Home / Gospodarka / Kosowo: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Prisztinie

Kosowo: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Prisztinie

Szkolenie lotnicze -orainfo.com

Kontrola Powietrzna Portu Lotniczego im. Adema Jashariego w Prisztinie, we współpracy z europejską organizacją ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL organizuje szkolenie w zakresie metodologii oceny bezpieczeństwa. Odbędzie się ono w Prisztinie, potrwa pięć dni i będzie podzielone na dwie części: pierwsza część dotyczyć będzie oceny zagrożeń, a druga oceny bezpieczeństwa systemu.

Tego typu szkolenia pozwalają na odpowiednie przygotowanie personelu oraz zaplecza technicznego, w celu otrzymania certyfikatu zgodnego z międzynarodowymi wymogami i  uprawniającego do zarządzania ruchem lotniczym.

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Portu Lotniczego w Prisztinie, jest również podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy w dziedzinie szkolenia kadry pracowniczej z Wyższą Szkołą Zawodową Tempulli. W ramach tej umowy możliwe będzie profesjonalne przygotowanie studentów w dziedzinie transportu lotniczego, poczty i telekomunikacji oraz logistyki, co będzie miało bezpośredni wpływ na jakość usług świadczonych przez Port Lotniczy.

Źródło: orainfo.com, telegrafi.com

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE