Home / Gospodarka / Kosowo: Konferencja na temat zachęcenia diaspory do inwestycji

Kosowo: Konferencja na temat zachęcenia diaspory do inwestycji

źródło - zeri.ingo

Obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna kosowskiej diaspory, osiągnięcia rządu na polu stworzenia ułatwień dla inwestorów, a także bariery, z którymi muszą się zmierzyć inwestorzy zagraniczni, to główne tematy debaty „Badania i analizy na temat przyciągnięcia inwestycji z diaspory”, która została zorganizowana przez Ministerstwo ds. Diaspory przy współpracy z Instytutem Riinvest, który przedstawił raport na ten temat.

Diaspora odgrywa ogromną rolę w kosowskiej gospodarce, zwłaszcza dzięki przekazom pieniężnym. Jednak aż 97% dochodów z przekazów jest wydawana na cele konsumpcyjne, a tylko 3% są inwestowane. Do głównych powodów niechętnego inwestowania emigrantów w Kosowie należą przede wszystkim brak informacji od instytucji na temat możliwości inwestycyjnych, korupcja oraz niekorzystna polityka fiskalna.

Instytut Riinvest przedstawił w swoim raporcie 20 zaleceń dotyczących zmian prawnych, w tym m.in. nowelizacje kodeksu celnego, rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków dotyczących dostawy energii elektrycznej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,  ustawy o handlu zagranicznym oraz prawa budowlanego.

Jak podkreślił minister ds. diaspory, Ibrahim Makolli, celem badania jest zrealizowanie tych zaleceń, dzięki czemu zachęci to inwestorów zagranicznych, szczególnie tych z kosowskiej diaspory. Minister oświadczył także, że Ministerstwo poczyniło już pierwsze kroki w celu wparcia inwestorów z diaspory, otwierając we wszystkich gminach kosowskich biura łącznikowe.

 

Źródła: zeri.info, koha.net

About Maria Reptowska

KOMENTARZE