Home / Gospodarka / Kosowo: Infrakos i Trainkos uzyskały certyfikaty bezpieczeństwa

Kosowo: Infrakos i Trainkos uzyskały certyfikaty bezpieczeństwa

źródło-kosovatimes

Z okazji podziału Kosowskich Linii Kolejowych (Hekurudha të Kosovës) na dwie spółki, Infrakos i Trainkos, w ubiegłą środę odbyła się uroczysta ceremonia, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Kolei Kosowa (Autoriteti Regullativ të Hekurudhave të Kosovës, ARH), przekazując autoryzacje i certyfikaty bezpieczeństwa dla obu spółek.

Prezes zarządu ARH, Halit Gara, wyraził przekonanie, że podział Kosowskich Linii Kolejowych na Infrakos, zamujący się infrastrukturą kolejową oraz Trainkos, który zajmie się obsługą pociągów, rozpoczął proces restrukturyzacji kolei w Kosowie. Natomiast dyrektor generalny ARH, Enis Berisha, powiedział, że dzięki zdobytym przez spółki licencjom, wypełnia się wizja Urzędu, dotycząca regulacji kolei w Kosowie zgodnie ze standardami europejskimi. Urząd Regulacji Kolei jest konsekwentnie wspierany i finansowany przez Biuro Łącznikowe Komisji Europejskiej.

 

Źródło: kosovatimes.net

About Maria Reptowska

KOMENTARZE