Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Niewykorzystane zdolności produkcyjne

Kosowo: Niewykorzystane zdolności produkcyjne

Kosowo wykorzystuje tylko 63,9% zdolności produkcyjnych, jak podaje raport Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës). Dla porównania Albania wykorzystuje 73,1% swoich zdolności produkcyjnych, Bośnia i Hercegowina – 75,3%, Macedonia – 74,7%, Czarnogóra – 76,5%, a Serbia – 69,3%, co stawia Kosowo na ostatnim miejscu w regionie.

Problem istnienia dużej ilości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych może wiązać się z małą konkurencyjnością firm krajowych. Gotowe produkty spożywcze stanowią 11,8% całego importu, a włączając w to jeszcze inne produkty spożywcze, takie jak oleje, warzywa, czy wołowinę, stanowią ok. 20% ogólnego importu. Biorąc pod uwagę przedstawione dane oraz te wskazujące na niewykorzystane zdolności produkcyjne, można dojść do wniosku, że poziom konkurencyjności firm krajowych nie jest zadowalający.

Centralny Bank Kosowa wskazuje jednak, że z drugiej strony presja wynikająca z istnienia międzynarodowej konkurencji jest jednym z głównych czynników zmniejszających koszty produkcji, a firmy produkujące na eksport charakteryzują się stosunkowo większym poziomem wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Przedstawione dane pokazują, że wzrost zdolności konkurencyjnych jest ważnym wyzwaniem dla gospodarki kosowskiej. Według Centralnego Banku Kosowa, aby dotrzeć do rynków zagranicznych, firmy powinny zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty produkcji.

 

Źródło: lajmonline.com

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE