Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Inwestycje a tolerancja międzyetniczna

Kosowo: Inwestycje a tolerancja międzyetniczna

Gospodarka jest jednym z głównych sektorów, które mogą wpłynąć na wzrost tolerancji międzyetnicznej, twierdzą przedstawiciele biznesu, według których wspólne inwestycje i miejsca pracy dla wszystkich społeczności, są środkami stymulującymi wzrost tolerancji międzyetnicznej.

Propagatorem tego stwierdzenia jest przewodniczący Kosowskiego Sojuszu Biznesu (AKB), Agim Shahini, twierdzący, że wzrost gospodarczy w całym kraju złagodziłby ewentualne różnice polityczne między różnymi społecznościami w Kosowie.

- Gospodarka i zapał biznesowy zmniejszają nastroje nacjonalistyczne i to sprawia, że wzrasta komunikacja pomiędzy różnymi społecznościami, że nie myśli się o przeszłości, a o przyszłości, korzyściach i własnym rozwoju – podkreślił Shahini.

Realizacją takiej polityki była zakończona sukcesem inicjatywa AKB – „Giełda zatrudnienia”, która w tym roku została przeprowadzona także w gminie Graçanica/Gračanica, zamieszkałej głównie przez Serbów. Urzędnicy tej gminy także przyznają, że inwestycje rządu, zwłaszcza kapitałowe, w strefach zamieszkałych przez Serbów, mogą wpłynąć pozytywnie na ich integrację. Problemem jest jednak ich brak.

- Wszystkie inwestycje w sektorze infrastruktury, które są przeprowadzane w gminie Gračanica, są finansowane z własnego budżetu gminy lub ze środków, które są przeznaczone dla wszystkich gmin, niezależnie czy mówimy o funduszach rządu, czy społeczności międzynarodowej – powiedział doradca gminy, Nebojša Perić, dodając, że obecnie ze strony rządu nie ma żadnych inwestycji gospodarczych lub dotyczących rozwoju gospodarczego. Według niego tylko poprzez inwestycje, rząd przekazałby bezpośrednią wiadomość, że troszczy się o mniejszości w Kosowie.

Tymczasem doradca w Ministerstwie Finansów, Menderes Ibra twierdzi, że gminy zamieszkałe przez mniejszości mają taką samą strukturę budżetową, jak pozostałe gminy, a ponadto otrzymują dodatkowe fundusze na inwestycje kapitałowe. Ibra zgadza się natomiast z Perciem w kwestii roli rozwoju gospodarczego w budowaniu tolerancji międzyetnicznej.

- Jesteśmy przekonani, że rozwój gospodarczy i inwestycje gospodarcze mogą wpłynąć na dalszy rozwój tolerancji międzyetnicznej oraz na stworzenie lepszych stosunków i przyspieszenie integracji społeczności serbskiej w społeczeństwie kosowskim – przyznał Ibra.

 

Źródło: evropaelire.org

About Maria Reptowska

KOMENTARZE