Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo dalekie od przyjęcia albańskiego kodu telefonicznego

Kosowo dalekie od przyjęcia albańskiego kodu telefonicznego

Pod koniec sierpnia br. kosowscy parlamentarzyści zatwierdzili większością głosów rezolucję o zamianie aktualnie używanych kodów telefonicznych na kod Republiki Albanii. Tymczasem nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie postanowienie parlamentu zostanie zrealizowane.

Kosowo nie może otrzymać swojego kodu telefonicznego, gdyż nie jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). W związku z tym korzysta z kodów Serbii (+381), Monako (+377) i Słowenii (+386). Wiąże się to jednak z dużymi stratami finansowymi, zarówno dla kraju – na korzyść państw, których kody są użytkowane – jak i dla zwykłych mieszkańców, którzy ponoszą duże koszty rozmów. Zatwierdzona 30 sierpnia rezolucja zakłada, że obowiązującym w Kosowie kodem ma być kod Albanii +355.

Jak podaje kosowskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, MZHE), 31 października minister Beqaj spotkał się z ministrem rozwoju gospodarczego Albanii, Gencem Pollo, z którym omówił kwestię możliwości używania kodu telefonicznego przez Kosowo. Ministerstwo podało, że obaj ministrowie zgodzili się, że należy powołać grupy ekspertów, które zajmą się analizą możliwości realizacji rezolucji od strony technicznej oraz prawnej.

Sprawa zakończyła się jednak na ustaleniach, gdyż od 31 października nie powzięto żadnych kroków w celu utworzenia grup roboczych. Zaskoczony jest tym poseł Agim Kuleta, który złożył projekt rezolucji. Twierdzi, że jej realizacja powinna odbywać się szybciej oraz zapowiada, że wraz ze swoją partią – Ruchem na rzecz Zjednoczenia – będzie zabiegał o postępy w tym kierunku. Wszystko wskazuje jednak na to, że przyjęcie albańskiego kodu telefonicznego przez Albanię, jeśli w ogóle nastąpi, nie będzie zrealizowane tak szybko.

 

Źródło: orainfo.com

About Maria Reptowska

KOMENTARZE