Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 8 – 14 października 2012 r.

Kosowo: 8 – 14 października 2012 r.

Niemcy przeznaczą 28,3 mln EUR na inwestycje w Kosowie

Niemcy, zaraz po USA, inwestują najwięcej pieniędzy w rozwój Kosowa. Od zakończenia wojny, przeznaczyły one 230 mln EUR na inwestycje w sektorach gospodarczych oraz społecznych. Natomiast podczas wrześniowych konsultacji między rządami Kosowa i Niemiec, obiecały one przeznaczyć 28,3 mln EUR na inwestycje zbliżające Kosowo do UE. Jak poinformował doradca w kosowskim Ministerstwie Finansów, Menderes Ibra, suma 28,3 mln EUR zostanie przeznaczona na infrastrukturę (18 mln EUR), zrównoważony rozwój gospodarczy oraz promocję zatrudnienia (7,2 mln EUR), szkolnictwo (2,5 mln EUR) oraz rozwój demokracji, społeczeństwa cywilnego i administracji publicznej (0,6 mln EUR).

 

Bechtel oraz Strabag wezmą udział w przetargu na budowę autostrady Prisztina – Hani i Elezit

Amerykańskie przedsiębiorstwo Bechtel oraz austriackie – Strabag po raz kolejny będą  rywalizowały o zwycięstwo w przetargu na budowę autostrady, łączącej Prisztinę i Hani i Elezit. Swoją kandydaturę przedstawiło również włosko-tureckie konsorcjum. Informacja ta została potwierdzona  przez Ministerstwo Infrastruktury.

 

Promocja albańskich produktów podczas „Tygodnia Biznesu Narodowego”

W dniach od 15 do 19 października odbędzie się promocja produktów lokalnych, w której udział wezmą Albańczycy, mieszkający w Albanii, Kosowie, Macedonii, Czarnogórze i Serbii. Celem akcji jest zachęcenie obywateli do wybierania wysokojakościowych albańskich produktów narodowych i zniesienie wszelkich barier we współpracy między państwami. Projekt „Tydzień Biznesu Narodowego” powstał z inicjatywy Kosowskiego Sojuszu Biznesowego (Aleanca Kosovare e Biznesit,  AKB) oraz siostrzanych organizacji z Albanii, Macedonii, Czarnogóry i Serbii. Lokalne produkty były już promowane w 3 państwach, zamieszkanych przez Albańczyków, najbliższa promocja odbędzie się w Kosowie, a ostatnia w Serbii.

 

W Londynie odbyła się konferencja promująca inwestycje w Kosowie

W dniach 10-11 października, w Londynie odbyła się konferencja dotycząca rynku i inwestycji w Kosowie, na której brytyjscy inwestorzy mieli możliwość zapoznać się z potencjałem inwestycyjnym Kosowa. Minister rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj podkreślił, że ciągle prowadzone są działania w celu polepszenia środowiska inwestycyjnego, m.in. poprzez dostosowywanie systemu legislacyjnego i wzmocnienie sektora prywatnego. Do sektorów, które mają największy potencjał inwestycyjny, według ministra Beqaja, należą: energetyka, górnictwo, technologie informatyczne, przemysł spożywczy, metalowy, drzewny i tekstylny. (rtv21.tv)

 

Duży spadek eksportu

Wartość wymiany handlowej w okresie styczeń-lipiec br. wyniosła 1 mld 697 mln EUR, przy czym eksport osiągnął wartość 160 mln EUR, natomiast import 1 mld 537 mln EUR, wynika z danych Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Dane dotyczące wymiany handlowej wskazują na wysoki deficyt handlowy, niepokojący ekonomistów, którzy zarzucają instytucjom Kosowa brak strategii rozwoju produkcji lokalnej. Wymiana handlowa w roku ubiegłym osiągnęła wartość 2 mld 800 mln EUR, przy czym eksport wyniósł 319 mln EUR, natomiast import 2 mld 492 mln EUR.

 

Okres przejściowy zwolnień z podatku VAT przedłużony do końca 2014 r.

Rząd Kosowa zatwierdził propozycję Parlamentu o przedłużeniu okresu przejściowego zwolnień z podatku VAT do 31 grudnia 2014 r. dla surowców i maszyn rolniczych, określonych w załączniku IV do ustawy o podatku VAT, a także systemów nawadniania gruntów, dostarczania towarów i usług, wykonywanych dla ONZ, Banku Światowego i międzynarodowych organizacji rządowych oraz finansowanych przez darczyńców, w ramach wsparcia integracji europejskiej i projektów humanitarnych oraz  (koha.net)

 

MFW: Redukcja prognoz wzrostu gospodarczego

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podczas ostatniego posiedzenia w Tokio obniżył prognozę wzrostu gospodarczego większości państw bałkańskich. Kosowo czeka najwyższy procentowo wzrost PKB w bieżącym roku – 3,8%. Prognoza na przyszły rok jest bardziej optymistyczna, przewidując wzrost wynoszący 4,1%.

 

Kosowo musi zmniejszyć deficyt handlowy, aby czerpać korzyści z członkostwa w CEFTA

Kosowo należy do CEFTA (Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) od 2007 r. Przedstawiciele rządu oceniają, że mimo kilku problemów z wymianą handlową, które zaburzyły dobre stosunki handlowe z państwami regionu, efekty realizacji porozumienia są widoczne. Przeciwnego zdania są jednak specjaliści w dziedzinie ekonomii, wkazując na to, że samo członkostwo w CEFTA nie wystarczy, gdy nie ma czego eksportować. Apelują oni, aby rząd przedsięwziął natychmiastowe środki w celu zmniejszenia deficytu handlowego, stymulując produkcję krajową i robiąc wszystko, aby się on nie zwiększał, gdyż tylko w ten sposób korzyści z członkostwa w CEFTA mogą być zauważalne.

 

Certyfikaty CEED  dla 54 młodych przedsiębiorców

54 kosowskich przedsiębiorców i menedżerów otrzymało certyfikaty ukończenia programów „Top Class”, organizowanych przez CEED (Center for Entrepreneurship and Executive Development), przy wsparciu USAID. Dzięki udziałowi w programie, mieli oni możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, wymiany doświadczeń, spotkania z innymi przedsiębiorcami z regionu oraz skorzystania z doradztwa indywidualnego.

 

Zawłaszczone przez rząd zarządy działają na szkodę spółek

Przedstawiciele pracowników KEK-u i PTK, społeczeństwa obywatelskiego, oraz ekonomiści uważają, że rząd Kosowa zawłaszczył proces obsadzania stanowisk członków zarządów spółek publicznych, co przyczyniło się do osłabienia wyników tych spółek. Dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych realizują cele polityczne władz, a nie interesy spółek, którymi kierują. W obecnej sytuacji nie da się zostać członkiem zarządu spółki państwowej bez poparcia ze strony partii politycznych, a procedury rekrutacji odbywają się z naruszeniem praw. W Kosowie rady nadzorcze firm państwowych składają się z pięciu lub siedmiu członków, wybieranych na okres 3 lat, z których przynajmniej jeden musi reprezentować mniejszość etniczną, wynika z obowiązującej Ustawy o przedsiębiorstwach publicznych.

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE