Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 5 – 11 grudnia 2011 r.

Kosowo: 5 – 11 grudnia 2011 r.

11 grudnia 2011 r.
Apel o oszczędzanie energii elektrycznej
Kosowska Korporacja Energetyczna (KEK) zaapelowała dziś, aby konsumenci w miarę możliwości używali alternatywnych form ogrzewania, gdyż możliwości produkcyjne KEK-u wynoszą jedynie ok. 800 megawatów na godzinę, natomiast zapotrzebowanie obecnie osiągnęło 1100 megawatów na godz. Od przyszłego tygodnia KEK będzie w stanie wyprodukować 1050 megawatów/godz. (kosova.info)

Szkolenia dla małych firm rodzinnych
Przy wsparciu Komisji Europejskiej, w Regionalnym Ośrodku wsparcia firm rodzinnych w Skënderaj (serb. Srbica) rozpoczął się dwulteni projekt, w którym przewidziano szkolenie 400 osób w zakresie prowadzenia małych firm rodzinnych. Szkolenia poprowadzą profesorowie z Uniwersytetu w Prisztinie. Oprócz treningów przewidziano także granty dla najciekawszych pomysłów na działalność gospodarczą. Projekt realizowany jest w ramach grantu dla Gminy Skënderaj poprzez program EURED i w 88,14% finansowany jest przez Komisję Europejską, kwotą 317 tys. 720,83 EUR. (kosova.info)

10 grudnia 2011 r.
Spory gospodarcze rozwiązywane w sądach arbitrażowych
Dwa sądy arbitrażowa otwarte w Kosowie dwa miesiące temu rozpoczęły rozwiązywanie sporów gospodarczych, bez konieczności odsyłania tych spraw do sądu. Do dziś, w tych sądach bez procesu rozwiązano kilka sporów między firmami. (kosova.info)

9 grudnia 2011 r.
Za utrzymaniem embarga na produkty serbskie
Lokalne firmy były największymi beneficjentami, gdy rząd Kosowa 20 lipca tego roku zablokował import towarów serbskich, oraz największymi przegranymi, gdy rząd zniósł embargo na te produkty 40 dni później. Teraz, po wniesieniu projektu o przywróceniu embarga na produkty z Serbii, zatwierdzonego przez rząd, lokalne firmy mają nadzieję na wejście tej uchwały w życie. (rel)

Drastyczny wzrost cen wody
Kosowski Urząd Regulacyjny Wodociągów i Zanieczyszczeń [ZRRUM – Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina) potwierdził dziś, że od stycznia 2012 faktury za wodę oraz usługi kanalizacyjne znacznie wzrosną. Wzrost opłat zależeć będzie od regionu kraju. Opaty konsumentów prywatnych wzrosną z 0,03 EUR za m3 do 0.06 EUR/m3. (kosova.info)

8 grudnia 2011 r.
Peja/Peć z własnym ośrodkiem przetwórstwa mleka
We wsi Llozhan, gmina Peja (serb. Peć), zainaugurowano dziś kolejny projekt przy wsparciu Komisji Europejskiej. Budowa oraz zaopatrzenie ośrodka przetwórstwa mleka w tej wsi, której głównym celem jest wzrost jakości produktów krajowych oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych, kosztował w sumie 267 tys. 300 EUR. Projekt jest realizowany przez regionalny oddział „Agrodukagjini” oraz Fundację AVSI, przy wsparciu gminy Peja oraz włoskiej jednostki KFOR. (kosova.info)

Kosowska Dyrekcja Akredytacyjna członkiem europejskim
Kosowska Dyrekcja Akredytacyjna, Ministerstwo Handlu i Przemysłu zostało członkiem Europejskiej Współpracy dot. Akredytacji [European co-operation for Accreditation – EA]. Zgromadzenie ogólne tej instytucji 23 i 24 listopada tego roku podpisało w Warszawie umowę Członkowstwa dla KDA. Ten status otwiera drogę do wzajemnego uznania oraz wspracia wolnego handlu poprzez redukowanie barier technicznych w handlu. (kosova.info)

7 grudnia 2011 r.
Internet cztery razy szybszy
Od grudnia kosowski Telekom zwiększył czterokrotnie prędkość internetu oraz jakość dla wszystkich klientów płacących z góry za usługi. Klienci, którzy do tej pory płacili za internet o prędkości 1 Mbps, teraz mogą mieć nawet 2,0 Mbps, natomiast dotychczasowa prędkość 1 Mbps wzrośnie do 4 Mbps. (ekonomia-ks.com)

6 grudnia 2011 r.
Zniesienie podwójnego opodatkowania z Węgrami
Sfinalizowano negocjacje między Republiką Kosowa a Republiką Węgier w sprawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwalczania uchylania się od płacenia podatków. Wkrótce zostanie formalnie podpisana umowa między rządami obu państw w tej sprawie. (ekonomia-ks.com)

5 grudnia 2011 r.
Bez ryzyka dla banków
Osiem banków komercyjnych działających na terenie Kosowa, wg Kosowskiego Banku Centralnego jest bezpiecznych i działają zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Na podstawie danych z października 2011, kredyty w sektorze bankowym wyniosły 1 mld 656 mln EUR, co w porównaniu z rokiem ubiegłym wskazuje na 17,1% wzrost. Natomiast wszystkie depozyty bankowe wynoszą ok. 2 mln 76 mln EUR, co świadczy o 16,9% wzroście. (rel)

Opracowała: Karolina Dargiel

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE