Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Import nadal kilkakrotnie przewyższa eksport

Kosowo: Import nadal kilkakrotnie przewyższa eksport

Agencja Statystyczna Kosowa [ASK przyp. red], Departament Statystyk Gospodarczych i Rachunków Narodowych opublikował dziś Statystyki Handlu Zagranicznego, według których dane dotyczące zagranicznej wymiany handlowej w Kosowie wykazują deficyt handlowy w lutym br. w wysokości 109,9 mln EUR w porównaniu z 123,2 mln EUR w lutym ubiegłego roku. Eksport w lutym 2012 r. wyniósł 15,3 mln EUR, podczas gdy import 125,2 mln EUR, co oznacza spadek eksportu o 40,4 %  oraz importu o 15,9% w stosunku do zeszłego roku.

Zgodnie z danymi głównych grup eksportowych 72,7% stanowi eksport metali nieszlachetnych i jego wyrobów, 7,0% produktów roślinnych, 5,0% produktów gotowych do spożycia, napojów i tytoniu, 3,7% skór wyprawionych i wyrobów z niej, 3,2% maszyn, urządzeń mechanicznych i elektronicznych oraz 3,1% wyrobów włókienniczych i tekstyliów.

Według danych głównych firm importowych 27,2% stanowi przywóz produktów mineralnych, 13,7% produktów gotowych do spożycia, napojów i tytoniu, 10,1% maszyn, urządzeń mechanicznych i elektronicznych, 7,9% produktów chemicznych, 6,4% środków transportu, 6,2% produktów warzywnych.

W lutym br. najwięcej wyeksportowano do Włoch (42,8%), Chin (11,0%), Albanii (8,7%), Macedonii (6,2%), Niemiec (3,9%) oraz Serbii (3,4), natomiast importowano z Macedonii (13,6%), Niemiec (12,8%), Serbii (8,7%), Chin (7,7%), Włoch (6,9%) oraz Turcji (6,9%).

UE bierze udział w eksporcie Kosowa z 54,1%, z kolei w imporcie z 38,1%. Z danych dotyczących lutego 2012 r. wynika, iż najwięcej towarów eksportowano przez przejścia graniczne w  Hani i Elezit (60,9%), Vërmicë (22,0%) oraz Merdar (4,8%).

 

Źródło: zeri.info

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE