Home / Gospodarka / Energetyka / Kosowo: Najlepsza oferta prywatyzacji KEDS od konsorcjum Çalik & Limak

Kosowo: Najlepsza oferta prywatyzacji KEDS od konsorcjum Çalik & Limak

Tureckie konsorcjum Çalik & Limak zostało wskazane jako preferowany oferent w przetargu na prywatyzację  Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK (KEDS). Konsorcjum złożyło ofertę w wysokości 26, 3 mln EUR, podczas gdy drugie przedsiębiorstwo, biorące udział w przetargu, firma „Elsewedy” z Egiptu zaoferowała sumę 22,8 mln EUR.

Ostateczną decyzję w sprawie przetargu podejmie rząd, który oficjalnie ogłosi zwycięzcę lub zdecyduje o anulowaniu całego procesu.

Przewodniczący Rządowego Komitetu Prywatyzacyjnego oraz minister rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj przewodniczącego powiedział, że jedynym kryterium oceny ofert ostatecznych było kryterium finansowe, a proces został przeprowadzony w pełnej zgodności z obowiązującym prawem i standardami międzynarodowymi.

Organizacja pozarządowa STRAS twierdzi, że obie oferty złożone w przetargu nie spełniają oczekiwań pracowników KEDS-u. STRAS oczekuje od rządu, że przed podjęciem ostatecznej decyzji, uzyska od oferentów gwarancję modernizacji sieci i ustabilizowania dostaw energii oraz zapewnienia pracy dla obecnych pracowników, także po upływie trzyletniego okresu ochronnego, określonego w regulaminie przetargu.

Źródło: zeri.info, kosova-sot.info

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE