Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 7 – 13.01.2013 r.

Kosowo: 7 – 13.01.2013 r.

Źródło: europa.eu

Kosowo otrzyma 65 mln EUR od Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przekaże władzom Kosowa 65 mln EUR na wspieranie projektów związanych z wdrażaniem programu reform UE. Środki te zostały włączone do rocznego programu Instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) dla Kosowa. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na reformę systemu sprawiedliwości i administracji publicznej, inwestycje w edukację oraz rozwój regionalny.

 

Turecki bank İş Bankası otworzył filię w Kosowie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jeden z największych banków komercyjnych w Turcji, Türkiye İş Bankası otworzył filię w Prisztinie. Jest to trzeci bank turecki, który prowadzi działalność na terenie Kosowa. Otwarcie nowego banku, oferującego usługi głównie dla firm umożliwi tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy państwa i pogłębienie współpracy między Kosowem a Turcją, jednakże nie obniży oprocentowania kredytów w Kosowie, które jest najwyższe w regionie.

 

Wzrost inflacji w grudniu 2012 r. do 3,7%

W grudniu 2012 r. ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,6% w stosunku do listopada 2012 r., porównując jednak z grudniem 2011 r., odsetek ten wyniósł 3,7% – wynika z danych Agencji Statystycznej Kosowa (Agjencia e Statistikave të Kosovës). Średnioroczna inflacja w minionym roku wyniosła natomiast 2,5%. W porównaniu do listopada 2012 r., w grudniu 2012 r. najbardziej zdrożały wyroby tytoniowe (o 7,1% m/m) oraz warzywa (o 5,3% m/m).

 

Deficyt handlowy w październiku 2012 r.

W październiku 2012 r. wartość kosowskiego eksportu wyniosła 24 mln EUR, natomiast importu 220,1 mln EUR. Porównując z październikiem 2011 r. eksport spadł o 14%, a import o 11%, wynika z danych Agencji Statystycznej Kosowa (Agjencia e Statistikave të Kosovës, ASK). Oznacza to, że w tym czasie deficyt handlowy osiągnął 196,1 mln EUR.

 

Kolejne spotkanie dotyczące porozumienia IBM w Brukseli

W czwartek, 10 stycznia br. w Brukseli, odbyło się spotkanie grup roboczych, dotyczące porozumienia o zintegrowanym zarządzaniu przejściami granicznymi (IBM), skupiając się głównie na kwestii opłat celnych i ich przeznaczenia. Według wcześniejszych ustaleń, Serbowie z północy Kosowa mieli być zwolnieni z posiadania dokumentów oraz rejestracji wydawanych przed urzędy kosowskie. Miały ich objąć także zwolnienia z opłat celnych. Ostatecznego porozumienia nie udało się osiągnąć i kolejne negocjacje odbędą się w przyszłości.

 

W Mitrovicy powstanie Akademia Przywództwa

W kwietniu 2013 r. rozpocznie się budowa Kosowskiej Akademii Przywództwa. Będzie to pierwsza szkoła tego typu w Kosowie, w której zostanie wykorzystany amerykański system nauczania, przy jednoczesnym respektowaniu kosowskiej ustawy o szkolnictwie. Nauka w szkole będzie płatna, jednakże uczniowie będą mogli się ubiegać o stypendia. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, albańskim oraz, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, w języku serbskim. Projekt zakłada również szkolenia dla nauczycieli z Kosowa, do czasu ich zakończenia w szkole zostaną zatrudnieni amerykańscy wykładowcy. Projekt, który powstał w lipcu 2011 r. zostanie zrealizowany dzięki współpracy wójta gminy Mitrovica oraz amerykańskiej organizacji pozarządowej Global Neighbors. Jego wartość to 6 mln USD. (ekonomia-ks.com)

 

Kolejny raz przedłużono termin składania ofert prywatyzacji PTK

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Kosowa (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, MZHE) o dwa tygodnie przedłużyło termin przedstawiania ofert prywatyzacyjnych Poczty i Telekomunikacji Kosowa (Posta dhe Telekomi i Kosovës, PTK). Nowy termin wyznaczono na 31 stycznia 2013 r.

 

Pogłębienie współpracy między Kosowem a Turcją

W środę, 9 stycznia br. w Prisztinie, odbyło się spotkanie przewodniczącego Kosowskiej Izby Gospodarczej (OEK), Safeta Gërxhaliego z przewodniczącym Tureckiej Rady Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (DEIK), Sadullahem Sipahioglu, mające na celu omówienie dalszej kosowsko-tureckiej współpracy. Turcja jest jednym z największych partnerów handlowych Kosowa i przyczynia się w dużym stopniu do rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

 

Konkurs na stanowisko gubernatora BQK

Rozpoczął się konkurs na stanowisko gubernatora Banku Centralnego w Kosowie (Banka qendrore e Kosovës, BQK). Mandat obecnego gubernatora BQK, Ganiego Gërguriego wygasa 26 marca br. Gërguri stanął na czele BQK dwa lata temu, po aresztowaniu poprzedniego gubernatora BQK, Hashima Rexhepiego. Zgodnie z ustawą o Banku Centralnym w Kosowie, może ponownie stanąć w konkursie na to stanowisko, jednakże jego decyzja w tej sprawie nie jest jeszcze znana. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do 21 stycznia br. (ekonomia-ks.com)

 

Air Arabia wycofuje się z Kosowa

Linie lotnicze Air Arabia, z nieznanych do tej pory powodów, całkowicie wycofały się ze swojej działalności w Kosowie. Przewoźnik obsługiwał dwa loty tygodniowo na trasie Sharjah – Prisztina.  Z dniem 3 stycznia br. zostały one odwołane. (ora.info)

 

Opracowała: Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE