Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Formalizacja języka albańskiego w UE

Kosowo: Formalizacja języka albańskiego w UE

Nauka języka albańskiego jako języka urzędowego w UE to projekt powstały na Uniwersytecie w Prisztinie (UP) w ramach programu Erasmus Mundus, zatytułowany „Certification of Albanian for speakers of other languages: pegging albanian to CEFR (CASOL)”. Bardh Rugova, odpowiedzialny za ten projekt powiedział, że złożył aplikacje do Biura Erasmus Mundus już w kwietniu ubiegłego roku, ale nie zostały one zatwierdzone ze względu na kilka uwag, które powinny zostać poprawione. – Projekt nie został przyjęty przez Agencję Wykonawczą Erasmus Mundus ds. edukacji, kultury i audiowizualności i Biura Współpracy Międzynarodowej w Brukseli. Tę informację dostaliśmy w lutym 2011 roku. Będziemy starać się ponownie biorąc pod uwagę kilku uwag – skomentował Rugova, wyjaśniając, iż projekt ten obejmuje 12 różnych ośrodków uniwersyteckich z kilku państw europejskich. – Czołową rolę odgrywa Uniwersytet w Kalabrii, pod kierownictwem Francesco Altimariego, uniwersytet jednego z krajów należących do UE. Celem naszego projektu jest nauka języka albańskiego, który nie jest jeszcze językiem urzędowym UE, częścią europejskiej edukacji – stwierdził Rugova. Oprócz tego projektu zajmujemy się jeszcze innym, który ma szczególne znaczenie dla narodu albańskiego. Koncepcja ta dotyczy tłumaczenia dokumentów prawnych UE na język albański, dokumentów, które są tłumaczone na inne, urzędowe języki UE. – Zajmujemy się kolejnym projektem we współpracy z UE, otwarcia studiów magisterskich związanych z tłumaczeniem dokumentów prawnych UE na język albański. Tu nie jest mowa o jednym, czy dwóch pismach, ale o milionach przetłumaczonych stron – skomentował Rugova. Obecnie Uniwersytet w Prisztinie współpracuje z wieloma uczelniami zajmującymi się albanistyką i stara się spełnić kryteria wymagane przez Tempus 2012, do którego w Kosowie przyczynił się prorektor, Bajram Berisha. Poza Uniwersytetem w Kalabrii i Prisztinie w projekt są zaangażowane inne szkoły wyższe: Uniwersytet w Tiranie, 4 uczelnie we Włoszech, Uniwersytet w Szkodrze, Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i inne. Do tej pory zajmują się one przede wszystkim sprawami technicznymi, jak wypełnianie formularzy, czy uwag na temat działalności UP. – To ambitny cel, nad którym wspólnie pracujemy, aby zwiększyć zainteresowanie nad nauką języka albańskiego i zasadniczo wobec języka albańskiego w europejskiej przestrzeni kulturowej – stwierdził Rugova, dodając, że zamierza rozpocząć prace w tym semestrze. – Tirana jest partnerem w tym projekcie. My jako uniwersytety, a konkretniej jako wydziały języka albańskiego zawarliśmy kilka szczególnych, międzynarodowych umów, zarówno Tirana, jak i Szkodra czy inne uczelnie, mamy nadzieję odnieść sukces tego roku – powiedział Rugowa. Według niego brak takiego projektu doprowadził do braku akceptacji formalizacji języka albańskiego w szkolnictwie wyższym w UE.

Tekst i zdjęcie: zeri.info, tłum. i red. Aleksandra Pawlaczyk

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE