Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Druga wypłata z Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Kosowo: Druga wypłata z Międzynarodowego Funduszu Walutowego

MFW podjął decyzję o przyznaniu kolejnej transzy kredytu w ramach porozumienia stand-by, w wysokości 48 mln EUR, po kontroli osiągniętych rezultatów w rozwoju gospodarki Kosowa. Państwo spełniło wszystkie  warunki określone, we wspieranym przez porozumienie stand-by, 20-miesięcznym programie, zatwierdzonym w kwietniu, celem którego było złagodzenie presji fiskalnej w kraju i zapewnienie wsparcia finansowego dla rządu. Kosowo ma otrzymać łącznie 111,5 mln EUR.

Zdaniem MFW, polityka makroekonomiczna i finansowa Kosowa jest na dobrej drodze, a państwo nie odczuło kryzysu w strefie euro, dzięki niskim obrotom wymiany handlowej w tej strefie.

Szacuje się, że PKB wyniesie 3,8 % w 2012 r., dzięki wpływom z przekazów pieniężnych od emigrantów oraz kapitału zagranicznego, głównie z kosowskiej diaspory.

Źródło: gazetaexpress.com, zeri.info

About Ewelina Górzkowska

KOMENTARZE