Home / Bałkany / Albania / Kosowo, Macedonia, Albania: Spotkanie w sprawie rozwoju regionu przygranicznego Szar Planina
sar-planina - javolimsrbiju.rs

Kosowo, Macedonia, Albania: Spotkanie w sprawie rozwoju regionu przygranicznego Szar Planina

Przedstawiciele Kosowa, Albanii i Macedonii oraz delegacje Ministerstw Rolnictwa tych krajów spotkali się 27 lutego 2013 r., aby omówić projekt, dotyczący wspólnego dla tych państw obszaru przygranicznego Szar Planina. Jest to turystyczny region górski, znajdujący się na terenie Kosowa, południowej Serbii, północno-wschodniej Albanii i północno-zachodniej Macedonii.

Na spotkaniu podpisano porozumienie ze Stałą Grupą Roboczą ds. Regionalnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Europie Południowo-Wschodniej (Grupi e Përhershëm të Punës për Zhvillim Rural Rajonal në Evropën Juglindore). Porozumienie dotyczy projektu, który jest finansowany przez Unię Europejską i może zagwarantować wpływy do 5 mln EUR. Fundusze zostaną przeznaczone na wypracowanie wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także na wsparcie rolnictwa i rozwoju gospodarczego w rejonie przygranicznym Szar Planina. Projekt pozwala również na rozpoznanie potrzeb i rozwiązywanie problemów regionu, a także na tworzenie płaszczyzny dla kontaktów międzyludzkich, szczególnie potrzebnych pomiędzy tymi krajami.

Źródło: orainfo.com, telegrafi.com

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE