Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 4 – 10 czerwca 2012 r.

Kosowo: 4 – 10 czerwca 2012 r.

10 czerwca 2012 r.

Przyjęto plan restrukturyzacji Ministerstwa Handlu i Przemysłu

Rząd zobligował Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MTI) do przeprowadzenia ogólnej restrukturyzacji. Oczekuje się realizacji przyjętego planu, w wyniku którego zostanie zlikwidowanych kilka agencji i departamentów oraz zostaną przeprowadzone głębokie reformy we wszystkich departamentach ministerstwa. Przewiduje się, że w strukturach MTI zabraknie Agencji Promocji Inwestycji oraz Agencji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. (kosova.info)

 

9 czerwca 2012 r.

Najlepsza oferta prywatyzacji KEDS od konsorcjum „Limak- Çalik”

Tureckie konsorcjum „Limak-Çalik” zostało wskazane jako preferowany oferent w przetargu na prywatyzację  Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK (KEDS). Konsorcjum złożyło ofertę w wysokości 26,3 mln EUR, podczas gdy drugie przedsiębiorstwo biorące udział w przetargu, firma „Elsewedy” z Egiptu, zaoferowała sumę 22,8 mln EUR. Ostateczną decyzję w sprawie przetargu podejmie rząd, który oficjalnie ogłosi zwycięzcę lub zdecyduje o anulowaniu całego procesu. (zeri.info)

Skonfiskowano tylko 8 tablic rejestracyjnych

Od wejścia w życie przepisu o zakazie ruchu pojazdów ze starymi tablicami rejestracyjnymi, skonfiskowano tablice tylko 8 samochodów – po 3 w Mitrovicy i Gjilanie oraz 2 w Prisztinie. Dyrektor Departamentu Operacji Policji w Kosowie, Shefqet Beqaj stwierdził, że liczba ta jest symboliczna. Podziękował także obywatelom za zrozumienie i całkowite przestrzeganie prawa. (telegrafi.com)

 

8 czerwca 2012 r.

BŚ zakończył wypłatę grantu w wysokości 37 mln EUR

Zakończyła się wypłata grantu z Banku Światowego w wysokości 37 mln EUR.  Dotacja, będąca bezpośrednim wsparciem budżetowym dla Kosowa, składała się z trzech części: 23 mln EUR z BŚ, 12,1 mln EUR od donatorów – UE, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Włoch, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii oraz 1,8 mln USD z USA. Grant, będący częścią programu SEDPO, ma na celu wsparcie reform dotyczących poprawy środowiska biznesowego, wzrostu inwestycji, wzmocnienia zarządzania finansami publicznymi, rozwoju służby cywilnej, wzmocnienia instytucji związanych z rynkiem pracy oraz kształcenia zawodowego. (kosova.info)

Spadek eksportu i wzrost importu

W kwietniu deficyt handlowy wyniósł 194,4 mln EUR, czyli 27,9 mln EUR więcej niż w kwietniu 2011 r. – wynika z danych przedstawionych przez Kosowską Agencję Statystyczną. Eksport w kwietniu 2012 r. wyniósł 20,7 mln EUR, natomiast import 215,1 mln EUR. Porównując z kwietniem 2011 r. eksport spadł o 29,2%, natomiast import wzrósł o 9,9%. Najwięcej towarów eksportowano do: Włoch (26,9%), Albanii (13,5%), Macedonii (12,7%), Turcji (6,4%), Serbii (5,7%). Najwięcej importowanych towarów pochodziło z: Niemiec (12,3%), Macedonii (11,8%), Serbii (11,2%), Turcji (8,9%), Włoch (7%), Chin (4,5%). Udział krajów UE w eksporcie wyniósł 40,1%, a w imporcie 37,3%. (zeri.info)

 

7 czerwca 2012 r.

Zwolnienia z opłat celnych

Przedsiębiorstwa produkcyjne nie będą musiały uiszczać opłaty celnej za opakowania i surowce, których nie produkuje się w Kosowie. Szczegółowa lista produktów zwolnionych z  opłaty celnej ma zostać opublikowana w przeciągu dwóch tygodni.  Nowy pakiet fiskalny, który zawiera również szereg środków i działań mających na celu wspieranie firm i stworzenia korzystniejszych warunków dla nich, ma obowiązywać od lipca. (koha.net)

Wizyta czarnogórskiej delegacji

Przedstawiciele czarnogórskich instytucji nadzoru ubezpieczeniowego spotkali się z dyrektorem Banku Centralnego w Kosowie, Ganim Gërgurim. W czasie wizyty wymienili się doświadczeniami w zakresie monitorowania i rozwoju sektora ubezpieczeniowego w obu krajach oraz zobowiązali się do pogłębienia współpracy w przyszłości w tej dziedzinie. Ponadto delegacja z Czarnogóry spotkała się także z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Kosowa. Ustalono m.in. formę współpracy pomiędzy dwoma biurami, z naciskiem na znalezienie sposobów na ułatwienie przepływu obywateli przez oba kraje. (telegrafi.com)

Japonia gotowa wspomóc rozwój gospodarczy Kosowa

Japonia wyraziła gotowość kontynuowania pomocy dla rozwoju gospodarczego Kosowa, poprzez promowanie jego potencjału inwestycyjnego w japońskich przedsiębiorstwach. a także poprzez dalsze wsparcie przez Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej (JICA). Ponadto zaoferowano pomoc japońskiego rządu, za pośrednictwem Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (JETRO), w organizacji forów ekonomicznych lub w innych kwestiach, o pomoc w których poprosi Kosowo. (rtklive.com)

 

6 czerwca 2012 r.

Zebranie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego

Odbyło się drugie spotkanie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego, która ma być głównym organem doradczym oraz podejmującym decyzje w sprawie polityki gospodarczej i reform w Kosowie. W skład rady wchodzi 10 ministerstw, stowarzyszenia biznesowe oraz międzynarodowe projekty, które wspierają rząd Kosowa w przeprowadzaniu reform gospodarczych. Wicepremier Kusari-Lila zaproponowała, aby stałym punktem dyskusji były wystąpienia ministerstw dotyczące przygotowywanych lub zatwierdzanych przez nie ustaw związanych z rozwojem gospodarczym. Na zebraniu podjęto temat likwidacji 50% istniejących licencji oraz zmian w prawie pracy. Następne posiedzenie rady odbędzie się w lipcu tego roku. (kosova.info)

Powstała Kosowska Unia Sadowników

Instytut Riinvest razem ze Szwajcarskim Biurem na rzecz Rozwoju i Współpracy utworzyli Kosowską Unię Sadowników, skupiającą sadowników z całego Kosowa. Owoce w opakowaniach z logo unii, znajdą się w kosowskich sklepach już w tym tygodniu. Poza tym, sadownicy otrzymają duże wsparcie materialne. Dzięki temu projektowi wzrosła wartość produktów kosowskich, które do tej pory były sprzedawane bez nazwy, w niedbałych opakowaniach oraz bez weryfikacji standardów ich jakości. (koha.net)

Ruszyły Międzynarodowe Targi „Prishtina 2012”

Na Międzynarodowych Targach „Prishtina 2012” swoje produkty zaprezentowało 120 firm, 60 krajowych i 60 zagranicznych. Targi są jedną z najlepszych możliwości do nawiązania bezpośrednich kontaktów między firmami w Kosowie i tymi na rynku międzynarodowym, w celu osiągnięcia nowych umów handlowych oraz wymiany doświadczeń. (zeri.info)

Mniejszy potencjał kredytowy

W wyniku nowej ustawy o bankach, potencjał kredytowy został zmniejszony z 20 do 15%. Utrudni to wielu dużym przedsiębiorstwom dostęp do źródeł finansowych. Firmy te mają potencjał inwestycyjny, lecz ich potencjał kredytowy nie jest wystarczający. Z drugiej jednak strony, wartość wydanych kredytów wzrosła pod koniec marca do 19,2 mln EUR. (kosova.info)

 

5 czerwca 2012 r.

Powstanie nowoczesna stacja uzdatniania wody

W przyszłym roku rząd rozpocznie realizację projektu dotyczącego modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę pitną. Zakłada on budowę stacji uzdatniania wody we wsi Shkabaj, nowej sieci wodociągowej, stacji pomp oraz ochronę koryta rzeki Iber. Koszt całego projektu to 32 mln EUR. W celu jego realizacji, rząd podpisał umowę z niemieckim bankiem rozwoju KfW na kredyt w wysokości 20 mln EUR, otrzymał także dotację od Komisji Europejskiej o wartości 5 mln EUR. Pozostałą część pokryją instytucje z Kosowa.  (telegrafi.com, koha. net)

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów wina

Minister rolnictwa, Blerand Stavileci zapowiedział, że po przeglądzie budżetu, Ministerstwo Rolnictwa ma zamiar pod koniec tego roku zwrócić podatek akcyzowy wszystkim producentom wina w Kosowie. Jest to część starań rządu w celu rozwoju sektora winiarskiego. Ponadto ministerstwo inwestuje w modernizację wyposażenia winnic oraz wspiera zakładanie nowych winnic. Obecnie w Kosowie istnieje 14 licencjonowanych przez Ministerstwo Rolnictwa przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją wina oraz przetworów z winogron, a także 33 firmy zajmujące się ich importem. (ekonomia-ks.com)

Porozumienie o współpracy z Albanią

Kosowo i Albania podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej, dzięki któremu państwa chcą zacieśnić współpracę i wzmocnić stosunki dyplomatyczne. Porozumienie zakłada bezpośrednią współpracę instytucji odpowiedzialnych za opracowywanie i dostosowywanie prawodawstwa w dziedzinie zatrudnienia i kształcenia zawodowego, prawa pracy, inspekcji pracy, dialogu społecznego, ochrony socjalnej, migracji oraz integracji europejskiej. (ekonomia-ks.com)

 

4 czerwca 2012 r.

Certyfikat jakości ISO dla kompanii „Kosova Petrol”

Kosowska kompania „Kosova Petrol” otrzymała certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Osiągnięcia tego typu są bardzo ważne dla gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości w Kosowie, gdyż wypełnianie międzynarodowych standardów gwarantuje  rozwój gospodarczy. „Kosova Petrol” jest pierwszą firmą, która otrzymała certyfikat ISO. (koha.net)

Węgry przejmą kontrolę nad przestrzenią powietrzną Kosowa

Po ponad 3 latach negocjacji ustalono, że kontrolę nad przestrzenią powietrzną Kosowa przejmie członek NATO – Węgry. Przestrzeń została zamknięta w 1999 r. i od tego czasu jest kontrolowana przez NATO. W negocjacjach brała udział także Albania, jednak z powodu sprzeciwu niektórych państw, NATO zdecydowało się na neutralne Węgry. Decyzja nie została jeszcze potwierdzona oficjalnie. (zeri.info)

Rozpoczęto konfiskatę produktów z napisem UNMIK/Kosovo

Produkty, na których jest napisane, że krajem ich przeznaczenia jest UNMIK/Kosovo nie mogą znajdować się na rynku Kosowa. Za nieprzestrzeganie zakazu, na sprzedawców będą nakładane grzywny w wysokości od 2 do 10 tys. EUR. Na opakowaniach musi widnieć napis Kosovo albo Kosovë. (ekonomia.ks.com)

Kosowo na 9. miejscu na liście najbiedniejszych krajów świata

Według listy sporządzonej przez „Business Insider”, opartej na danych „CIA World Factbook”, Kosowo znajduje się na 9. miejscu wśród najbiedniejszych krajów świata, mając wskaźnik ubóstwa 53,6%, inflację na poziomie 8,3% i bezrobocie wynoszące 45,3%. Na pierwszym miejscu znalazło się Zimbabwe ze wskaźnikiem 100,6%. (koha.net)

 

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE