Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 8 – 14 kwietnia 2013 r.
euro

Kosowo: 8 – 14 kwietnia 2013 r.

Modernizacja przestrzeni lotniczej Kosowa

Port lotniczy Prisztina im. Adema Jashariego znajduje się w końcowej fazie modernizacji. Lotnisko zostanie dostosowane do obowiązujących w Europie, międzynarodowych standardów ICAO oraz do wymagań Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation). Prócz tego, projekt modernizacji zawiera również projekty poboczne, tj. zakup nowych radarów, urządzeń nawigujących oraz rejestrujących, dostosowanie do standardowych procedur STAR i SID, a także niezbędne szkolenia personelu. Całość projektu ma zostać zrealizowana do końca 2013 roku i ma kosztować około 8 mln EUR.

Pierwsze porozumienie gospodarcze między Kosowem a Rumunią

Przewodniczący Kosowskiego Sojuszu Biznesu, Agim Shahini i szef Elity Przedsiębiorców Rumunii, będący także przewodniczącym Rumuńskiego Centrum Biznesu Carpathia, Mihai Nita, podpisali w imieniu Kosowa i Rumunii pierwsze porozumienie gospodarcze między tymi krajami. Oczekuje się, że porozumienie wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy Kosowa, a także na wzrost możliwości eksportu kosowskich produktów przez Rumunię.

Axos GMBH preferowanym oferentem w prywatyzacji PTK

Firma Axos GMBH w konsorcjum z Najafi Companies przedstawiła najwyższą ofertę w przetargu na prywatyzację Poczty i Telekomunikacji Kosowa (PTK) oraz Vali i tym samym została ogłoszona preferowanym oferentem. Konsorcjum zaoferowało 277 mln EUR za 75% udziałów firm, podczas gdy jego jedyny konkurent, M1 International zaproponował kwotę 150,1 mln EUR. (koha.net)

Rozdano granty dla biznesmenów

W piątek w Parku Biznesu w Mitrovicy rozdano certyfikaty dla 12 firm, którym przyznano granty w konkursie na najlepszy biznesplan. Konkurs zorganizowano w ramach projektu „Zarządzanie i rozwój Parku Biznesu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez gminę Mitrovica i Regionalną Agencję Przedsiębiorczości w Prisztinie (Prishtina REA), którego celem jest pomoc lokalnym biznesom w prowadzeniu działalności w Kosowie.

„Solar Green Energy” zainteresowane budową elektrowni słonecznej w gminie Kamenica

Przewodniczący gminy Kamenica, Shaip Surdulli, spotkał się z przedstawicielami przedsiębiorstwa „Solar Green Energy”, które jest zainteresowane budową elektrowni słonecznej o początkowej wydajności 2 MW/h. Głównym celem spotkania była chęć uzyskania informacji na temat możliwości otrzymania przez firmę 10 ha ziem gminnych na 25 lat. Przewodniczący gminy Kamenica wsparł projekt, jednak podkreślił, że prośba „Solar Green Energy” musi zostać zaakceptowana przez Radę Gminy. (koha.net)

Wzrost współpracy turystycznej między Kosowem a Albanią

Rola wzmocnienia regionalnej współpracy turystycznej była głównym tematem debaty zorganizowanej przez Radę Okręgu Kukës w ramach promocji Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, które zajmie się promocją turystyki w regionie. W debacie wzięli udział przedstawiciele czterech kosowskich gmin – Prizrenu, Dragashu, Gjakovy i Suhareki. Na kolejnym spotkaniu zostanie podpisane memorandum o współpracy, dzięki któremu powstaną grupy robocze, które zajmą się wspólnymi inicjatywami związanymi z promowaniem turystyki w regionie. (koha.net)

Turcja największym inwestorem w Kosowie

W 2011 r. Turcja była trzecim największym inwestorem w Kosowie, natomiast w 2012 r. zainwestowała aż 65,6 mln EUR, stając się najważniejszym inwestorem w Kosowie, powiedziała minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila, która przebywała na XVI Euroazjatyckim Szczycie Gospodarczym w Stambule. Przy okazji, minister Kusari-Lila wraz z ministerm rozwoju gospodarczego, Besimem Beqajem, przedstawili możliwości inwestycyjne Kosowa oraz najważniejsze projekty rozwojowe, które zostaną zrealizowane w strategicznych sektorach. (zeri.info)

Kosowsko-albańska współpraca gospodarczo-handlowa dziś i jutro

Brak barier związanych z wymianą handlową między Kosowem i Albanią, stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do rozwoju działalności krajowej, zwiększając siłę produkcyjną i konkurencyjną obu krajów, stworzenie wspólnej elektronicznej bazy danych celnych oraz kontynuowanie otwartej i przyjaznej polityki, to główne założenia wizji przyszłej współpracy kosowsko-albańskiej, która została omówiona na spotkaniu pt. „Kosowsko-albańska współpraca gospodarczo-handlowa dziś i jutro”, które zostało zorganizowane w Tiranie przez Ambasadę Kosowa. (kosovatimes.net)

Opracowała: Maria Reptowska

About Maria Reptowska

KOMENTARZE