Home / Gospodarka / Inwestycje / Kosowo: Inwestorzy znikają

Kosowo: Inwestorzy znikają

Izba Handlowa w Kosowie (OEAK) szacuje, iż całkowita liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych zmniejsza się z roku na rok z powodu niekorzystnych koniunktur na świecie, jak również z nieumiejętności rządu Kosowa, by zdobyć ufność inwestorów z zagranicy. Według Izby Handlowej obecnie Kosowo musi zmierzyć się z ostrą konkurencją lokalną w celu przyciągania nowych inwestorów. Statystyki Banku Światowego opublikowane przez OEAK wskazują na 30% spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych od 2007 do 2010 roku lub z 603,224,093 USD (suma inwestycji w 2007 roku) do 413,401,759 USD w 2010 roku. Urzędnicy Ministerstwa Handlu i Przemysłu (MTI) twierdzą, że OEAK nie posiada dokładnych danych. – Stworzyli pewną kalkulację według danych z Banku Światowego i dokonali porównania między 2007 a 2010 rokiem, jednak zapomnieli o latach pośrednich – stwierdził Valdrin Lluka, dyrektor Agencji Promocji Inwestycji Zagranicznych w Ministerstwie Handlu i Przemysłu. Dodał również, iż wedle informacji Banku Światowego wygląda na to, że w 2007 roku było więcej inwestycji, ponieważ na skalę światową był to najlepszy rok pod względem gospodarczym. W roku 2008 oraz 2009 nastąpił spadek inwestycji, które były spowodowane recesją ekonomiczną, natomiast w 2010 roku inwestycje wzrosły o 20% w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Ministerstwo Handlu i Przemysłu kwestionuje dane z Izby Handlowej: – Izba Handlowa nie porównała danych z roku na rok. Dokonała zestawienia między 2007 i 2010 rokiem, a nie powinna była tego zrobić, lata powinno się zestawiać w sposób postępujący po sobie, 2007, 2008 i tak dalej… Oczywiście odnotowany był spadek inwestycji, ale w 2010 roku zaczęły one wzrastać o 20%, a w 2011 roku o 25% – podkreślił Lluka. Uważa on także, że Bank Centralny Kosowa to jedyna instytucja, która szacuje inwestycje poprzez transakcje bankowe i nikt nie ma dostępu do rachunków bankowych z porównywanymi inwestycjami napływającymi do Kosowa, nawet Bank Światowy nie posiada informacji na ten temat. Arian Zeka, urzędnik z Izby Handlowej twierdzi, że takie opinie zostały dokonane na bazie danych z Banku Światowego, które mierzą indeks bezpośrednich inwestycji na całym świecie. – Wskazaliśmy na to, że porównując 2007 i 2010 rok nastąpił spadek o 30% i są to oficjalne dane z Banku Światowego – objaśnił Zeka. Dodał także, że posiadają własne dane, które mogą być wyższe od danych urzędowych. – Stopniowo odnosimy się do danych pochodzących z Banku Światowego, które są widoczne przez każdego zagranicznego inwestora – dodał Zeka.

źródło: kosova-sot.info

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE