Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo ponownie ryzykuje realizację porozumienia stand-by

Kosowo ponownie ryzykuje realizację porozumienia stand-by

Realizacja ostatniej obietnicy premiera, Hashima Thaçiego, zapowiadającej podniesienie płac nauczycieli o 50% może Kosowo sporo kosztować. Takie działanie jest bowiem sprzeczne z porozumieniem stand-by, a także z pismem wysłanym do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w czerwcu br. m.in. przez Thaçiego.

W liście skierowanym do dyrektor MFW, Christine Lagarde, premier Thaçi, minister finansów, Bedri Hamza oraz gubernator Centralnego Banku Kosowa, Gani Gërguri zobowiązali się do powściągliwości podczas przygotowywania budżetu na rok 2013, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń, a także obiecali, że deficyt budżetowy przyszłego roku nie przekroczy sumy 155 mln EUR.

Złożenie takich obietnic nie było bezzasadne, gdyż już raz zdarzyło się, że Kosowo nie dopełniło warunków umowy. Wiosną 2011 r., po 23-procentowym wzroście pensji urzędników, MFW wstrzymał wypłatę kredytu w wysokości 108 mln EUR, który miał być wypłacony w 2011 i na początku 2012 r. Nowa umowa z MFW została zatwierdzona w kwietniu br. Od tego czasu rząd z sukcesem starał się wypełniać konkretne zalecenia MFW, a w lipcu została przyznana kolejna transza kredytu.

Tymczasem podczas wizyty w Skenderaju, premier Hashim Thaçi obiecał pracownikom oświaty, że w przyszłym roku ich płace zostaną podniesione o 50%. To jednak zwiększyłoby wydatki budżetowe o kilkadziesiąt milionów euro, co jest sprzeczne z porozumieniem stand-by i obietnicami zawartymi w liście do Lagarde. Ponowne wstrzymanie wypłat z MFW mogłoby kosztować Kosowo ok. 50 mln EUR, które mają zostać wypłacone do końca tego roku, a także 20 mln EUR, planowanych na 2013 r.

Pojawiły się jednak głosy, że wypowiedź Thaçiego to jedynie niesprecyzowane obietnice, które nie muszą zostać wypełnione. Jest to bardzo możliwe, gdyż rządowi nie opłacałoby się takie działanie. Tym bardziej dziwią słowa premiera, naruszające zaufanie zarówno MFW, jak obywateli.

 

Źródło: orainfo.com, zeriikosoves.org

About Maria Reptowska

KOMENTARZE