Home / Bałkany / Bułgaria / Kosowo i Bułgaria podpisały umowę dotyczącą współpracy bibliotek

Kosowo i Bułgaria podpisały umowę dotyczącą współpracy bibliotek

Kosowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka nawiązała współpracę z Biblioteką Uniwersytecką w Sofii. Szef KBNU, Sali Bashota oraz kierownik biblioteki uniwersyteckiej „Sv. Kliment Ohridski” Uniwersytetu w Sofii, Anna Angelova, w ubiegły poniedziałek podpisali umowę dotyczącą współpracy. Bashota spotkał się w Sofii również z rektorem uniwersytetu sofijskiego, Ivanem Ilchevem. W spotkaniu udział wzięła ambasador Republiki Kosowa w Bułgarii, Ariana Zherka-Hoxha.

Głównymi punktami współpracy mają być szkolenia bibliotekarzy w zintegrowanym programie bibliotek Aleph 500, wymiana dokumentów, publikacje naukowe, współpraca na polu wypożyczeń międzybibliotecznych, wspólne publikacje, spotkania naukowe i seminaria.

Dyrektor kosowskiej Biblioteki Narodowej odbył także spotkanie ze studentami bułgarskimi, studiującymi język albański na Wydziale Bałkanologii Uniwersytetu w Sofii, a także z wykładowcami albanologii, Ruslaną Bejleri oraz Antonem Panchevem.

 

Tekst: kohaditore.com, tłum. i red. K.D.

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE