Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 9 – 15 kwietnia 2012 r.

Kosowo: 9 – 15 kwietnia 2012 r.

15 kwietnia 2012 r.

Druga aukcja papierów wartościowych

Departament Skarbu Państwa przy Ministerstwie Finansów zorganizował drugą aukcję papierów wartościowych na kwotę 10 mln EUR. Wszystkie banki w Kosowie do 17 kwietnia do godz. 11. mogą składać oferty ich kupna za minimum 50 mln EUR. Rząd, w tym roku planuje uzyskać ok. 74 mln EUR ze sprzedaży papierów wartościowych. (koha.net)

 

Nowe możliwości podnoszenia standardów w turystyce

Rozpoczął się cykl szkoleń, mających na celu podnoszenie standardów w dziedzinie turystyki w zachodniej części Kosowa. Wezmą w nich udział jednostki MŚP, operatorzy turystyczni i organizacje pozarządowe zorientowane na sektor turystyczny. Szkolenia, prowadzone w Peji i Dranocu w gminie Deçan, potrwają do maja. Są one częścią dwóch projektów finansowanych przez UE: projektu rozwoju turystyki „Do zobaczenia w Dukagjin” oraz projektu rozbudowy działalności gospodarczej w zachodniej części regionu „Dear West”. (ekonomia-ks.com)

 

14 kwietnia 2012 r.

Kolejne ułatwienia w prowadzeniu działalności

Kosowski Urząd Skarbowy (ATK) i Kosowska Agencja Rejestracji Przedsiębiorstw (ARBK) podpisały memorandum o współpracy, które ma na celu ułatwienie rejestracji przedsiębiorstw w Kosowie. Jest to kolejny krok w ramach reform, które rząd Kosowa realizuje w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Kosowie. (koha.net)

 

13 kwietnia 2012 r.

Austria chce zawiesić porozumienie z Kosowem

Rząd austriacki chce zawiesić porozumienie z Kosowem o zabezpieczeniu społecznym z powodu braku systemu ubezpieczeń od klęsk żywiołowych, utraty pracy oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Ponadto strona kosowska nie wywiązała się z warunków umowy dotyczących zabezpieczenia emerytalnego. Po ogłoszeniu niepodległości w 2008 r., obie strony zgodziły się na tymczasową realizację umowy o zabezpieczeniu społecznym, zawartej wcześniej  pomiędzy Austrią a Republiką Federalną Jugosławii. (ekonomia-ks.com)

 

12 kwietnia 2012 r.

Program rozwoju zdolności produkcyjnych rolnictwa w Kosowie

Na mocy porozumienia pomiędzy Turecką Agencją ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju i Ministerstwem Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Wsi, podpisanego w 2010 r. powstał „Program rozwoju zdolności rolnictwa”. W pierwszej fazie programu odbyło się szkolenie 25 kosowskich rolników w zakresie uprawy owoców w szklarniach. W fazie drugiej, zakończonej, został przygotowany projekt utworzenia pokazowej szkółki i sadu. (botasot.info)

 

Deficyt handlowy w lutym 2012 r.

Deficyt handlowy w lutym 2012 r. wyniósł ok. 110 mln EUR i w porównaniu z ubiegłym rokiem, zmniejszył się o 13 mln EUR. Eksport wyniósł 15,3 mln EUR, a import 125,2 mln EUR. Najczęściej eksportowano metale, produkty roślinne, gotowe produkty spożywcze, napoje, tytoń, produkty ze skóry. Importowano natomiast produkty mineralne, urządzenia elektryczne i mechaniczne, wyroby przemysłu chemicznego i środki transportu. (ekonomia-ks.com)

 

Protest rolników przed budynkiem rządu

Związek Zawodowy Rolników Kosowa już na początku zeszłego tygodnia zapowiadał przeprowadzenie protestu, dając rządowi czas na znalezienie sposobu na rekompensatę ich strat, spowodowanych problemami z eksportem. Rząd nie spełnił jednak żądań rolników. Po tym, jak protestujący wyrzucili na ulicę ziemniaki, policja aresztowała przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników Kosowa, Tahira Tahirego oraz kilku rolników. (telegrafi.com, rtklive.com)

 

11 kwietnia 2012 r.

Spotkanie z przedstawicielem Albanii w sprawie współpracy gospodarczej

Przewodniczący Izby Handlowo-Przemysłowej (OEK), Safet Gërxhaliu spotkał się z przewodniczącym Związku Izb Handlu i Przemysłu Albanii, Ilirem Zhilla, w celu przedyskutowania aktualnych problemów we współpracy gospodarczej między Albanią a Kosowem. Obie strony zgodziły się, że należy podjąć szerszy dialog dotyczący współpracy gospodarczej, aby wyeliminować wszystkie bariery i odbudować zaufanie między krajami. (zeri.info)

 

„Intering” zwycięzcą przetargu KEK-u

Zwycięzcą przetargu na całkowity remont kotła oraz odnowienie bloku A3 w elektrowni cieplnej Kosowo A została firma „Intering”, mimo że jej oferta nie była najniższa. Pozostałe firmy biorące udział w przetargu złożyły protest. (koha.net)

 

10 kwietnia 2012 r.

Nowy portal dla poszukujących pracy

Powstał nowy internetowy portal pracy kosovajob.com, który służyć ma jako centralna baza danych o rynku pracy w Kosowie. Jest wyposażony w prosty w użyciu interfejs do gromadzenia danych o poszukujących pracy i pracodawcach. Bazy danych pozwolą na bardziej efektywne i szybsze podejmowanie decyzji przez instytucje rządowe w zakresie walki z bezrobociem.  Strona dostępna jest w trzech językach: albańskim, serbskim i angielskim. (kosovajob.com, lajmonline.com)

 

9 kwietnia 2012 r.

Urzędy Celne zarobiły mniej niż w zeszłym roku

Od początku 2012 r. przez granice przejechało mniej pojazdów niż w tym samym czasie w ubiegłym roku, z czym wiąże się zmniejszenie zysków Urzędów Celnych. W tym roku zarobiły one 146 mln 288 tys. EUR, co daje 8 mln 146 tys. EUR mniej niż rok temu. Spadek przychodów wynika z mniejszego importu w miesiącach, kiedy panowała mroźna zima. (ekonomia-ks.com)

 

VAS rozpoczął działalność w Kosowie

Największy albański touroperator – VAS, rozszerzył swoją aktywność na Kosowo. Klienci mogą dokonać rezerwacji na stronie internetowej vas-rks.com. Znajdą tam także wszystkie informacje dotyczące oferty biura i cen. Tego samego mogą także dokonać w siedzibie biura, która zostanie otwarta w centrum Prisztiny. (ekonomia-ks.com)

 

Nielegalna wycinka drzew

Agencja Leśna Kosowa alarmuje w sprawie nielegalnej wycinki drzew. Według jej danych w zeszłym roku wycięto ok. 22 447,08 m3 drzew. Największe szkody notuje się w Górach Szar Płanina i w Alpach Albańskich. Ministerstwo Rolnictwa winą obarcza sądy, które zbyt pobłażliwie traktują sprawców wycinek. (telegrafi.com)

Opracowały: Sylwia Zapalska i Maria Reptowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE