Home / Gospodarka / Infrastruktura / Kosowo: Infrastruktura drogowa priorytetem w 2013 roku

Kosowo: Infrastruktura drogowa priorytetem w 2013 roku

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2013, który został przyjęty 29 października br., wydatki budżetu zaplanowano na poziomie 1,586 mld EUR. Kluczowe inwestycje to m.in. ukończenie budowy odcinka Morinë-Merdarë na autostradzie Vermicë-Merdarë, na który przeznaczono 217 mln EUR oraz rozpoczęcie budowy autostrady Prisztina-Hani i Elezit.

Doradca w Ministerstwie Finansów, Menderes Ibra podkreślił, że oprócz projektów związanych z budową niezbędnej infrastruktury drogowej, plan ustawy budżetowej przewiduje także budowę obiektów szkolnych, dotacje dla rolników, przeprowadzenie reform administracji publicznej i ochrony zdrowia. Zaznaczył, że planowane wydatki będą realizowane przy zachowaniu stabilności makroekonomicznej, która jest fundamentalnym warunkiem rozwoju gospodarki.

Odmiennego zdania jest były minister gospodarki i finansów, Haki Shatri, który uważa, że projekt ustawy budżetowej nie uwzględnia strategii rozwiązywania problemów społecznych – bezrobocia i ubóstwa, nie dając nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej w jakikolwiek sposób.

Ogólne przychody w roku 2013 zaplanowano na kwotę 1,423 mld EUR, natomiast wydatki  na 1,586 mld EUR.

Źródło: evropaelire.org

About Ewelina Górzkowska

KOMENTARZE