Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Atifete Jahjaga z wizytą w USA

Kosowo: Atifete Jahjaga z wizytą w USA

Prezydent Kosowa Atifete Jahjaga rozpoczęła dziesięciodniową wizytę w USA, gdzie została powitana przez Sekretarza Stanów Zjednoczonych Hilary Clinton i przedstawicieli dwóch izb Kongresu. Jednym z głównych celów wyjazdu prezydent Kosowa do Ameryki Północnej był udział w konferencji poświęconej kobietom w polityce. Zjazd ten zorganizował Departament Stanu.

Punkt kulminacyjny spotkania z Hilary Clinton stanowiło podpisanie umowy dwustronnej o ochronie dziedzictwa kulturowego. Według prezydent Kosowa, porozumienie o ochronie zabytków kultury odzwierciedla silny, a zarazem symboliczny akt przyjaźni pomiędzy Republiką Kosowa a USA. Prezydent Jahjaga zapiski w umowie nazwała dewizą tolerancji kulturowej, wielokulturowości i różnorodności całego kosowskiego społeczeństwa, niezależnie od pochodzenia etnicznego, wyznania czy rasy.
Prezydent Atifete Jahjaga, w obecności wielu wybitnych specjalistów ds. Bałkanów, została poproszona o zabranie głosu w dyskusji, która odbyła się w murach Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. W swoim przemówieniu poruszyła kwestię integracji Serbów w kosowskim społeczeństwie. Napomknęła też o dążeniach Kosowa do członkostwa we wszystkich organizacjach i instytucjach międzynarodowych, co ma być gwarantem pokoju i stabilności na świecie.
W czasie swojego kilkudniowego pobytu w Waszyngtonie Jahjaga udała się też na spotkanie z prokuratorem generalnym USA, Ericem Holderem Jr. Oboje toczyli dyskusję na temat walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Eric Holder Jr. wyraził gotowość udzielenia Kosowu konkretnej pomocy w ten sprawie. Podkreślił, że USA i Kosowo utrzymują ze sobą bardzo dobre stosunki i dalej muszą je pogłębiać, szczególnie w dziedzinach prawa oraz sądownictwa. Atifete Jahjaga potwierdziła słowa swojego przedmówcy i dodała, że Kosowo potrzebuje silnego wsparcia ze strony USA i przygotowane jest na przeprowadzenie reform w systemie prawa.
Na spotkaniu nie obyło się też bez poruszenia sprawy dotyczącej wjazdu na teren Kosowa rosyjskiego konwoju. Zapytana o to Atifete Jahjaga poinformowała, że każda pomoc przychodząca z zewnątrz musi przejść przez wszystkie procedury międzynarodowe. Jej zdaniem, w Kosowie nie ma kryzysu humanitarnego.
W piątek kosowska prezydent złożyła wizytę w Pentagonie wysokim urzędnikom USA. Spotkała się tam najpierw z podsekretarzem ds. ochrony Michele Flournoy, z którą dyskutowała o wzajemnej współpracy. Michel Flournoy zainteresowała się kwestią bezpieczeństwa na północy Kosowa i potwierdziła gotowość USA zmierzającą do zapewnienia pokoju i stabilności w Republice Kosowa i regionie. Jahjaga doceniła obecność, na terenie Kosowa, amerykańskiej bazy wojskowej Camp Bondsteel, która gwarantuje utrzymanie stabilności w regionie.
Atifete Jahjaga nie odmówiła także spotkania szefowi Federalnego Biura Śledczego (FBI), Robertowi S. Muellerowi, z którym omawiała różne sposoby zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i terroryzmu międzynarodowego.

Tekst: botasot.info, ekonomia-ks.com, gazetaexpress.com, tłum. i red. Grzegorz Kacprzyk

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE