Home / Gospodarka / Energetyka / Kosowo: Plany renowacji elektrowni Kosowo A

Kosowo: Plany renowacji elektrowni Kosowo A

Korporacja Energetyczna Kosowa w najbliższym tygodniu ogłosi warunki przetargu dla firm zainteresowanych zainwestowaniem w odnowę bloku A2,  który nie funkcjonuje od 10 lat z powodu awarii jednego z transformatorów. Renowacja ma się odbyć na podstawie umowy o partnerstwie publiczno–prywatnym. Firma, która wygra przetarg pokryje wszystkie wydatki związane z remontem, a KEK w przeciągu 5 lat zwróci jej zainwestowane środki. Prace remontowe mają potrwać 7 miesięcy. Według zarządu Korporacji, odnowa bloku A2 jest bardziej opłacalna dla Kosowa, ponieważ nie będzie musiało importować energii.

–  Obecnie KEK korzysta z trzech z pięciu bloków elektrowni Kosowo A. Wraz z wznowieniem prac w tej jednostce, zyskamy dodatkowe 1000 MW energii, które umożliwią nam ustabilizowanie systemu energetycznego, ograniczenie do minimum ilości importowanej energii oraz pozwoli na utrzymanie aktualnych cen energii – powiedział dyrektor KEK Arben Gjukaj na konferencji poświęconej elektrowni Kosowo A.

Planom KEK-u sprzeciwia się Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Kosowie.

Blok A2 i cała elektrownia Kosowo A powinny być zamknięte całkowicie do 2017 r. i nie może być mowy o ich renowacji. Zanieczyszczenie powietrza i wody, którego źródłem jest ta elektrownia spowodowały, że Obiliqin jest uznany za najbardziej zanieczyszczone miasto Europy. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w tym rejonie, a także w Fushë Kosovë, znacznie wzrosła liczba zachorowań na raka, co może być skutkiem działalności Kosowa A. Ponadto Kosowo podpisało traktat o Wspólnocie Energetycznej Europy Południowo-Wschodniej, w którym zobowiązało się do zamknięcia elektrowni Kosowo A do końca 2017 r., a niewywiązanie się z umowy może opóźnić integrację Kosowa z UE.

Rząd Kosowa i Urząd Regulacji Energetyki celowo wstrzymał realizację projektów pozyskania nowych źródeł energii odnawialnej i potajemnie wspiera plany KEK-u.  Szkodliwy wpływ elektrowni na zdrowie mieszkańców i stan środowiska zmuszają nas do podjęcia środków, w celu powstrzymania realizacji tych planów.

Żądamy od rządu Kosowa oraz od KEK-u wycofania się z projektu renowacji bloku A2 i skupienia się na rozwoju innych, alternatywnych źródeł energii, których projekty oczekują na zatwierdzenie przez Urząd Regulacji Energetyki oraz zmniejszenia strat w przepływie energii, podano w komunikacie Stowarzyszenia.

Źródło: koha.net, kosovapress.com

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE