Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Islam, alkohol i zabawa

Kosowo: Islam, alkohol i zabawa

Mieszkańcy Kosowa lubią się bawić. Mimo, że około 90% z nich to muzułmanie, spożywają dużo alkoholu. Państwo dzięki podatkowi od importu alkoholu wiele zyskuje. Stanowi on jeden z najlepiej odnoszących sukces sektorów eksportu.

Każdy Kosowianin rocznie wypija około 13 litrów piwa i litr wina, a co ósmy litr rakii. W państwie liczącym 1,7 milionów mieszkańców w ciągu roku konsumuje się 13 mln litrów piwa, 1,6 mln litrów wina oraz 200 tys. litrów rakii. Chociaż może to się wydawać trochę zaskakujące, gdyż uważa się, że większość ludności w Kosowie wyznaje islam, jednak dane te są oficjalne i pochodzą z Urzędu Celnego w Kosowie.

Wraz z alkoholem „przybywają” także miliony euro. Podatek od importu napojów alkoholowych dobrze wypełnia budżet państwa. Ponad 2,6 euro rocznie trafia do kasy państwowej.

Jednak prof. dr. Xhabir Hamiti wykładający na Wydziale Studiów Islamskich w Prisztinie, twierdzi, że zgodnie z zasadami i przepisami islamu alkohol jest surowo zabroniony. – Alkohol pojawia się praktycznie u każdego w codziennym życiu. Również wypadki drogowe spowodowane są pod wpływem alkoholu – dodaje Hamiti.

Także Policja Kosowa uważa, że alkohol jest głównym sprawcą licznych wypadków. Baki Kelani, rzecznik Policji Kosowa przypomina, że od stycznia do listopada bieżącego roku doszło do 15,625 tys. wypadków. – Zginęły 133 osoby, często przyczyną wypadków był alkohol – uzupełnia Kelani. Według najnowszych raportów Światowej Organizacji Zdrowia, tylko w sezonie letnim w światowej skali, 45 % wypadków zostało wywołanych pod wpływem alkoholu.

Napoje alkoholowe serwowane w barach i kawiarniach są importowane lub produkowane w kraju. Na podstawie danych z Urzędu Celnego w Kosowie wiadomo, że całkowita ilość piwa, wina i rakii wytwarzanych w Kosowie pochodzi z 3 największych zakładów. W przeciwieństwie do piwa, które pochodzi przeważnie z importu, w przypadku wina i rakiji dominuje krajowa produkcja. W ciągu roku, jak wynika z oficjalnych danych produkowanych jest tylko 2,8 mln litrów piwa, a importuje się 13 mln litrów. Jednocześnie produkuje się 3,6 mln litrów wina, co stanowi połowę tego importowanego. Podobnie sprawa ma się z rakiją. Rocznie wytwarza się 350 tys. litrów, a importuje 200 tys.

Nie wszystkie napoje alkoholowe wyprodukowane w Kosowie są przeznaczone na rynek lokalny. Z 2,8 mln litrów piwa, tylko 1,8 mln litrów jest konsumowanych w kraju, reszta jest eksportowana. Z 3,6 mln litrów wina Kosowianie piją jedynie 600 tys. litrów, natomiast z 350 tys. litrów rakii w kraju pije się 85 tys. litrów. Nawet jeśli wydaje się, że poziom eksportu napojów alkoholowych jest wysoki, jak pokazują dane, Kosowianie również dużo piją. Według statystyk, jeśli podliczymy ilość piwa, wina i rakii jaką piją mieszkańcy Kosowa wynika, że w Kosowie wypija się 14,800 mln litrów alkoholu rocznie.

Wiadomo co prawda, ile alkoholu się produkuje, importuje, eksportuje oraz konsumuje, do tej pory nie ma jednak dokładnych danych dot. liczby wyznawców islamu w Kosowie. Urząd Statystyczny Kosowa [Enti i Statistikës së Kosovës (ESK), przyp. red.] nie podał do wiadomości publicznej szczegółowych informacji dotyczących spisu, który odbył się w kwietniu. Spis obejmował również oświadczenie o przynależności religijnej. Isa Krasniqi, szef ESK twierdzi, że pełne dane zawierające informacje o wyznawanej religii zostaną opublikowane w 2012 r. Sabri Bajroga, główny imam Islamskiej Wspólnoty Kosowa, stwierdza, że nie ma dokładnych danych, gdyż Wspólnota nigdy się tym nie zajmowała. – W oparciu o liczbę członków Rady Islamskiej Wspólnoty na poziomie gmin, śmiało mogę powiedzieć, że 93-94 % ludności Kosowa to muzułmanie – dopowiada Bajroga.

Mimo to nikt nie próbuje wyjaśnić faktu, kto wypija te wszystkie miliony alkoholu, gdy liczba mieszkańców Kosowa, którzy wyznają inną religię lub obcokrajowców stanowi niewielki procent.

 

Źródło: gazetaexpresscom

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE