Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Kusari-Lila na forum ekonomicznym w Wiedniu

Kosowo: Kusari-Lila na forum ekonomicznym w Wiedniu

Kosowo jest silnie zaangażowane w pracę nad integracją z Unią Europejską – powiedziała wicepremier i minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila na dziewiątym forum ekonomicznym w Wiedniu, które ma na celu rozwój współpracy pomiędzy krajami Europy Południowo-Wschodniej i Austrią.

Mimoza Kusari-Lila przyznała, że Kosowo i Serbia nie mają najlepszej przeszłości, a region Europy Południowo-Wschodniej traci na niezbyt korzystnym wizerunku obszaru niestabilnego i pełnego konfliktów. Zapowiedziała jednak, że to musi się zmienić i region ten należy postrzegać jako źródło wielu przemian, a także jako wielki potencjał gospodarczy w najbliższej przyszłości. Podkreśliła również, że Kosowo i Serbia mogą być poważnymi partnerami w handlu i biznesie.

Wicepremier mówiła o sukcesach w sferze ekonomicznej Kosowa, które w ciągu ostatnich 5 lat zanotowało średnio 5-procentowy wzrost PKB, podczas gdy dla wielu krajów europejskich sukcesem jest osiągnięcie dodatniego wskaźnika PKB.

Mimoza Kusari-Lila zwróciła uwagę na potrzebę wdrażania jak najlepszej polityki gospodarczej, eliminacji barier utrudniających prowadzenie biznesu oraz zachęcania przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój, co wpłynie wzrost atrakcyjności regionu dla inwestorów zagranicznych, a tym samym na zwiększenie ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Wicepremier zapowiedziała, że Kosowo zobowiązuje się do polepszenia klimatu inwestycyjnego poprzez reformy, które obejmą administrację publiczną.

– Tylko dzięki takim reformom można mieć poważne inwestycje zagraniczne, a bez inwestycji zagranicznych nie ma prawdziwego rozwoju – podkreśliła Kusari-Lila.

 

Źródło: koha.net

About Maria Reptowska

KOMENTARZE