Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Certyfikaty CEED dla 54 młodych przedsiębiorców

Kosowo: Certyfikaty CEED dla 54 młodych przedsiębiorców

54 kosowskich przedsiębiorców i menedżerów otrzymało certyfikaty ukończenia programów „Top Class”, organizowanych przez CEED (Center for Entrepreneurship and Executive Development), przy wsparciu USAID. Dzięki udziałowi w programie, mieli oni możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, wymiany doświadczeń, spotkania z innymi przedsiębiorcami z regionu oraz skorzystania z doradztwa indywidualnego.

CEED oferuje trzy programy „Top” dla młodych założycieli firm (poniżej 40 roku życia), menedżerów, przedsiębiorców, zainteresowanych rozszerzeniem działalności w kraju, regionie oraz UE. Uczestnicy muszą posiadać status osoby pracującej lub posiadać firmę o rocznym 10% wzroście.

W ramach programu „Top Class” odbywa się dziesięć szkoleń praktycznych, opartych na wymianie doświadczeń, otwartych dyskusjach oraz analizowaniu sukcesów i porażek przedsiębiorców i menedżerów lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. Uczestnicy mają możliwość udziału w spotkaniach z przedstawicielami firm z Kosowa, regionu i świata oraz nawiązania partnerstwa i zdobycia mentorów wśród  przedsiębiorstw, odnoszących sukcesy.

„Top Class Plus” to osiem jednodniowych warsztatów, w czasie których przedsiębiorcy mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji, w oparciu o potrzeby ich firmy. Program przeznaczony jest dla osób, które zakończyły program „Top Class”.

„Top Class Finance” obejmuje pięć jednodniowych modułów i indywidualne konsultacje. Celem interaktywnego programu szkolenia jest powiększenie wiedzy i poprawa struktury finansowej w przedsiębiorstwach.

Termin składania wniosków o udział w kolejnej edycji programów „Top” upływa 17 października 2012 r.

Źródło: telegrafi.com

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE