Home / Gospodarka / Handel / Kosowo podpisze z Turcją umowę o wolnym handlu

Kosowo podpisze z Turcją umowę o wolnym handlu

Bałkany mogłyby być postrzegane jako pomost dla Turcji w jej dążeniach do przystąpienia do UE i są dosłownie strategicznym regionem dla niej. Turcja przywiązuje ogromną wagę do utrzymywania stosunków gospodarczych i politycznych z krajami bałkańskimi. Umowy o wolnym handlu (FTA)  Turcji z sąsiednimi krajami, procesy prywatyzacyjne w regionie, inwestycje, możliwości handlowe z krajami trzeciego świata i dostęp do taniej siły roboczej, sprawiają, że Bałkany są atrakcyjne dla tureckich biznesmenów.

Po rozpadzie bloku wschodniego i upadku reżimów komunistycznych na Bałkanach, w regionie rozpoczął się proces transformacji, w wyniku czego handel Turcji z krajami bałkańskimi przeżył wielki renesans po 2000 r. W 2000 r. wysokość obrotów handlowych z Bałkanami wyniosła 2,9 mld USD, natomiast w 2011 r. 18,4 mld USD. Przyczyniły się do tego umowy o wolnym handlu, które Turcja posiada ze wszystkimi krajami Bałkanów, z wyjątkiem Kosowa. Turcja podpisała FTA z 15 krajami, od Izraela do Chile, a także z członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)  – Norwegią, Szwajcarią, Islandią oraz Liechtensteinem. Zostały także zakończone negocjacje w celu podpisania FTA z Libanem, Mauritiusem i Koreą Południową.

Tureckie inwestycje na Bałkanach w 2002 r. osiągnęły 30 mln USD, z kolei w 2011 r., 189 mln USD. Całkowita wartość inwestycji zagranicznych w 2011 r. wyniosła 1,8 mld USD, z czego 7% inwestycji dokonano na Bałkanach. Przede wszystkim Turcja inwestuje na Bałkanach w sektorze komunikacji, bankowości, budownictwa, górnictwa i handlu detalicznego.

Na niedzielnym (15.04.2012 r.) spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przemysłowców i Przedsiębiorców Rumelii (RUMELİSİAD) w Bursie,  wicepremier Kosowa, Mimoza Kusari–Lila oznajmiła, iż Kosowo podpisze z Turcją umowę o wolnym handlu (FTA). Dodała także, że Kosowo może służyć jako dobre centrum produkcyjne dla tureckich przedsiębiorców, chcących zwiększać liczbę swoich klientów.

– Niedawno otrzymaliśmy prawo do otwarcia nowych stref przemysłowych w Kosowie. Pracujemy również nad zmniejszeniem stawek podatkowych. Mimo że Kosowo jest niewielkie, ma duży potencjał. Produkty eksportowane do UE nie podlegają taryfom. Podpiszemy także FTA z Turcją, powiedziała, obiecując jak największą pomoc w ułatwieniu tureckim przedsiębiorcom inwestowania w Kosowie.

Kilkakrotnie już Turcja, którą łączą z Bałkanami silne więzi kulturowe, działała jako pośrednik w negocjacjach i działacz pokoju, głównie w Serbii, Bośni i Hercegowinie i Chorwacji, w celu zabezpieczenia integralności terytorialnej regionu i złagodzenia napięcia po wojnach w 1990 r. Ponadto Turcja była pierwszym krajem uznającym suwerenność Kosowa w 2008 r. i wielokrotnie udzielała mu wsparcia. Jak podkreśliła Kusari-Lila Kosowo najtrudniejszy okres ma już za sobą i obecnie kraj skupia się przede wszystkim na przyszłości.

– Teraz Kosowianie są wolni, potrzebują pracy – dodała.

Na spotkaniu byli obecni także biznesmeni kosowskiego pochodzenia mieszkający w Bursie. – Chcemy, aby polityka gospodarcza Kosowa była taka sama jak ta w Bursie. Dla was, ojczyzną jest i Kosowo i Bursa – zaznaczyła Kusari–Lila.

Źródło: turkofamerica.com, economy.gov.tr

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE