Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Oprocentowanie kredytów nadal wysokie

Kosowo: Oprocentowanie kredytów nadal wysokie

Niezależnie od faktu, że banki komercyjne, działające w Kosowie są stabilne finansowo i osiągają dość wysokie zyski, oprocentowanie kredytów pozostaje wciąż na wysokim poziomie, twierdzą kosowscy ekonomiści. W zależności od banku i rodzaju kredytu, oprocentowanie wynosi 9-24% i jest najwyższe wśród krajów w regionie. Wysokość oprocentowania kredytów ustalają banki, natomiast Bank Centralny Kosowa nie posiada odpowiednich kompetencji, umożliwiających mu ingerowanie w politykę banków.

Profesor Uniwersytetu w Prisztinie, Mejdi Bektashi podkreśla, że rozwiązaniem problemu wysokiego oprocentowania jest silna konkurencja na rynku bankowym. Obecnie w Kosowie działa 8 banków komercyjnych.

– Biorąc pod uwagę liczbę ludności i zdolności ekonomiczne Kosowa, uważam, że 8 banków, działających w państwie jest wystarczających. Jednakże te banki są bardzo ostrożne, jeżeli chodzi o udzielanie kredytów i nie mają wystarczającego kapitału, by wzmocnić gospodarkę i sektor biznesu w Kosowie. 85% kapitału banków, działających na terenie Kosowa to kapitał deponentów. To stwarza gwarancję zdrowego systemu bankowego, który nie ma problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych środków – podkreśla Bektashi.

Zdaniem Bektashiego instytucje państwowe mogłyby zapewnić sobie możliwość wpływania na wysokość oprocentowanie poprzez partnerstwo publiczno-prywatne lub dotacje dla kilku kluczowych sektorów gospodarki, takich jak rolnictwo, hodowla czy niektóre gałęzie przemysłu w celu wspierania nowych inwestycji.

Podobnego zdania jest ekspert gospodarczy, Ibrahim Rexhepi, który uważa, że kontrola sytemu finansowego Kosowa przed odpowiednie władze jest konieczna.

– Najlepszą formą sprawowania większego nadzoru nad systemem bankowym, jednocześnie z możliwością okresowej ingerencji w celu ustabilizowania przepływów finansowych, jest wzmocnienie Banku Centralnego Kosowa – powiedział Rexhepi.

Banki komercyjne działające w Kosowie stanowią 76% aktywów sektora finansowego. Ponad 300 oddziałów w kraju zapewnia dostęp do ich usług. Działalność banków opiera się głównie na pożyczkach, których termin spłaty może wynosić do 15 lat, w zależności od rodzaju kredytu. Ok. 70% wszystkich kredytów, udzielono przedsiębiorstwom, głównie z sektorów handlu i przemysłu.

Źródło: kosova-sot.info, kosova.info

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE