Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo otrzyma 65 mln EUR od Komisji Europejskiej

Kosowo otrzyma 65 mln EUR od Komisji Europejskiej

dotacja z KE - kosovain.eu

Komisja Europejska przekaże władzom Kosowa 65 mln EUR na wspieranie projektów związanych z wdrażaniem programu reform UE. Środki te zostały włączone do rocznego programu Instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) dla Kosowa.

Fundusze zostaną przeznaczone na reformę systemu sprawiedliwości i administracji publicznej, inwestycje w edukację oraz rozwój regionalny, a także na wzmocnienie zdolności handlowych Kosowa oraz dalszy rozwój sektora prywatnego, poprzez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, unijna dotacja ma wesprzeć integrację społeczności Romów, Ashkali oraz Egipcjan, poprzez budowę mieszkań oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla ich członków.

Źródło: telegrafi.com, kosovain.eu

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE