Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Bezrobocie jednym z głównych problemów w kraju

Kosowo: Bezrobocie jednym z głównych problemów w kraju

Tendencje w bezrobociu są w Kosowie nadal niepokojące. Dane Kosowskiego Instytutu Finansów [Instituti i Financave i Kosovës – przyp.red.] pokazują, że ponad 43% Kosowian to bezrobotni. Prezes tego instytutu, Isak Mustafa podaje do publicznej wiadomości, że 34% mieszkańców Kosowa żyje w niedostatku – za mniej niż 1,42 euro dziennie, natomiast 18% w skrajnym ubóstwie – za mniej niż 94 centy dziennie. Zaznaczył on również, że Kosowo odnotowuje najwyższy poziom bezrobocia w regionie, a PKB nie przekracza tu więcej niż 4,2 mld euro.

Ostatnie dane różnych organizacji ekonomicznych w Kosowie potwierdzają, że bezrobocie jest jednym z głównych problemów w kraju. Wyżej wymienione dane zostały wyliczone przez przedstawicieli Kosowskiego Instytutu Finansów podczas X międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce biznesu i zatrudnienia pod hasłem: „Wpływ wzrostu gospodarczego i innowacji na rozwój biznesu, zmniejszenie bezrobocia i ubóstwa w Kosowie oraz w krajach w czasie transformacji i rozwijających się”. Na tym spotkaniu prezentowało swoje prace 80 autorów z 10 krajów, głównie z regionu. Uczestnicy ocenili, że zatrudnienie stanowi pewną drogę, która pozwoli Kosowianom pójść do przodu.

W opinii ekspertów nie nastąpił istotny spadek stopy bezrobocia w Kosowie. Według nich, na rynek pracy wchodzi ok. 35 tys. młodych, a absorbuje on rocznie od 4 do 6 tys. pracowników. Specjalista ds. analiz ekonomicznych, Pleurat Mustafa, podkreślił, że pobudzenie małych i średnich przedsiębiorstw obniżyłoby poziom bezrobocia w kraju. „Mały i średni biznes stanowi ważny czynnik dla wzrostu zatrudnienia, przede wszystkim w tych krajach, gdzie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw był największy, a kryzys je ominął. Jeśli chodzi natomiast o większe przedsiębiorstwa, jakimi są korporacje, to one odczuły kryzys dotkliwie”, powiedział.

Prezes IFK, Isak Mustafa, poinformował, że bez rozwoju gospodarczego, bez wykorzystania bogactw naturalnych, nie będzie możliwe złagodzenie poziomu bezrobocia i zmniejszenie ubóstwa.

„Bez rozwoju gospodarczego, bez możliwości wydobycia zasobów naturalnych – a w naszym kraju jest jedno z największych bogactw naturalnych świata, jak np. w miejscowości Trepça – nie zmniejszy się bezrobocie. Odlewnia w Trepçy znalazła się na 4. miejscu z wynikiem 7,8% udziału w światowym dochodzie”, kontynuował. Poza tym, zmniejszenie o połowę skrajnego ubóstwa i głodu jest jednym z Milenijnych Celów Rozwoju, które Kosowo zobowiązało się osiągnąć do roku 2015.

Urzędnicy państwowi już oświadczyli, że dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać zaistniałe problemy społeczne i gospodarcze w kraju.

 

Tekst: gazetalajm.info: tłum. i red. Grzegorz Kacprzyk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE