozpoczęto procedury związane z budową autostrady Prisztina-Skopje

Mimo kontrowersji związanych z jednoczesną budową dwóch autostrad, Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło procedury przygotowujące do przetargu na budowę autostrady Prisztina-Skopje (odcinek Prisztina-Hani i Elezit), zapewniając, że decyzja została podjęta po konsultacjach z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Bankiem Światowym. Zgłoszenia będą przyjmowane do pierwszego tygodnia sierpnia, natomiast zwycięzca przetargu zostanie ogłoszony do końca tego roku. Przewiduje się, że budowa autostrady ruszy w pierwszym kwartale 2013 r. Według projektu, który został zaprezentowany w 2010 r., autostrada Prisztina-Hani i Elezit  ma mieć 55 km długości oraz 2 tunele, dłuższy z nich – w Kaçaniku – ma mieć długość 2,2 km. Maksymalna prędkość na autostradzie wynosiłaby natomiast 120 km/h.

 

USAID rozdała 47 grantów dla młodych rolników z gminy Shtërpcë

Wsparcie techniczne i finansowe w uprawie malin, promowanie przedsiębiorstwa oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych – takie korzyści zdobędą beneficjenci grantów przyznanych przez USAID, będących rezultatem współpracy gminy Shtërpcë (serb. Štrpce) z trzema programami USAID – Programem dla Młodych Przedsiębiorców, Programem dla Przedsiębiorstw Prywatnych oraz Programem na rzecz Nowych Możliwości w Rolnictwie. O granty mogli ubiegać się młodzi rolnicy, którzy przeszli szkolenie dla przedsiębiorców oraz przygotowali biznesplan lub tacy, którzy niedawno otworzyli własne firmy. (kosova-sot.info)

 

USAID otwiera Regionalne Biuro Kontraktowe w Kosowie

W poniedziałek odbyła się inauguracja Regionalnego Biura Kontraktowego (Regional Contracting Office) w Prisztinie, w której udział wzięli ambasador Stanów Zjednoczonych w Kosowie, Christopher Dell i przewodnicząca USAID (United States Agency for International Development) w Kosowie, Maureen A. Shauket. Regionalne Biuro Kontraktowe służy zwiększeniu prestiżu Kosowa na arenie międzynarodowej. Otwiera także nowe możliwości dla obywateli państwa, poprzez nowe miejsca pracy.

 

Zbyt mało pieniędzy w obiegu

Problemy firm w utrzymaniu płynności finansowej i ich zadłużenie, a także nowy trend handlowy w Kosowie (wymiana towaru za towar) może świadczyć o niewystarczającej ilości pieniędzy w obiegu. Główną tego przyczyną jest wyprowadzenie części pieniędzy, pochodzących z prywatyzacji za granicę oraz brak równowagi handlowej, spowodowany wysokim importem. Zgodnie z danymi Banku Centralnego Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), pod koniec marca 2012 r., w obiegu było 862 mln EUR, czyli o 3,5% więcej niż w ubiegłym roku.

 

Skutki dwuwalutowości Kosowa

Albania powraca do pomysłu wprowadzenia w Kosowie leka jako równoległej waluty. Pozwoliłoby to m.in. zmniejszyć koszty transakcyjne w handlu między krajami i uniknąć rosnącego, w związku z euro-kryzysem, ryzyka kursowego w dwustronnych transakcjach,  a przez to przyczyniłoby się do wzrostu wymiany handlowej i współpracy gospodarczej. Z drugiej jednak strony, pomysł ten niesie za sobą ryzyko destabilizacji monetarnej w Kosowie, ograniczenia swobody ustanawiania barier ochronnych dla gospodarki kosowskiej oraz utratę kontroli nad podażą pieniądza w Albanii. Poza tym w praktyce realizacja tego pomysłu jest mało prawdopodobna z powodów natury technicznej, ponieważ euro nie jest jedynym legalnym środkiem płatniczym.

 

Próby wprowadzenia sieci barów McDonald’s do Kosowa

Amerykańska kompania lobbująca Patton Boggs, z siedzibą w Waszyngtonie otrzymuje od biura Hashima Thaçiego 50 tys. USD miesięcznie, za lobbowanie na rzecz Kosowa, m.in. w sprawie otwarcia sieci barów szybkiej obsługi McDonald’s. Firma wielokrotnie kontaktowała się z  urzędnikami Departamentu Stanu w związku z otwarciem sieci w Kosowie, jednakże nie jest jeszcze znane oficjalne stanowisko McDonald’s wobec tej propozycji.

 

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE